Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy18 czerwca 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Demograficzne wyzwania Europy

Komisja Europejska przyjęła dziś pierwsze sprawozdanie na temat skutków zmian demograficznych. Przedstawiono w nim czynniki napędzające te długoterminowe zmiany oraz ich skutki w całej Europie. Zwrócono również uwagę na powiązania między strukturami...

Demograficzne wyzwania Europy

Wiceprzewodnicząca do spraw demokracji i demografii Dubravka Šuica powiedziała: Kryzys ujawnił wiele słabych punktów, a niektóre z nich są związane z głębokimi zmianami demograficznymi, które już dotknęły nasze społeczeństwa i społeczności w całej Europie. To podwójne wyzwanie musi przyczynić się do ukształtowania naszego sposobu myślenia o opiece zdrowotnej, opiece społecznej, budżetach publicznych i życiu publicznym w nadchodzących dziesięcioleciach. Musi nam pomóc w rozwiązaniu kwestii, takich jak dostęp do usług, opieka środowiskowa, a nawet samotność. Ostatecznie chodzi o to, jak żyjemy razem jako społeczeństwo. Rozwiązanie problemu zmian demograficznych ma kluczowe znaczenie dla budowania bardziej sprawiedliwego i odpornego społeczeństwa.

Sprawozdanie inicjuje prace nad skutkami zmian demograficznych

Przedstawiono w nim długoterminowe trendy demograficzne w europejskich regionach – od dłuższego średniego trwania życia, po niższe współczynniki urodzeń, starzenie się społeczeństw, mniejsze gospodarstwa domowe i rosnącą urbanizację. Sprawozdanie pokazuje również zmniejszający się udział Europy w populacji światowej – oczekuje się, że do 2070 r. będzie on wynosił mniej niż 4 proc. ludności świata. Sprawozdanie ilustruje znaczne różnice między regionami pod względem zmian demograficznych, a także zwraca uwagę na potrzebę zajęcia się wpływem tych zmian na wzrost i zrównoważony rozwój, zatrudnienie, zdrowie i opiekę długoterminową w różnych częściach Europy.

Sprawozdanie inicjuje prace Komisji w tej dziedzinie i pomoże w określeniu tego, jak najlepiej wspierać ludzi, regiony i społeczności najbardziej dotknięte tym problemem. Sprawozdanie będzie stanowiło w szczególności podstawę dla przyszłej zielonej księgi w sprawie starzenia się i długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich.

Uzupełnieniem sprawozdania są zestawienia informacji dotyczące poszczególnych krajów oraz pełne dane statystyczne, które można znaleźć na nowej, specjalnej stronie internetowej Komisji poświęconej demografii.

Dodatkowe informacje

Sprawozdanie na temat skutków zmian demograficznych

Zestawienie informacji, w tym zestawienia informacji na temat rozwoju sytuacji na szczeblu krajowym

Dokument roboczy służb Komisji towarzyszący sprawozdaniu na temat skutków zmian demograficznych

Informacje szczegółowe

Data publikacji
18 czerwca 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce