Przejdź do treści głównej
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy1 grudnia 2021Przedstawicielstwo w Polsce

CulturEU czyli przewodnik po finansowaniu

- Europa, jako potęga kulturalna, potrzebuje sektora kreatywnego i sektora kultury, aby skutecznie funkcjonować – powiedział wiceprzewodniczący KE Margaritis Schinas. Komisja Europejska zainaugurowała CulturEU - internetowy przewodnik na temat...

CulturEU czyli przewodnik po finansowaniu

Komisja uruchomiła nowy interaktywny przewodnik ilustrujący wszystkie możliwości finansowania dostępne dla sektora kultury i sektora kreatywnego na szczeblu UE. CulturEU to punkt kompleksowej obsługi w zakresie finansowana unijnego, który obejmuje 75 różnych możliwości finansowania z 21 programów unijnych, począwszy od „Kreatywnej Europy”, poprzez „Horyzont Europa”, aż po fundusze strukturalne i InvestEU. Za pomocą kilku kliknięć każdy europejski podmiot kultury może zostać skierowany do najodpowiedniejszego dostępnego dla niego unijnego wsparcia finansowego.

Wiceprzewodniczący ds. promowania naszego europejskiego stylu życia MargaritisSchinas powiedział: - Wolność artystyczna, kreatywność i różnorodność kulturowa stanowią sztandarowe elementy naszego europejskiego stylu życia. Europa, jako potęga kulturalna, potrzebuje sektora kreatywnego i sektora kultury, aby skutecznie funkcjonować. Wraz z NextGenerationEU uruchamiamy dziś także nowe narzędzie internetowe, pozwalające artystom, twórcom i osobom zawodowo zajmującym się kulturą łatwo nawigować po systemach wsparcia na szczeblu UE i dobierać najodpowiedniejszą jego formę. Wspólnie możemy zapewnić trwałą odbudowę sektora kreatywnego i sektora kultury w całej Europie.

Komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży MarijaGabriel powiedziała z tej okazji: - Sektor kultury i sektor kreatywny mają wyjątkową zdolność poprawy jakości życia, zacieśniania więzi społecznych, tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego, a także inspirowania innych obszarów działalności. Najwyższy czas wspomóc podmioty działające w sektorze kultury w ich poszukiwaniu źródeł finansowania z funduszy europejskich. Czas zebrać w jednym przewodniku wszystkie oferowane przez UE możliwości w tym zakresie. To bezprecedensowa zestawienie pozwala wszystkim podmiotom kulturalnym, za pomocą zaledwie trzech kliknięć, odnaleźć wśród 75 możliwości najodpowiedniejszą dla nich formę finansowania europejskiego. Wierzę, że przewodnik przyczyni się do ułatwienia dostępu do naszych funduszy dla wszystkich organizacji kulturalnych i wspomoże je na drodze do trwałej odbudowy.

Przewodnik opracowano, aby pomóc wszystkim partnerom działającym w sektorze kultury i sektorze kreatywnym – niezależnie od ich rodzaju i rozmiaru – w korzystaniu z unijnego systemu finansowania i zrozumieniu, jakie możliwości finansowania są dla nich dostępne, a także jak łatwiej mogą uzyskać do nich dostęp. Zainteresowane strony mogą automatycznie filtrować odpowiednie możliwości finansowania w oparciu o swoje potrzeby, sektor działania i rodzaj organizacji, którą reprezentują. Przewodnik uzupełniono inspirującymi przykładami i najlepszymi praktykami. CulturEU będzie regularnie aktualizowany za pomocą najnowszych informacji o zaproszeniach do składania wniosków i będzie dostępny we wszystkich językach UE na początku 2022 r.

Sektor kultury i sektor kreatywny poważnie ucierpiały z powodu daleko idących ograniczeń wprowadzonych podczas pandemii COVID-19. Od początku pandemii Komisja wprowadziła wiele środków w celu zaradzenia skutkom kryzysu wywołanego COVID-19 dla sektora kultury i sektora kreatywnego, uzupełniając i wspierając działania państw członkowskich, tj.: wsparcie finansowe, inwestycje oraz współpracę na szczeblu UE z poszanowaniem kompetencji krajowych.

Działania dążące do wsparcia sektora kreatywnego i sektora kultury podjęte do tej pory na szczeblu UE obejmują:

Komisja w dalszym ciągu koordynuje i ułatwia wymianę na szczeblu UE, aby odpowiedzieć na wyzwania i możliwości, przed którymi stoją sektor kultury i sektor kreatywny.

Informacje dodatkowe

Informacje szczegółowe

Data publikacji
1 grudnia 2021
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce