Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy21 czerwca 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Cła na "Made in USA"

- Nasza reakcja jest wyważona, proporcjonalna i w pełni zgodna z zasadami WTO – powiedziała komisarz Cecilia Malmström ogłaszając przyjęcie przez KE rozporządzenia wprowadzającego cła na amerykańskie towary. To reakcja na decyzję Waszyngtonu...

Cła na "Made in USA"

Dodatkowe cło na granicy UE będzie pobierane od pochodzących z USA produktów ze stali i aluminium, produktów rolnych i szeregu innych produktów. UE wprowadza wspomniane cła zgodnie z prawami przysługującymi jej na mocy zasad Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Komisarz ds. handlu Cecilia Malmström powiedziała: - Nie chcieliśmy znaleźć się w takim położeniu. W obliczu jednostronnej, nieuzasadnionej decyzji Stanów Zjednoczonych o nałożeniu ceł na stal i aluminium z UE nie mieliśmy jednak innego wyboru. Nie możemy bezczynnie patrzeć na pogwałcenie zasad handlu międzynarodowego, które przez lata wypracowaliśmy – wraz z naszymi amerykańskimi partnerami. Nasza reakcja jest wyważona, proporcjonalna i w pełni zgodna z zasadami WTO. Rzecz jasna, jeżeli USA zniosą wprowadzone środki, my uczynimy to samo.

Ogłoszone środki są wynikiem wprowadzenia przez USA ceł w pełnej wysokości na wyroby ze stali i aluminium pochodzące z UE. Pełna lista produktów objętych cłami unijnymi została przekazana WTO i zatwierdzona przez kolegium komisarzy w dniu 6 czerwca Państwa członkowskie UE jednogłośnie poparły takie działanie.

Wprowadzane przez UE środki równoważące dwustronne stosunki handlowe z USA opierają się na wartości eksportu stali i aluminium z Unii obłożonego cłami przez USA, która to wartość wynosi 6,4 mld euro. Część tego eksportu – o wartości 2,8 mld euro – będzie podlegać środkom równoważącym natychmiast. Pozostała część eksportu, o wartości 3,6 mld euro, zostanie objęta środkami równoważącymi na późniejszym etapie – za trzy lata lub wcześniej w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia sporu na forum WTO.

Unijne środki równoważące będą obowiązywać tak długo, jak cła amerykańskie, zgodnie z zawartym na forum WTO Porozumieniem w sprawie środków ochronnych oraz przepisami UE.

Rozporządzenie wykonawcze w tej sprawie, które zostanie opublikowane jutro i wejdzie w życie w piątek, określa produkty i poziom ceł, które będą stosowane zarówno obecnie, jak i w przyszłości, jeżeli okaże się to konieczne.

Wykaz produktów jest taki sam jak w poprzednim rozporządzeniu wykonawczym z dnia 16 maja, zgłoszonym do WTO 18 maja.

Kontekst

Decyzja jest częścią trzytorowej reakcji przedstawionej w tym roku przez Komisję Europejską. W dniu 1 czerwca wszczęto również postępowanie prawne przeciwko USA w ramach WTO oraz podjęto działania mające na celu ochronę europejskiego rynku przed zakłóceniami spowodowanymi przez przekierowanie do UE eksportu stali z innych państw, dotychczas trafiającego na rynek amerykański. Dochodzenie dotyczące środków zabezpieczających rozpoczęto w dniu 26 marca. Komisja ma dziewięć miesięcy na podjęcie decyzji, czy środki ochronne są konieczne. Jeżeli dochodzenie potwierdzi konieczność szybkiego działania, decyzja w tej sprawie może zostać podjęta jeszcze latem tego roku. Jeśli chodzi o aluminium, Komisja opracowała system nadzoru nad importem tego surowca, na wypadek gdyby konieczne było podjęcie działań w tym sektorze.

Więcej informacji:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
21 czerwca 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce