Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy3 kwietnia 2017Przedstawicielstwo w Polsce

Compliance – okrągły stół

Aktualne zagadnienia prawa europejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych – to temat spotkania tzw. oficerów compliance, które zorganizował Viadrina Compliance Center Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą...

170410_roundtable.jpg

Podczas prezentacji i dyskusji omawiano zmiany, które wprowadzi - wchodzące w życie w maju 2018 roku - rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO). Rozmawiano także o dyrektywie wprowadzającej wymóg raportowania informacji niefinansowych. Rozważania dotyczyły również tematu norm ISO mających znaczenie dla compliance.

Spotkanie w imieniu Przedstawicielstwa KE w Polsce otworzył Rafał Szyndlauer wystąpieniem pt. "Dlaczego w UE potrzebna jest reforma sytemu ochrony danych osobowych?". W programie znalazły się prezentacje specjalistów zajmujących się zarządzaniem zgodnością, takich jak: Agnieszka Panek, Katarzyna Zielińska, Michał Czarnecki oraz prof. dr Bartosz Makowicz. Reprezentanci sektora przedsiębiorców dyskutowali w eksperckim gronie oraz wymieniali się doświadczeniami działań w swoich rodzimych organizacjach.

Działalność Viadrina Compliance Center ma na celu krytyczną, naukową analizę zjawiska compliance na terenie Niemiec, sięgając jednak również ponad geograficzne granice kraju. Jako przedmiot badań, compliance naświetlamy jest w pracy VCC w sposób holistyczny, z perspektywy różnych dyscyplin naukowych. Samo pojęcie compliance rozumiane jest znacznie szerzej, niż tylko w kontekście zapewniania zgodności prowadzonej działalności z normami prawa. Think-tank łączy dotychczasowe osiągnięcia nauk prawniczych, ekonomicznych i socjologicznych.

Więcej informacji na temat Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (The general data protection regulation).

Informacje szczegółowe

Data publikacji
3 kwietnia 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce