Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy12 czerwca 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Dialog o rolnictwie

Nowoczesny wymiar Wspólnej Polityki Rolnej w nadchodzącej dekadzie – to temat Dialogu Obywatelskiego z Dyrektorem Generalnym Jerzym Plewą (DG AGRI), który odbył się w Warszawie. W projekcie budżetu 2021-2027 Komisja Europejska zaproponowała na...

Jerzy Plewa
W ramach wprowadzenia do Dialogu Obywatelskiego dyrektor Przedstawicielstwa KE w Polsce Marek Prawda przedstawił główne elementy propozycji Komisji dotyczące wieloletniego budżetu UE 2021-2027. Podkreślał, że w projekcie widać zmianę podejścia. Do tej pory polityka spójności była bardziej instrumentem "zasypywania rowów" między bogatszymi i mniej zasobnymi krajami Europy, z uwzględnieniem premii dla tych, którzy odnotowują wzrosty. Teraz, choć polityka spójności ma nadal spełniać rolę narzędzia konwergencji, ma równocześnie reagować na sytuację. Wyeksponowano cele, będące odpowiedzią na nowe zagrożenia i wyzwania, podkreślono także potrzebę większej solidarności w ponoszeniu ciężarów wynikających z tych wyzwań. W ten sposób Komisja wysyła sygnał, że chce inwestować więcej tam, gdzie wspólne działania są skuteczniejsze. Stąd więcej wydatków na obronność, kontrolę granic zewnętrznych czy kończenie projektów np. w strefie euro, jak również konsolidacja wokół wartości.

Jerzy Plewa, Dyrektor Generalny w DG ds. Rolnictwa Komisji Europejskiej, zaprezentował główne założenia i cele propozycji KE dotyczącej kształtu Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2020 r. - Ważną zmianą jest nowy model wdrażania tej polityki, przenoszący większą odpowiedzialność i jednocześnie dający większe możliwości państwom członkowskim (…). Ponadto większy nacisk położono na działania służące ochronie środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu. Istotne jest także zakładane uproszczenie (na poziomie beneficjenta) i unowocześnienie WPR.
Dyrektor Plewa przypomniał, że prace nad projektem nowej WPR toczą się już od wielu miesięcy. Przeprowadzono m.in. konsultacje społeczne, w których udział wzięły rekordowe 322 tys. obywateli. Obecnie rozpoczął się proces negocjacji i dyskusji na forum Rady Ministrów ds. Rolnictwa państw członkowskich oraz w Parlamencie Europejskim, gdzie uzgodnione muszą zostać wszystkie elementy propozycji Komisji. KE liczy, że negocjacje uda się zakończyć wiosną przyszłego roku a następnie przyjąć nowy budżet.

- Rolnictwo to sektor strategiczny i ważny dla Unii Europejskiej – mówił Jerzy Plewa. Zapewnia 22 miliony miejsc pracy, a uwzględniając sektory okołorolnicze (jak przetwórstwo rolno-spożywcze czy transport produktów) – 44 miliony. Zapewnia żywność dla 500 milinów obywateli Unii, przyczynia się także do zapewnienia bezpieczeństwa żywności na świecie. Unia zaś to duży eksporter i importer żywności, zaś Polska - dzięki akcesji do UE - kilkukrotnie zwiększyła obroty w handlu żywnością. Obecnie wartość polskiego eksportu wynosi 27 miliardów euro, z czego 81 proc. trafia na rynki innych krajów Unii.
Dyrektor Plewa wymienił 3 główne cele nowej WPR: wspieranie inteligentnego i odpornego rolnictwa; wsparcie działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu oraz wzmocnienie struktury społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich. Podkreślił, że po raz pierwszy rolnictwo ma się przyczyniać do przeciwdziałania zmianom klimatu i przystosowaniu się do zmian klimatycznych, które stanowią dla rolnictwa wielkie wyzwanie.
W dyskusji na temat kształtu przyszłej polityki rolnej wzięło ponad 100 osób - przedstawicieli administracji rządowej, sektora rolnego, świata akademickiego, agencji i związków rolniczych oraz dziennikarzy. Padały pytania m.in. o rolnictwo ekologiczne, o wysokość dopłat bezpośrednich, o ambicje związane z ochroną środowiska i klimatu.

Na koniec dyrektor Plewa podkreślił, że zdaje sobie sprawę, że propozycja przyszłej WPR nie zadawala całkowicie wszystkich. - Komisja musiała stworzyć rozwiązanie, które byłoby możliwe do zrealizowania i odpowiadało na nowe wyzwania. Teraz ta propozycja jest w rękach państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego, a w szczególności w rękach ministrów rolnictwa państwa członkowskich. Jest jeszcze pole do negocjacji, należy jednak pamiętać, że zatwierdzenie wieloletniego budżetu unijnego wymaga jednomyślności, a brak porozumienia nie byłby dla nikogo korzystny, także dla rolników.

Więcej informacji:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
12 czerwca 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce