Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy18 października 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Cyfryzacja Europy - szanse i zagrożenia

O cyfryzacji Europy i jej wpływie na codzienne życie mieszkańców dyskutowali podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach komisarz Mariya Gabriel i europoseł Jerzy Buzek. - Transformacja cyfrowa jest transformacją...

Cyfryzacja Europy - szanse i zagrożenia
Ósma edycja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw rozpoczęła się 17 października. Wydarzenie zainaugurował „Dialog Obywatelski o cyfrowej Europie”, którego gośćmi specjalnymi byli komisarz UE ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa Mariya Gabriel oraz poseł do Parlamentu Europejskiego i przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii prof. Jerzy Buzek.

- Cyfryzacja Europy to wyzwanie i zarazem czynnik odmieniający życie. Z jednej strony stanowi ona szansę, bo np. stwarza możliwości tworzenia nowych miejsc pracy, z drugiej strony niesie zagrożenia, ponieważ może pogłębiać różnice między regionami i krajami członkowskimi UE. Z pewnością jednak cyfryzacja zmienia sposób życia oraz wpływa na gospodarkę i codzienność ludzi – mówiła komisarz Gabriel.
Jerzy Buzek z uznaniem mówił o dokonaniach pani komisarz. - Mariya Gabriel od dwóch lat zajmuje się cyfrową gospodarką i społeczeństwem. W tym okresie wykonała gigantyczną pracę. Oceniając postęp Polski w cyfryzacji zwracał uwagę na osiągnięcia małych i średnich przedsiębiorstw: - W 2002, 2003 i 2004 r. firmy musiały dostosować się do wymogów Unii Europejskiej. Zrobiły to. Muszę powiedzieć, że wówczas na wejściu do wspólnoty wygraliśmy. Teraz firmy, również małe i średnie, muszą przystąpić do cyfryzacji i do unii cyfrowej.

Podczas sesji pytań i odpowiedzi Mariya Gabriel wskazywała m.in. na konkretne korzyści, jakie niesie za sobą unijny rynek cyfrowy np. zniesienie roamingu czy lepszą ochronę danych osobowych. - To są konkretne wartości dla obywateli.
Jedno z pytań dotyczyło rosnącego zapotrzebowania na specjalistów w obszarze cyfryzacji i informatyki. Mariya Gabriel doradzała, aby młodzi ludzie korzystali z programów stażowych m.in. Unii Europejskiej. - Zachęcam także kobiety do tego, aby częściej wybierały ścieżkę zawodową związaną z cyfryzacją, informatyką. To wciąż niewykorzystany potencjał. (…) Należy korzystać z zasobów ludzkich znajdujących się na rynku europejskim. Chcielibyśmy w zakresie prac nad gospodarką cyfrową i społeczeństwem ułatwiać przedsiębiorcom, specjalistom z branż technologicznych, ale także kulturoznawcom, psychologom i humanistom przepływ informacji.

Część spotkania poświęcono cyberbezpieczeństwu. Pytania dotyczyły m.in. walki z hakerami. - Stworzyliśmy Europejskie Centrum do Spraw Walki z Cyberprzestępczością. Istotną rolę odgrywa także europejski system certyfikacji, który pozwala weryfikować poziom bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, jak i jakość produktów, które kupujemy.

Dialog Obywatelski z Mariyą Gabriel moderował Bartosz Wieliński.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
18 października 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce