Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy27 marca 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Budżetowe wyzwania Unii

Nowy budżet, wspólne priorytety i wyzwania dla Europy były tematem Dialogu Obywatelskiego z Güntherem Oettingerem. Podczas swojej wizyty w Polsce komisarz UE ds. budżetu i zasobów ludzkich spotkał się również z premierem Mateuszem Morawieckim...

Günther Oettinger
W poniedziałkowym dialogu (26 marca), oprócz komisarza Günthera Oettingera, wzięli również udział m.in. posłanka na Sejm RP Kamila Gasiuk-Pichowicz, prof. Lena Kolarska-Bobińska i prof. Michał Kleiber.

Rozpoczynając spotkanie Günther Oettinger powiedział: - Przygotowujemy kolejny budżet UE, ale musimy wiedzieć, co jest najważniejsze dla obywateli. Przemysł chce wiedzieć, czy jesteśmy gotowi finansować konkretne projekty, a rolnicy czekają na szczegóły Wspólnej Polityki Rolnej, by planować inwestycje. Komisarz podkreślał, że budżet musi brać pod uwagę nowe wyzwania, przed którymi stoi Europa. – Musimy finansować działania mające na celu zapewnienie większej stabilizacji na arenie międzynarodowej, takich jak ochrona granic zewnętrznych UE czy konieczność zwalczania terroryzmu.

Istotnym elementem wpływającym na nowy kształt finansów Unii jest wyjście Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. - Oczekiwania krajów członkowskich są bardzo różne, ale mimo to będą musiały być gotowe na kompromis – Irlandia w sprawie rolnictwa, Polska w kwestii spójności, a kraje takie jak Austria czy Holandia w kwestii wysokości płaconych składek.
Pytany o możliwość uzależnienia uzyskania funduszy europejskich od przestrzegania zasad praworządności, Oettinger powiedział, że obowiązkiem KE jest kontrolowanie czy wszystkie kraje członkowskie przestrzegają Traktatów. – Komisja Europejska kontroluje wszędzie tam gdzie są skargi, musimy być obiektywni – jesteśmy strażnikami traktatów. Żaden z krajów członkowskich nie jest wolny od przywar. Ja się urodziłem i Niemczech i przyznaję, że większość postępowań ws. złamania traktatów wszczynano przeciwko Niemcom. Mamy liczne przykłady gdzie napominamy i forsujemy praworządność dodał. Oettinger zaznaczył, że "jeśli jakikolwiek kraj narusza praworządność i dostaje unijne fundusze, a doszłoby do sporu pomiędzy KE a tym państwem o finansowanie, to w interesie wszystkich unijnych podatników byłoby, aby sądy we wszystkich państwach członkowskich były niezależne". Komisarz podkreślił, że nie chodzi jedynie o Polskę, ale np. o kraje kandydujące. - Musimy dbać o praworządność, nie po to by karać, ale by mieć pewność, że pieniądze podatników są wydawane odpowiednio.
Oettinger wskazywał na nowe wyzwanie w kontekście obrony europejskich wartości - bezpieczeństwo danych. - Jestem głęboko przekonany, że Facebook i Google wymagają regulacji, dlatego cieszę się, że za parę tygodni wejdzie w życie europejskie prawo ochrony danych. Mimo iż, ochrona danych zależy od naszego zachowania i jest naszym obowiązkiem, to sprzedawanie preferencji partyjnych wyborców to bezprecedensowa sprawa.

Günther Oettigner podkreślał, że Europa stoi teraz przed fundamentalnym problemem jak będziemy regulować danymi: Nasza struktura wartości jest jasna, musimy zrobić wszystko, aby poprzez oświatę i wychowanie te wartości pielęgnować. Duża rolę do odegrania ma demokratycznie wybrany parlament i organizacje pozarządowe. Dlatego od lat zwiększane są na nie wydatki. Nie wydaje mi się żebyśmy potrzebowali nowych narzędzi, należy lepiej wykorzystać istniejące kanały, by budować lepsze społeczeństwo obywatelskie.
Dialogi Obywatelskie to inicjatywa KE, której celem jest rozbudzenie debaty na tematy europejskie. Spotkania w tej formule odbywają się w krajach UE od 2012 r. Podczas spotkań komisarze oraz przedstawiciele instytucji UE przestawiają zagadnienia związane z działaniem wspólnoty oraz słuchają głosów, opinii i propozycji obywateli na temat funkcjonowania UE.

Dialogi Obywatelskie w Unii Europejskiej

Informacje szczegółowe

Data publikacji
27 marca 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce