Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy13 stycznia 2013Przedstawicielstwo w Polsce

Co doskwiera Polakom w Holandii?

Problemy z zakwaterowaniem, nauką języka i aklimatyzacją – to najważniejsze bolączki Polaków pracujących w Holandii. Była o tym mowa podczas kolejnego spotkania z cyklu "Z Widokiem na Europę", a gośćmi Domu Europy w poniedziałek 28 maja 2012 r. byli...

main.jpg

Temat poniedziałkowego spotkania nawiązywał do wydarzeń z 2011 roku, kiedy w mediach rozgorzała dyskusja o stronie internetowej stworzonej przez Partię Wolności, na której Holendrzy mogą anonimowo zgłaszać swoje skargi na Polaków i innych mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej pracujących w Holandii.

Dr Matusz Protasiewicz opisała zdecydowaną postawę unijnych ambasadorów i Parlamentu Europejskiego potępiającą tworzenie tego typu stron internetowych i wzywającą do zajęcia stanowiska przez rząd holenderski.Brak reakcji rządu wynikał przede wszystkim z obawy przed utratą wsparcia ze strony Partii Wolności - wyjaśniała Matusz Protasiewicz. Opowiedziała też o "alternatywnej" stronie internetowej stworzonej przez rząd, na której Polacy i inni wschodni sąsiedzi mogą anonimowo informować o nadużyciach i nieprawidłowościach, które spotykają ich w Holandii ze strony pośredników pracy tymczasowej. Jak zauważyła dr Matusz Protasiewicz - pomysł Partii Wolności nie przyniósł jej oczekiwanego wzrostu poparcia.

Dr Matusz Protasiewicz podkreśliła, że strona internetowa wywołała tak gwałtowną reakcję, ponieważ traktuje wschodnich sąsiadów pracujących w Holandii jak imigrantów, podczas gdy należałoby tu mówić o europejskiej mobilności i migracji wewnątrz Unii Europejskiej. Dodała, że problemy, o których mowa w kontekście Holandii są częste i występują także chociażby w Wielkiej Brytanii. Dlatego – jej zdaniem - ważne jest koncentrowanie się na pragmatycznych kwestiach, które polepszą życie zarówno mieszkańców, jak i zagranicznych pracowników. Działania takie jak zapewnianie odpowiedniego zakwaterowania czy ilości miejsc parkingowych jest najlepszą receptą na przepełnienie mieszkań czy wynikający z niego hałas.

Szereg takich praktycznych działań próbował wskazać Konsul Honorowy Królestwa Niderlandów we Wrocławiu Wojciech Zipser. Jego zdaniem należy podjąć walkę z nieuczciwymi biurami pośrednictwa pracy, polepszyć system rejestracji i informacji dla imigrantów oraz poprawić warunki zakwaterowania. Dzięki temu uda się zapobiec wypieraniu niderlandzkich pracobiorców z rynku a jednocześnie uniknie się spychania Polaków na margines społeczny.Zipser przywołał przykład eksperymentalnych projektów przeprowadzanych przez rząd holenderski, mających na celu poprawę jakości życia imigrantów: stworzenie kompleksu krótkiego pobytu w pustym biurowcu w Hadze czy adaptacja niezamieszkałego bloku w Dordrechcie - to tylko niektóre z nich.

Konsul Honorowy podkreślił, że Polacy są Holandii potrzebni, uczestniczą we wspieraniu gospodarki i często wykonują prace, które nie interesują Holendrów.

Prelegenci byli zgodni co do tego, że ważnym elementem integracji jest nauka języka niderlandzkiego, co jest utrudnione przez fakt, że większość Polaków pracuje w Holandii jedynie przez kilka miesięcy.

Spotkanie było okazją do wymiany poglądów przez mieszkańców Wrocławia, którzy przywoływali pozytywne i negatywne doświadczenia z pobytów i pracy w Holandii, stawiali ciekawe tezy, zadawali pytania i aktywnie uczestniczyli w prowadzonej dyskusji.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
13 stycznia 2013
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce