Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy9 listopada 2016Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Architekci Zrównoważonego Rozwoju

- To twórca publicznych służb zatrudnienia w Polsce i współtwórca sukcesu jakim jest jednocyfrowy poziom bezrobocia – mówił dyrektor Przedstawicielstwa KE w Polsce Marek Prawda w laudacji dla Bartłomieja Piotrowskiego, wyróżnionego statuetką...

161109_gala_main.jpg

W środę 9 listopada w Operze Narodowej, w związku z obchodami Dnia ONZ w Polsce oraz prezentacją publikacji Global Compact Yearbook, na uroczystej gali spotkali się przedstawiciele rządu RP, dyplomaci, szefowie firm, autorytety naukowe. Mianowano nowych Ambasadorów Zrównoważonego Rozwoju, zaś 6 osób nagrodzono statuetkami Architektów Zrównoważonego Rozwoju – za ich zaangażowanie i codzienną pracę na rzecz Polski.

Laureatami zostali:

  • prawa człowieka – ojciec Ludwik Wiśniewski;
  • standardy pracy - Bartłomiej Piotrowski;
  • ochrona środowiska - prof. Maciej Nowicki;
  • kultura i sztuka - Elżbieta Penderecka;
  • sport i zdrowie - Czesław Lang;
  • promocja Polski w świecie - Kalman Mizsei.


Wygłaszają laudację, dyrektor Marek Prawda przypomniał drogę życiową i zawodową Bartłomieja Piotrowskiego. - Z wykształcenia socjolog i specjalista od polityki społecznej. Znany działacz opozycji demokratycznej i pierwszej "Solidarności". Od 1989 r. zaangażowany w starania na rzecz zapewniania Polakom godziwej pracy, był na pierwszym froncie walki z rosnącą falą bezrobocia (…). Współpracował także przy budowaniu trudnego kompromisu w ramach obrad Okrągłego Stołu. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w kolejnych rządach. W gmachu Ministerstwa Pracy krąży anegdota, że Bartłomiej Piotrowski był wiceministrem bądź doradcą Ministra Pracy od zawsze i w każdym kolejnym rządzie po 1989 roku. Twórca publicznych służb zatrudnienia w Polsce i współtwórca dzisiejszego sukcesu jakim jest jednocyfrowy poziom bezrobocia. Osoba silnie zaangażowana w proces ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz współtwórca modelu wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Polsce. Międzynarodowy doradca i ekspert w zakresie zatrudnienia (w szczególności osób niepełnosprawnych) i przeciwdziałania bezrobociu. Autor wielu prac, publikacji i raportów z zakresu zatrudnienia. Niestrudzony promotor standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy. Obecnie ekspert w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Prywatnie skromna osoba, ukształtowana przez duszpasterstwo dominikańskie, o której próżno szukać informacji na pierwszych stronach gazet.

Unia Europejska intensywnie angażuje się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Jest największym darczyńcą na świecie - w 2014 r. przekazała łącznie ponad 58 mld euro w formie oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA). Zobowiązała się także do osiągnięcia celu wytyczonego przez ONZ, który zakłada uruchomienie ODA w wysokości opowiadającej 0,7 proc. dochodu narodowego brutto (DNB) w trakcie trwania programu działań na okres po roku 2015. UE zobowiązała się także, że w ujęciu łącznym osiągnie cel, zgodnie z którym w perspektywie krótkoterminowej pomoc dla krajów najsłabiej rozwiniętych wyniesie 0,15 - 0,2 proc. ODA/DNB, zaś w trakcie trwania programu na okres po roku 2015 – 0,2 proc. ODA/DNB.

Więcej informacji:

UE zajmuje czołową pozycję pod względem uruchamiania środków na zrównoważony rozwój

Informacje szczegółowe

Data publikacji
9 listopada 2016
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce