Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy13 czerwca 2017Przedstawicielstwo w Polsce

CDE w Poznaniu już otwarte!

13 czerwca do polskiej sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej (CDE) dołączył 20. ośrodek, który będzie działał przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu. Teraz wielkopolscy studenci, pracownicy naukowi i obywatele będą mieli lepszy...

170622_cde_main.jpg


Uroczystego otwarcia CDE na UAM dokonali: prorektor prof. Tadeusz Wallas oraz dr Marek Prawda – Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Inauguracji towarzyszyła konferencja naukowa poświęcona przyszłości integracji europejskiej pt. "Zmiany instytucjonalne w Unii Europejskiej" zorganizowana przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Uczestniczyli w niej pracownicy polskich i europejskich uniwersytetów i instytutów naukowych oraz przedstawiciele KE. Konferencja rozpoczęła się od uroczystego podpisania umowy o utworzeniu CDE w Poznaniu przez prof. Wallasa oraz dyrektora Marka Prawdę.- Przez ostatnie lata zjednoczona Europa musiała zmierzyć się z wieloma kryzysami. Głębia i kumulacja tych kryzysów spowodowała, że Unia Europejska kojarzy się teraz wielu obywatelom z właśnie kryzysem. Po latach niestabilności ekonomicznej i ostatniej serii wyborów w państwach członkowskich Unii widzimy początek europejskiego przebudzenia. To jest zła wiadomość dla wszystkich, którzy na krytyce UE starali się zbijać kapitał polityczny – powiedział Dyrektor Prawda otwierając dyskusję w pierwszym panelu "W kierunku Europy wielu czy jednej prędkości?".- Integrację w ramach UE należy zacieśnić, bo mamy coraz większą niestabilność w obszarze geopolityki i rosnącą niepewność, co do zachowania się Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej. Zacieśnienie integracji europejskiej może spowodować sytuację gdzie "maruderzy" zostaną na jej peryferiach, a być może nawet wypadną z tego "europejskiego pociągu". Europy dwóch lub nawet wielu prędkości nie da się na dłuższą metę uniknąć, ale należy też pamiętać, że te "różne prędkości" zawsze w Unii istniały – mówił prof. Ryszard Zięba z Uniwersytetu Warszawskiego.- Fala populizmu w Europie powoli opada i różne zagrożenia dla Europy maleją. To może spowodować spadek zainteresowania dyskusją nad przyszłością integracji europejskiej. Niemcy są właściwie zadowoleni z tego, co się teraz dzieje w Unii i nie oczekują wielkich zmian. Po wyborach w Niemczech i Francji prawdopodobnie nastąpi zbliżenie pomiędzy Berlinem i Paryżem i rozpoczną się intensywne prace nad reformą UE, w szczególności w obszarze zarządzania strefą euro. Unia przestanie być tylko "kaznodzieją", a stanie się jednym z głównych aktorów i kreatorów zdarzeń w Europie – dodał prof. Bogdan Koszel z UAM w Poznaniu.- Ideologie są raczej przeszkodą niż pomocą w rozwiązywaniu europejskich i światowych problemów. Zacięty konflikt pomiędzy zwolennikami liberalnego i socjalnego podejścia do rozwiązywania kryzysu ekonomicznego otworzył pole do działania dla populistów. Przykład Francji pokazuje jednak, że można zlikwidować klasyczny podział na lewicę i prawicę, jako jedyną receptę na prowadzenie polityki – stwierdził z kolei Dyrektor Marek Prawda.

- W tej chwili największym zagrożeniem dla UE jest nacjonalizm. Nacjonalizm to jest pewien stan umysłu, zaraźliwy jak choroba, który ogarnął ostatnio niektóre państwa europejskie – dodawał prof. Zięba. – Dlatego w debacie publicznej warto jest mówić o rzeczach podstawowych. Musimy przypomnieć Europejczykom dlaczego powstała UE. Musimy też powrócić do dyskusji na temat europejskich wartości i podkreślić ich znaczenie dla naszej wspólnej przyszłości – stwierdził prof.Zbigniew Czachór z UAM.Po zakończeniu debaty nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi oraz otwarcie CDE w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Dyskusję nad przyszłością UE kontynuowano w ramach kolejnych paneli:

 • "Wpływ zmian instytucjonalnych na kształtowanie się UE wielu prędkości",
 • "Wspólne wartości w niemieckiej i polskiej polityce europejskiej. Doświadczenia i scenariusze na przyszłość" oraz
 • "Wpływ zmian instytucjonalnych na wybrane obszary funkcjonowania UE".


Więcej informacji nt. tego wydarzenia można znaleźć w programie konferencji dostępnym tutaj

Zapis całej konferencji dostępny też jest na kanale "You Tube" Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=BFhxb5Lp1qA .

Informacje o sieci CDE

Centra Dokumentacji Europejskiej są jedną z najstarszych inicjatyw informacyjnych Komisji Europejskiej. Pierwsze ośrodki powstały w 1963 r. Sieć tworzą centra ulokowane najczęściej przy uniwersytetach, a także innych instytucjach naukowych i ośrodkach badawczych. Obecnie ośrodki te działają w ramach szerszej sieci informacyjnej Unii Europejskiej "Europe Direct".Głównym zadaniem sieci jest gromadzenie oficjalnych publikacji UE, materiałów naukowych związanych z integracją europejską, baz danych i danych statystycznych związanych z działalnością Unii, a następnie ich udostępnianie szerokiemu gronu odbiorców. Ośrodki CDE pełnią ważną rolę w promocji wiedzy o UE, konsolidacji środowiska akademickiego i wspieraniu badań naukowych w dziedzinie integracji europejskiej i europeistyki. Centra te odgrywają też rolę ośrodków debaty publicznej na tematy związane z UE i szeroko rozumianą integracją europejską.

Pierwsze ośrodki CDE w Polsce powstały już w drugiej połowie lat 70-tych XX w. Były to Centrum zlokalizowane przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Centrum na Uniwersytecie Gdańskim. Jednak sieć CDE działa w naszym kraju dopiero od początku lat 90-tych.

Obecnie w mamy w Polsce 20 Centrów, które są one położone 16 miastach przy następujących instytucjach goszczących:

 1. Uniwersytet w Białymstoku,
 2. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy,
 3. Uniwersytet Gdański,
 4. Biblioteka Śląska w Katowicach,
 5. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 6. Uniwersytet Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie,
 7. Instytut Europejski w Łodzi,
 8. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 9. Uniwersytet Opolski,
 10. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 11. Uniwersytet Szczeciński,
 12. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 13. Kolegium Europejskie w Natolinie,
 14. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie,
 15. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
 16. Uniwersytet Warszawski,
 17. Uniwersytet Wrocławski,
 18. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
 19. Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku,
 20. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.


Zgodnie z nową strategią działania polskiej sieci CDE, Centra działające w naszym kraju mają trzy podstawowe funkcje:

 • są miejscami gromadzenia publikacji i materiałów naukowych związanych z funkcjonowaniem UE pełniącymi tradycyjne funkcje biblioteczne;
 • są centrami informacji europejskiej, gdzie każdy obywatel może zasięgnąć informacji na temat dostępnych źródeł wiedzy o UE, sposobu korzystania z tych źródeł oraz skorzystać z ze specjalistycznych baz danych niedostępnych w intrenecie;
 • są miejscami prowadzenia debaty publicznej na temat szeroko rozumianej integracji europejskiej, do czego włączają się poprzez organizację różnego typu wydarzeń komunikacyjnych takich jak debaty, seminaria, spotkania z ciekawymi osobami, konkursy dla dzieci i młodzieży, prezentacje wystaw, itp.

Nowo otwarte CDE w Poznaniu mieści się w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM na ul. Umultowskaiej 89a. Jest ono otwarte dlawszystkich osób zainteresowanych tematyką integracji europejskiej (nie tylko studentów i pracowników UAM), a korzystanie z jego zbiorów i pomocy pracowników jest bezpłatne.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
13 czerwca 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce