Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy30 czerwca 2021Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Bezpieczniejsze produkty i kredyty

Komisja Europejska zaproponowała dziś zmiany przepisów UE w celu poprawy ochrony konsumentów w świecie, który zmienił się w wyniku cyfryzacji i pandemii COVID-19. Komisja wzmacnia swoje działania osłonowe poprzez dopilnowanie, by produkty...

Cyfrowi przestępcy nie odpuszczają w czasie pandemii

Wniosek dotyczy aktualizacji zarówno obowiązującej dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, jak i przepisów UE dotyczących kredytu konsumenckiego mających na celu ochronę konsumentów.

Věra Jourová, wiceprzewodnicząca do spraw wartości i przejrzystości, powiedziała: Konsumenci stoją przed wieloma wyzwaniami, zwłaszcza w świecie cyfrowym, który zrewolucjonizował zakupy, usługi czy rynki finansowe. Dlatego zwiększamy ochronę konsumentów na dwóch frontach: ułatwiamy konsumentom unikanie ryzyka związanego z kredytem i wprowadzamy jeszcze bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące bezpieczeństwa produktów. Zwiększy to również odpowiedzialność uczestników rynku i utrudni podmiotom działającym w złej wierze ukrywanie się za skomplikowanym żargonem prawnym.

Didier Reynders, komisarz do spraw wymiaru sprawiedliwości, powiedział: Kryzys związany z COVID-19 dotyka konsumentów na wiele sposobów, a wielu z nich boryka się z trudnościami finansowymi. Przyspieszona przez pandemię cyfryzacja prowadzi do wzrostu zakupów przez internet i gruntownie zmienia sektor finansowy. Naszym obowiązkiem jest chronić konsumentów, w szczególności konsumentów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Robimy to właśnie dzięki przeglądowi obowiązujących przepisów UE dotyczących kredytów konsumenckich i ogólnego bezpieczeństwa produktów.

Sprzedaż przez internet stale rosła w ciągu ostatnich 20 lat, a w 2020 r. 71 proc. konsumentów dokonywało zakupów przez internet, często kupując produkty wykorzystujące nowe technologie. Rynek gadżetów technologicznych jest rozległy, począwszy od bezprzewodowych wkładek przeciwhałasowych i oczyszczaczy powietrza po konsole do gier. Rozporządzenie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów zajmie się zagrożeniami związanymi ze wspomnianymi produktami wykorzystującymi nowe technologie, takimi jak zagrożenia w cyberprzestrzeni, oraz z zakupami przez internet, wprowadzając przepisy dotyczące bezpieczeństwa produktów na potrzeby działania internetowych platform handlowych. Zapewni to, by wszystkie produkty trafiające do konsumentów w UE za pośrednictwem internetowych platform handlowych lub sklepu z sąsiedztwa były bezpieczne, niezależnie od tego, czy pochodzą one z UE. Za sprawą nowego rozporządzenia platformy handlowe będą realizowały spoczywające na nich obowiązki, dzięki czemu do rąk konsumentów nie trafią niebezpieczne produkty.

W przeglądzie dyrektywy w sprawie kredytów konsumenckich przewidziano, że informacje dotyczące kredytów muszą być przedstawione w sposób jasny, dostosowany do urządzeń cyfrowych, tak aby konsumenci rozumieli, do czego się zobowiązują. Ponadto dyrektywa poprawi przepisy dotyczące oceny zdolności kredytowej, tj. tego, czy konsument będzie w stanie spłacić kredyt. Ma to na celu uniknięcie problemu nadmiernego zadłużenia. Na podstawie tego aktu prawnego państwa członkowskie zostaną zachęcone do propagowania edukacji finansowej i udostępnienia konsumentom usług doradztwa w zakresie zadłużenia.

Kolejne kroki

Wnioski Komisji będą teraz omawiane przez Radę i Parlament.

Kontekst

Rozporządzenie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów

Dyrektywa w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, obowiązująca od 2001 r., gwarantuje, że na jednolitym rynku UE sprzedawane są tylko produkty bezpieczne. Jednak zbyt wiele niebezpiecznych produktów wciąż znajduje się w obrocie na rynku UE, co stwarza nierówne warunki działania dla przedsiębiorstw i generuje znaczne koszty dla społeczeństwa i konsumentów. Ponadto należy zaktualizować przepisy w celu sprostania wyzwaniom związanym z nowymi technologiami i sprzedażą przez internet.

Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie kredytów konsumenckich

Dyrektywa 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki ustanowiła zharmonizowane unijne ramy dotyczące kredytu konsumenckiego i zapewniła solidne ramy w zakresie sprawiedliwego dostępu europejskich konsumentów do kredytów. Od czasu wejścia w życie wspomnianej dyrektywy w 2008 r. cyfryzacja znacznie zmieniła jednak proces podejmowania decyzji i ogólne nawyki konsumentów. Dzisiejszy przegląd ma na celu uwzględnienie tych zmian.

Oba wnioski są częścią nowego programu na rzecz konsumentów, zainicjowanego w ubiegłym roku i mającego na celu aktualizację ogólnych ram strategicznych polityki konsumenckiej UE.

Dodatkowe informacje

Dyrektywa 2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów

Dyrektywa 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki

Zestawienie informacji na temat ogólnego bezpieczeństwa produktów

Zestawienie informacji na temat kredytu konsumenckiego

Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich

System Safety Gate

Informacje szczegółowe

Data publikacji
30 czerwca 2021
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce