Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy25 stycznia 2022Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Bezpieczne podróżowanie w pandemii

Unijni ministrowie osiągnęli porozumienie w sprawie aktualizacji przepisów ułatwiających bezpieczne i swobodne przemieszczanie się w UE w czasie pandemii COVID-19.

Busses, commercial vehicles, vans and lorries driving on a motorway

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID zasadniczo powinno być wystarczającym dokumentem podczas podróży.

Porozumienie to osiągnięto w następstwie wniosku Komisji z 25 listopada 2021 r.

Wyrażając zadowolenie z przyjęcia wniosku przez Radę, komisarz ds. zdrowia Stella Kyriakides i komisarz ds. sprawiedliwości Didiera Reynders oświadczyli:

Od początku pandemii przedstawialiśmy rozwiązania służące zagwarantowaniu i ułatwieniu bezpiecznego i swobodnego przemieszczania się w kontekście środków dotyczących ochrony zdrowia publicznego niezbędnych ze względu na pandemię. Ścisła koordynacja na szczeblu UE ma zasadnicze znaczenie nie tylko dla funkcjonowania jednolitego rynku, ale również dla zapewnienia podróżującym na terytorium UE bezpieczeństwa oraz jasnych informacji. Jasność i przewidywalność to zasadniczy element bezpiecznego podróżowania naszych obywateli. Jest on możliwy dzięki bardzo skutecznym unijnym cyfrowym zaświadczeniom COVID. Ponad 1,2 mld wydanych zaświadczeń dowodzi sukcesu tego narzędzia, które zostało wprowadzone w całej UE, a także na świecie. To historia prawdziwego europejskiego sukcesu, który swoim zasięgiem objął cały świat.

Dzisiaj państwa członkowskie uzgodniły ponownie, że posiadanie ważnego unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID powinno być zasadniczo wystarczającym dokumentem podczas podróży w okresie pandemii. Dzięki temu porozumieniu unijne cyfrowe zaświadczenie COVID staje się centralnym punktem naszego skoordynowanego podejścia. Ważne jest, aby państwa członkowskie podjęły odpowiednie działania następcze i niezwłocznie wdrożyły uzgodnione zasady. Każde państwo członkowskie podejmuje decyzje w oparciu o okoliczności, z jakimi musi się zmierzyć. Wariant omikron już rozprzestrzenił się w Europie i nadszedł czas, aby wstrzymać dodatkowe środki związane z podróżowaniem, które zostały wprowadzone przez szereg państw członkowskich w minionych tygodniach, a które sprawiły, że podróżowanie w UE stało się bardziej uciążliwe i mniej przewidywalne.

Wzywamy dzisiaj wszystkie państwa członkowskiego do szybkiego wdrożenia wspólnych przepisów i zapewnienia naszym obywatelom i podróżnym koordynacji oraz przejrzystości.

Kontekst

Oto najważniejsze aktualizacje zalecenia:

  • Zasadniczo nie przewiduje się dodatkowych ograniczeń dla posiadaczy unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID.
  • Dostosowanie okresu ważności do aktu delegowanego – 270 dni w przypadku serii szczepień pierwotnych.

Wszelkie środki ograniczające swobodę przemieszczania się muszą być niedyskryminujące i proporcjonalne. Poszczególne państwa członkowskie nie powinny, zasadniczo, odmawiać wjazdu osobom podróżującym z innych państw członkowskich.

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w niniejszym zestawieniu informacji.

3 września 2020 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący zalecenia Rady służącego zapewnieniu koordynacji i wyraźnego zgłaszania na szczeblu UE wszelkich środków podejmowanych przez państwa członkowskie w celu ograniczenia swobodnego przemieszczania się w związku z pandemią koronawirusa.

Poprzez przyjęcie zalecenia Rady 13 października 2020 r. państwa członkowskie UE zobowiązały się do zapewnienia większej koordynacji i lepszej wymiany informacji.

1 lutego 2021 r. Rada przyjęła pierwszą aktualizację zalecenia Rady, w którym wprowadzono nowy kolor „ciemnoczerwony” na potrzeby tworzenia map obszarów ryzyka oraz ustanowiono bardziej rygorystyczne środki stosowane wobec podróżnych z obszarów wysokiego ryzyka.

W dniu 20 maja 2021 r. Rada zmieniła swoje zalecenie w celu umożliwienia osobom w pełni zaszczepionym podróży innych niż niezbędne, a także wzmocnienia środków mających na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wariantów budzących obawy.

W dniu 14 czerwca 2021 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie ustanawiające unijne cyfrowe zaświadczenie COVID. Prace Komisji nad unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID były prowadzone przez komisarza Didiera Reyndersa. Ściśle współpracowali z nim wiceprzewodnicząca Vera Jourová oraz wiceprzewodniczący Margaritis Schinas, a także komisarze Thierry Breton, Stella Kyriakides i Ylva Johansson. Aby jak najlepiej wykorzystać to narzędzie, w tym samym dniu Rada przyjęła drugą aktualizację swojego zalecenia, przewidującą zwolnienia z ograniczeń związanych z podróżą dla osób w pełni zaszczepionych i ozdrowieńców.

Od czerwca 2021 r. wdrażanie unijnego certyfikatu COVID postępuje w szybkim tempie. W dniu 18 października 2021 r. Komisja opublikowała pierwsze sprawozdanie w sprawie systemu unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID, powszechnie dostępnego, wiarygodnego i akceptowanego narzędzia ułatwiającego swobodne przemieszczanie się w czasie pandemii COVID-19.

W obliczu wymienionych zmian Komisji złożyła w dniu 25 listopada wniosek w sprawie dostosowania wspólnego podejścia określonego w zaleceniu Rady (UE) 2020/1475, co było również postulatem Rady Europejskiej zawartym w jej konkluzjach z 22 października 2021 r.

W dniu 21 grudnia 2021 r., aby zapewnić wspólne podejście we wszystkich państwach członkowskich, Komisja przyjęła rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2288 ustanawiające, w kontekście podróżowania, standardowy okres uznawania zaświadczeń wynoszący 270 dni od momentu zakończenia serii szczepień pierwotnych.

Najnowsze informacje na temat przepisów dotyczących podróży przekazywane przez państwa członkowskie dostępne są na stronie internetowej Re-open EU.

Więcej informacji:

Zestawienie informacji dotyczących wniosku Komisji w sprawie wzmocnienie koordynacji działań na rzecz bezpiecznego podróżowania w UE

Zestawienie informacji na temat COVID-19: środki dotyczące podróży i ochrony zdrowia w UE

Wniosek dotyczący  zalecenia Rady w sprawie skoordynowanego podejścia na rzecz ułatwienia bezpiecznego swobodnego przemieszczania się podczas pandemii COVID-19 zastępującego zalecenie (UE) 2020/1475

ReopenEU

Informacje szczegółowe

Data publikacji
25 stycznia 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce