Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy7 listopada 2016Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Delegowanie na równych warunkach

Komisja Europejska nie uchyla się od debaty, a moja obecność tutaj pokazuje, że prowadzimy dialog z różnymi stronami – mówiła w Krakowie Marianne Thyssen. Komisarz ds. zatrudnienia była gościem Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy. W swoim...

161107_thyssen_main.jpg

Zdaniem KE, rewizja dyrektyw jest odzwierciedleniem zobowiązania wyrażonego w wytycznych politycznych dla obecnej Komisji dotyczącego promowania zasady, zgodnie z którą ta sama praca w tym samym miejscu powinna być wynagradzana w ten sam sposób. Rewizja ta została ogłoszona w programie prac Komisji na 2016 r.Celem wniosku jest ułatwienie delegowania pracowników w warunkach uczciwej konkurencji i poszanowania praw pracowników, którzy są pracownikami najemnymi w jednym państwie członkowskim i których pracodawca tymczasowo wysłał do pracy w innym państwie członkowskim.

Konkretnie inicjatywa ma na celu zapewnienie uczciwych warunków wynagrodzenia i równych warunków konkurencji między firmami delegującymi pracowników a lokalnymi przedsiębiorstwami w kraju przyjmującym.

- To wcale nie oznacza, że będzie jednolite wynagrodzenie dla wszystkich, bo przecież pracownicy i pracodawcy mogą prowadzić negocjacje w sprawie wynagrodzeń. Nie mówimy tutaj o średnim wynagrodzeniu, czy hipotetycznym pracowniku, ale konkretnym człowieku, który jest uprawniony do minimalnego wynagrodzenia. Nie wprowadzamy zamieszania w stosunku do obecnego systemu, gdzie już obecnie takie rozwiązana funkcjonują – mówiła Thyssen w Krakowie.Komisarz przypomniała, że Polska wysyła najwięcej pracowników delegowanych – ponad 400 tys. rocznie. Od 2007 r. liczba osób pracujących na takich zasadach w całej UE zwiększyła się prawie trzykrotnie, co – zdaniem Thyssen - pokazuje, że unijne rynki są coraz bardziej zintegrowane. – Nowe przepisy będą korzystne dla pracowników i ich rodzin. Pracownicy polscy są pracownikami najwyższej próby, są kompetentni i zmotywowani - kiedy pracują powinni otrzymywać takie same wynagrodzenie, to sprawiedliwe społecznie - przekonywała. - Model konkurencyjności w Europie oparty o niskie koszty pracy nie jest w interesie polskich przedsiębiorstw.Komisarz zapowiedziała dalszą współpracę z polskim rządem i parlamentem. - Naszym wspólnym dążeniem jest, żeby działać w sposób przejrzysty i uczciwy.

W lipcu Komisja Europejska oddaliła tzw. żółte kartki 11 parlamentów państw członkowskich – w tym polskiego Sejmu - w sprawie nowelizacji. Jak uznano, wniosek w sprawie dyrektywy o delegowaniu pracowników nie narusza zasady pomocniczości.

Więcej informacji:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
7 listopada 2016
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce