Przejdź do treści głównej
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy26 marca 2018Przedstawicielstwo w Polsce

Dialog o rolnictwie ponad podziałami

"Nowa perspektywa budżetowa Wspólnej Polityki Rolnej – priorytety, założenia, propozycje zmian" – to temat Dialogu Obywatelskiego z komisarzem UE ds. rolnictwa i rozwoju wsi. Phil Hogan był gościem specjalnym Europejskiego Forum Rolniczego, które...

Phil Hogan
W piątkowej debacie (23 marca), oprócz komisarza Phila Hogana, wzięli również udział ministrowie rolnictwa oraz ich przedstawiciele z Polski, Węgier, Czech, Francji i Hiszpanii. Głównymi tematami pierwszego dnia forum były aktualne problemy, wyzwania i szanse stojące przed polską i europejską polityką rolną, jej kształt po 2020 roku oraz analiza dotychczasowych działań krajów UE w zakresie realizacji bieżącej WPR.

Forum rozpoczął Artur Balazs: – Będziemy rozmawiać o sprawach najważniejszych dotyczących rolnictwa w Polsce i w Europie. A będziemy dyskutować o tym tutaj w Polsce w Jasionce, miejscu szczególnie dla mnie ważnym, w gronie polityków z różnych stron sceny politycznej i ponad podziałami. Były minister rolnictwa dodał, że Europa znajduje się w chwili szczególnej – po decyzji o Brexicie, po przeglądzie Wspólnej Polityki Rolnej i przed nową perspektywą finansową.

Zgodził się z nim komisarz Phil Hogan. - Tegoroczna konferencja odbywa się w decydującym momencie. Zbliżamy się do końca tej gry - w związku z wnioskiem ustawodawczym Komisji Europejskiej dotyczącym kolejnego budżetu UE i następnej WPR. Polityka ta musi pozostać silna, nadająca się do osiągnięcia celu, napędzana wynikami oraz dobrze finansowana. Bardzo doceniam silne poparcie udzielone przez Polskę, kraje Grupy Wyszehradzkiej, kraje nadbałtyckie i Chorwację, aby WPR pozostała wspólną polityką europejską dysponującą odpowiednimi zasobami finansowymi.
Phil Hogan zaprezentował wizję WPR na nadchodzące dziesięciolecie. Przypomniał jednocześnie, że wspólna polityka rolna służy Europie od ponad 60 lat i jest to prawdziwy sukces europejskiej współpracy (wspólny rynek zapewniający żywność wysokiej jakości, konkurencyjność rolników eksportujących produkty rolne, zrównoważona produkcja). Hogan zaznaczał, że Polska to kraj, którego producenci korzystają z 23,4 mld euro z bezpośrednich płatności za okres 2014-2020, co stanowi 8 proc. całkowitej wartości UE, zaś rozwój polskich obszarów wiejskich w latach 2014-2020 zostanie zasilony 8,7 mld euro. - Jeśli UE chce utrzymać bezpieczeństwo żywności i najwyższe standardy żywnościowe na świecie, musimy wspierać naszych rolników poprzez WPR. Istotne jest, aby nasze gospodarstwa rolne pozostały silne i zrównoważone, ponieważ są niezbędnymi partnerami w zakresie wielu codziennych wyzwań.

Hogan wskazywał na nowe wyzwania, przed którymi stoi Europa – bezpieczeństwo i migracja, niedobory budżetowe po Brexicie. Podkreslał, że EU będzie potrzebowała dodatkowych zasobów finansowych - już teraz dochody rolników pozostają w tyle za poziomem dochodów w innych sektorach, a przed rolnikami stawiane są nowe wyzwania. Zapewnił, że podstawowe wsparcie dla dochodów rolnika nie ulegnie zmianie oraz, że WPR pozostanie prawdziwie wspólną polityką europejską.
Komisarz uzasadniał też potrzebę większego zaangażowania państw członkowskich w realizację tej polityki: - Utrzymujemy wspólne europejskie ramy, jednocześnie wzmacniając pomocniczość - innymi słowy, pozwalając naszym państwom członkowskim i regionom kontrolować te obszary polityki, w których mają znacznie lepszą wiedzę na temat swoich potrzeb i priorytetów. Dzięki tym zmianom możemy opracować bardziej elastyczne środki, które są projektowane na szczeblu państw członkowskich i spełniają cele UE. Dzięki mniejszej liczbie reguł i większej wydajności możemy osiągnąć wynik oparty na mniejszej liczbie kontroli i lepszych wynikach. Doszliśmy do wniosku, że podejście "uniwersalne dla wszystkich" nie zawsze jest odpowiednie dla 28 państw członkowskich, ze znacznymi różnicami w strukturach gospodarstw, systemach produkcyjnych i warunkach klimatycznych. To, co działa tutaj w Polsce, może nie działać w moim rodzinnym kraju Irlandii. W nowym systemie strategia określi, co przyszła WPR chce osiągnąć w kontekście każdego państwa członkowskiego: nadrzędne parametry polityki zostaną ustalone na szczeblu UE z myślą o celach społecznych, gospodarczych i środowiskowych. Następnie państwa członkowskie opracują strategiczne plany WPR, które określają, w jaki sposób zostaną zrealizowane te szczegółowe cele.

Phil Hogan zaznaczył, że jednym z jego celów jest zmniejszenie biurokracji, w szczególności poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii. Wspomniał też o Komunikacie Komisji "Przyszłość żywności i rolnictwa", który stawia innowacje w centrum zmodernizowanej WPR po 2020 r. oraz o znaczeniu młodych rolników w WPR.


Dialogi Obywatelskie to inicjatywa KE, której celem jest rozbudzenie debaty na tematy europejskie. Spotkania w tej formule odbywają się w krajach UE od 2012 r. Podczas spotkań komisarze oraz przedstawiciele instytucji UE przestawiają zagadnienia związane z działaniem wspólnoty oraz słuchają głosów, opinii i propozycji obywateli na temat funkcjonowania UE.

Dialogi Obywatelskie w Unii Europejskiej

Informacje szczegółowe

Data publikacji
26 marca 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce