Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy29 listopada 2016Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

CDE w Rzeszowie już otwarte!

Do wtorku Podkarpacie było jednym z trzech polskich województw, w których nie funkcjonowało żadne Centrum Dokumentacji Europejskiej (CDE). 29 listopada Rzeszów przestał być białą plamą na mapie naszego kraju i po długich przygotowaniach, w Wyższej...

main.jpg


Otwarcie Centrum rozpoczęło się od uroczystego podpisania umowy o utworzeniu rzeszowskiego CDE przez dr Wergiliusza Gołąbka Rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Dyrektora Marka Prawdę.- Centra Dokumentacji Europejskiej to swoiste europejskie biblioteki, które gromadzą książki i publikacje związane z funkcjonowaniem Unii Europejskiej i nieodpłatnie udostępniają je wszystkim obywatelom. Centra te są też ważnymi regionalnymi ośrodkami debaty publicznej dotyczącej szeroko rozumianej integracji europejskiej oraz punktami informacji, w których przedstawiciele społeczności akademickiej mogą uzyskać konkretne informacje nt. funkcjonowania instytucji unijnych i całej UE – powiedział Dyrektor Marek Prawda, otwierając pierwsze CDE na Podkarpaciu.

- To ważny moment w życiu naszej uczelni i całej społeczności akademickiej w Rzeszowie. W ten sposób likwidujemy „białą plamę” na mapie sieci informacyjnych UE w Polsce. CDE, które od dziś będzie gościć w murach naszej szkoły, będzie pełnić rolę aktywnego centrum debaty europejskiej. Będzie to też jedyne miejsce na Podkarpaciu, gdzie studenci i naukowcy zajmujący się tematyką integracji europejskiej będą mogli dotrzeć do źródłowych informacji i publikacji związanych funkcjonowaniem UE – powiedział z kolei dr Andrzej Rozmus, Prorektor ds. Nauczania w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.Uroczystości otwarcia towarzyszyła debata pt. „Uchodźcy – wyzwania czy szansa dla Europy?”, w której udział wzięli: Dyrektor Marek Prawda reprezentujący Komisje Europejską, Rafał Kostrzyński, Rzecznik Biura Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców (UNHCR), dr Anna Siewierska-Chmaj, Wicedyrektor Instytutu Badań nad Cywilizacjami, a także dr inż. Maciej Milczanowski, Dyrektor Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem Narodowym WSIiZ.

W trakcie debaty paneliści starali się znaleźć odpowiedź na pytanie jak najlepiej poradzić sobie z kryzysem uchodźczym i masowym napływem migrantów do Europy. Z tym zagadnieniem będziemy się zmagać przez najbliższe dziesięciolecia, co jest związane z biedą i eksplozją demograficzną krajach tzw. „globalnego południa”, zgodnie stwierdzili uczestniczy debaty.

– Uchodźców musimy przyjąć, bo to nasz molarny obowiązek. Zobowiązuje nas do tego również prawo międzynarodowe wynikające z min. postanowień tzw. „Konwencji Genewskiej w sprawie statusu uchodźców”, której Polska jest stroną. Przyjęcie do Europy migrantów ekonomicznych zależy tylko od naszej woli, ale to zjawisko korzystne z ekonomicznego punktu widzenia, szczególnie w kontekście grożącego nam kryzysu demograficznego i starzenia się europejskich społeczeństw - powiedział Rafał Kostrzyński przedstawiciel polskiego biura UNHCR.- Państwa UE nie mogą zapominać o solidarności europejskiej, na fundamencie której zbudowana ostała Zjednoczona Europa, również w kontekście obecnego kryzysu uchodźczego. Polska na tej solidarności niesłychanie skorzystała przez ostatnie kilkanaście lat i nie powinniśmy o tym zapominać w tym szczególnym momencie integracji europejskiej powiedział - Dyrektor Marek Prawda. – Ważne jest, aby państwa członkowskie UE wyciągnęły lekcję z bolesnej historii naszego kontynentu i nie poszły drogą „narodowych narcyzmów” – dodał na koniec przedstawiciel Komisji Europejskiej.

W trakcie debaty padły też pytania od publiczności dotyczące m.in. bezpieczeństwa unijnych granic, unijnego programu relokacji uchodźców i oraz deficyty solidarności państw członkowskich UE w świetle kryzysu migracyjnego.

W uroczystości otwarcia CDE obok władz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania i licznego grona rzeszowskich studentów udział wzięli m.in. Henryk Wolicki – Zastępca Prezydent Rzeszowa, Mariusz Szewczyk – burmistrz Dębicy oraz Mieczysław Łagowski - prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie.

Informacje ogólne na temat sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej

Centra Dokumentacji Europejskiej (CDE) są jedną z najstarszych inicjatyw informacyjnych Komisji Europejskiej. Pierwsze ośrodki powstały w 1963 r. Sieć tworzą punkty informacyjne ulokowane najczęściej przy uniwersytetach, a także innych instytucjach naukowych i ośrodkach badawczych. Zadaniem CDE jest promocja wiedzy o UE, konsolidacja środowiska akademickiego i badań naukowych w dziedzinie integracji europejskiej i europeistyki. W całej Europie funkcjonuje obecnie 410 ośrodków, w tym cześć działa w państwach nienależących do UE.

W Polsce o miano najstarszych ośrodków CDE rywalizują Centrum działające w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (tutaj oficjalne publikacje związane z funkcjonowaniem ówczesnej EWG zaczęto gromadzić już w 1976 r.) oraz Centrum na Uniwersytecie Gdańskim (w 1978 r. UG podpisał pierwszą w Polsce umowę z Komisją). Sieć CDE działa jednak w Polsce dopiero od przełomu lat 80-tych i 90-tych. Obecnie w mamy w naszym kraju 19 ośrodków CDE. Są one położone 15 miastach przy następujących instytucjach goszczących:

1. Uniwersytet w Białymstoku,

2. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy,

3. Uniwersytet Gdański,

4. Biblioteka Śląska w Katowicach,

5. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

6. Uniwersytet Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie,

7. Instytut Europejski w Łodzi ,

8. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

9. Uniwersytet Opolski,

10. Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku,

11. Uniwersytet Szczeciński,

12. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

13. Kolegium Europejskie w Natolinie (Warszawa),

14. MSZ w Warszawie,

15. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

16. Uniwersytet Warszawski,

17. Uniwersytet Wrocławski,

18. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

19. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Ogólne cele działalności sieci CDE to:

• gromadzenie aktów prawnych (np. cały Official Journal), oficjalnych publikacji naukowych, baz danych i danych statystycznych związanych z działalnością UE,

• pomoc instytucji przyjmującej we wspieraniu i konsolidacji nauki oraz badań naukowych w dziedzinie integracji europejskiej;

• udostępnianie informacji o UE i jej politykach naukowcom, studentom i obywatelom (CDE dostarczają informacji o UE głównie środowiskom akademickim);

• udział w debacie poświęconej integracji europejskiej i funkcjonowaniu UE.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
29 listopada 2016
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce