Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy22 marca 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Dialog i powrót do szkoły

Dagna Lewandowska, która w Przedstawicielstwie Regionalnym KE od ponad 3 lat odpowiada za projekty komunikacyjne, odwiedziła 21 marca III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej. Podczas dwóch spotkań prowadzonych w formule...

Dialog Obywatelski i „Powrót do szkoły” w Bielsku-Białej
Dagna Lewandowska, absolwentka III LO w Bielsku-Białej, odwiedziła swoją byłą szkołę w ramach akcji „Powrót do szkoły”. Biorący w niej udział pracownicy Komisji Europejskiej wracają do swoich dawnych szkół, aby opowiedzieć o swojej pracy i przybliżyć tematykę Unii Europejskiej z bliskiego obywatelowi punktu widzenia. Wydarzenie odbyło się w formule Dialogu Obywatelskiego, zakładającego otwartą dyskusję z udziałem uczestników. Spotkania z uczniami i uczennicami liceum miało miejsce w trakcie Festiwalu Nauki, organizowanego przez szkołę już po raz siódmy.
Pierwsze półtoragodzinne spotkanie zgromadziło 40 uczestniczek i dotyczyło programów UE dla ludzi młodych, takich jak Europejski Korpus Solidarności, Erasmus+, w tym wymiany studenckie oraz Wolontariat Europejski, staże Blue Book w Komisji Europejskiej, a także możliwości podjęcia zatrudnienia w instytucjach UE. Uczennice z zainteresowaniem dopytywały o szczegóły wyjazdów na programy dla młodzieży oraz kwestie organizacyjne, a także sprawnie rozwiązywały przykładowe testy Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO), prowadzone na pierwszym etapie rekrutacji pracowników instytucji UE. Uczestniczki spotkania były także zainteresowane specyfiką codziennej pracy w strukturach UE i ścieżką kariery w jej instytucjach.
Kolejne półtoragodzinne spotkanie z kolejną grupą liczącą 20 uczniów było okazją do dyskusji na temat Armenii i unijnego programu Partnerstwa Wschodniego, którym objęty jest ten kraj. Punktem wyjściowym do dyskusji były doświadczenia prelegentki zdobyte podczas 18-miesięcznego stażu w Delegaturze UE w Armenii. Dyskutowano o codziennej pracy w Delegaturze UE, szczegółach dotyczących projektów współpracy rozwojowej realizowanych przez UE w Armenii, programach, w ramach których młodzi ludzie mogą wyjechać na wolontariat do tego kraju, a także o bogatej kulturze Armenii i jej powiązaniach z kulturą europejską.

Podczas obu spotkań Dagna Lewandowska przedstawiła również bieżące priorytety komunikacyjne Komisji Europejskiej, w tym Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018 oraz wybory do Parlamentu Europejskiego 2019, a także rozdała uczestnikom publikacje poruszające aktualne europejskie tematy. W celu urozmaicenia dyskusji, we wprowadzeniu wykorzystała aktywizujące narzędzie multimedialne Sli.do, pozwalające na wyświetlenie wypowiedzi uczestników udzielanych za pomocą telefonów w formie wizualnej. Aktywni uczniowie i uczennice zostali nagrodzeni drobnymi upominkami Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej.

Instytucje Unii Europejskiej od kilku lat prowadzą program „Back to School”, czyli „Powrót do szkoły”. W jego ramach urzędnicy odwiedzają szkoły, aby spotkać się z młodymi ludźmi i przybliżyć im kwestie europejskie. Dla uczniów to nie tylko okazja, by dowiedzieć się z pierwszej ręki jak działa Unia i jaki wpływ ma na ich życie, ale również szansa wglądu za kulisy pracy urzędników. Dodatkowo poznają możliwości staży i sposób rekrutacji do unijnych instytucji.

Spotkania z urzędnikami w szkołach są też doskonałą okazją dla uczniów, by dowiedzieć się bezpośrednio u źródła, jakie są aktualne priorytety polityczne UE, czym zajmuje się Komisja pod przewodnictwem Jean-Claude'a Junckera i jaki wpływ mogą mieć oni sami na funkcjonowanie UE i jej politykę. Dla drugiej strony wizyty te są cenną okazją, aby poznać zainteresowania młodych ludzi, aspiracje i problemy, z jakimi muszą sobie radzić.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
22 marca 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce