Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy15 czerwca 2020Przedstawicielstwo w Polsce

Bezpieczne drogi w Europie

W 2019 r. na drogach w UE poniosło śmierć mniej osób niż w poprzednich latach, jak wynika ze wstępnych danych opublikowanych przez KE. Europa – gdzie na drogach ginie rocznie 51 osób na 1 mln mieszkańców – jest regionem o największym bezpieczeństwie...

Bezpieczne drogi w Europie

Szacuje się, że ubiegłym roku w wypadkach drogowych zginęło 22 800 osób, czyli mniej o prawie 7 tys. (23 proc.) niż w 2010 r. W porównaniu z 2018 r. liczba ta jest niższa o 2 proc.

Komisarz ds. transportu Adina Vălean oświadczyła: - Wyeliminowanie wypadków z ofiarami śmiertelnymi i poważnymi obrażeniami na europejskich drogach do 2050 r. – oto nasz cel. Chcemy, aby do 2030 r. na drogach ginęło o 50 proc. mniej ludzi i aby o 50 proc. mniej odnosiło poważne obrażenia. Wiemy, że to możliwe. Liczba śmiertelnych wypadków drogowych w UE udało się już znacznie ograniczyć, ale w ostatnich latach ten postęp wyhamował. Ponadto dysproporcje między poszczególnymi państwami nadal są ogromne. Nasz cel można osiągnąć tylko dzięki połączeniu właściwych przepisów prawnych, odpowiedniego finansowania, norm dla pojazdów i infrastruktury, cyfryzacji oraz wymiany najlepszych praktyk.

Nadal widoczna jest tendencja spadkowa. W ośmiu państwach członkowskich liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w 2019 r. była najniższa w historii statystyk. Były to: Chorwacja, Finlandia, Francja, Grecja, Luksemburg, Łotwa, Niemcy i Szwecja. W większości krajów postęp jednak zwolnił. Oznacza to, że cel UE – zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych o połowę w okresie od 2010 r. do końca 2020 r. – nie zostanie osiągnięty. Wprawdzie w 2020 r. na drogach zginie prawdopodobnie znacznie mniej osób w wyniku środków podjętych w związku z pandemią koronawirusa, ale nie wystarczy to do osiągnięcia celu.

Choć dysproporcje wyników państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego maleją, to wciąż jeszcze w krajach o najgorszej sytuacji śmierć na drogach ponosi cztery razy więcej osób niż w krajach uzyskujących najlepsze wyniki. Najbezpieczniejsze są drogi w Szwecji (22 ofiary na 1 mln mieszkańców) i Irlandii (29/mln), natomiast najwięcej ofiar śmiertelnych w 2019 r. powodowały wypadki w Rumunii (96/mln), Bułgarii (89/mln) i Polsce (77/mln). Średnia w UE wyniosła 51 ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców.

Niektóre państwa poczyniły ogromne postępy: Grecja, Hiszpania, Portugalia, Irlandia, trzy kraje bałtyckie (Łotwa, Litwa i Estonia) oraz Chorwacja odnotowały ponadprzeciętny spadek liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych (od 30 do 40 proc.).

Kontekst

Na najbliższe dziesięciolecie w ramach polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2021–2030 Unia Europejska wyznaczyła sobie nowy cel – obniżenie do 2030 r. liczby ofiar śmiertelnych – a także, po raz pierwszy, liczby poważnych obrażeń – o 50 proc. Deklaracja sztokholmska z lutego 2020 r. stanowi podstawę dalszych globalnych zobowiązań politycznych na kolejną dekadę.

Szacuje się, że na każdą osobę, która ginie w wypadku drogowym, przypada kolejnych pięć, które doznają poważnych obrażeń powodujących trwałą zmianę sposobu życia (w 2019 r. było około 120 tys. takich osób). Szacowane zewnętrzne koszty wypadków drogowych wynoszą ok. 280 mld euro, czyli ok. 2 proc. unijnego PKB.

W przedstawionym przez Komisję strategicznym planie działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz w ramach polityki na lata 2021–2030 również zawarto ambitne plany w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmierzające do wyeliminowania śmiertelnych wypadków drogowych do 2050 r. („wizja zero”).

Aby zrealizować „wizję zero”, Komisja wdraża w całej UE „bezpieczny system”. Obejmuje on bezpieczniejsze pojazdy, bezpieczniejszą infrastrukturę, lepsze wykorzystanie sprzętu ochronnego, niższe prędkości i lepszą opiekę powypadkową. Ponadto UE będzie działać na rzecz lepszego transgranicznego egzekwowania przepisów dotyczących wykroczeń drogowych, digitalizacji praw jazdy oraz wypracowania nowych sposobów pomocy państwom członkowskim o stosunkowo gorszych wynikach w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Więcej informacji

NOTATKA PRASOWA: Statystyki bezpieczeństwa ruchu drogowego za 2019 r.: co kryje się za danymi?

Prace Komisji nad bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz unijne statystyki bezpieczeństwa ruchu drogowego

Liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych na milion mieszkańców – wstępne dane za 2019 r.*

2010

2018

2019

zmiana w proc. w latach 2018–2019

zmiana w proc. w latach 2010–2019

Belgia

77

53

56

6 proc.

-24 proc.

Bułgaria

105

87

89

3 proc.

-19 proc.

Czechy

77

62

58

-6 proc.

-23 proc.

Dania

46

30

35

20 proc.

-20 proc.

Niemcy

45

40

37

-7 proc.

-16 proc.

Estonia

59

51

39

-22 proc.

-34 proc.

Irlandia

47

29

29

1 proc.

-33 proc.

Grecja

113

65

65

-1 proc.

-45 proc.

Hiszpania

53

39

36

-6 proc.

-31 proc.

Francja

64

49

48

0 proc.

-19 proc.

Chorwacja

99

77

73

-6 proc.

-30 proc.

Włochy

70

55

55

-1 proc.

-20 proc.

Cypr

73

57

59

6 proc.

-13 proc.

Łotwa

103

78

69

-12 proc.

-39 proc.

Litwa

95

62

66

6 proc.

-38 proc.

Luksemburg

64

60

36

-39 proc.

-31 proc.

Węgry

74

65

62

-5 proc.

-19 proc.

Malta

31

38

32

-11 proc.

23 proc.

Holandia

32

35

34

-3 proc.

9 proc.

Austria

66

46

46

0 proc.

-26 proc.

Polska

103

76

77

0 proc.

-26 proc.

Portugalia

80

66

61

-8 proc.

-33 proc.

Rumunia

117

96

96

0 proc.

-22 proc.

Słowenia

67

44

49

13 proc.

-25 proc.

Słowacja

65

48

51

7 proc.

-25 proc.

Finlandia

51

43

37

-14 proc.

-24 proc.

Szwecja

28

32

22

-32 proc.

-17 proc.

UE

67

52

51

-2 proc.

-23 proc.

Wielka Brytania

30

28

28

0 proc.

-3 proc.

Szwajcaria

42

27

22

-20 proc.

-43 proc.

Norwegia

43

20

20

1 proc.

-48 proc.

Islandia

25

52

17

-67 proc.

-25 proc.

* W przypadku niektórych państw wyniki za 2019 r. opierają się na danych tymczasowych i mogą ulec nieznacznym zmianom przy publikacji ostatecznych danych jesienią 2020 r. Zmiany procentowe w tabeli odnoszą się do bezwzględnej liczby ofiar śmiertelnych, a nie do proporcji do miliona mieszkańców. O ile nie stwierdzono inaczej, wszystkie dane łączne dla UE odzwierciedlają sytuację w UE bez uwzględnienia Wielkiej Brytanii. Choć w oczywisty sposób prowadzi to do obniżenia liczby ofiar śmiertelnych w Unii, to liczba ofiar w UE w przeliczeniu na milion mieszkańców wzrosła, ponieważ wyniki w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Wielkiej Brytanii są stosunkowo dobre.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
15 czerwca 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce