Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy17 czerwca 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Aplikacje ponad granicami

Państwa członkowskie UE przyjęły rozwiązanie zapewniające interoperacyjność mobilnych aplikacji służących do ustalania kontaktów zakaźnych i ostrzegania przed koronawirusem. Dzięki temu Europejczycy podróżujący tego lata po Unii, będą mogli korzystać...

Aplikacje ponad granicami

Państwa członkowskie, przy wsparciu Komisji, uzgodniły zestaw specyfikacji technicznych, który ma zapewnić bezpieczną wymianę informacji między krajowymi aplikacjami służącymi do ustalania kontaktów zakaźnych w oparciu o zdecentralizowaną architekturę. W ten sposób działa znaczna większość aplikacji do ustalania kontaktów, które są obecnie – lub niedługo będą – używane w UE. Po uruchomieniu wspomnianego rozwiązania technicznego krajowe aplikacje będą sprawnie działać podczas podróży użytkowników do innych państw UE, w których także przyjęto podejście zdecentralizowane. Jest to kolejny istotny krok w kierunku pełnej interoperacyjności aplikacji mobilnych służących do ustalania zakażeń koronawirusem. Ma to szczególnie znaczenie właśnie teraz, gdy państwa członkowskie stopniowo znoszą ograniczenia w podróżowaniu po Europie w trakcie letnich wakacji.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton powiedział: Niedługo rozpocznie się sezon urlopowy, Europejczycy muszą zatem mieć możliwość korzystania ze swoich krajowych aplikacji podczas podróży po Unii. Aplikacje służące do ustalania kontaktów zakaźnych mogą pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa, zwłaszcza w ramach krajowych strategii znoszenia środków izolacji.

Komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides dodała: W czasie, gdy wznawiamy życie społeczne i gospodarcze, technologie cyfrowe są bardzo przydatne do ostrzegania naszych obywateli o ryzyku zakażenia, a także do przerywania łańcuchów zakażeń. Gorąco zachęcam wszystkich do korzystania z takich aplikacji, ponieważ technologie te mogą być skuteczne tylko wtedy, gdy liczba użytkowników osiągnie masę krytyczną, przy zastrzeżeniu interoperacyjności w całej UE. Aplikacje te będą działać z bezwzględnym poszanowaniem bezpieczeństwa danych, praw podstawowych i ochrony prywatności.

Większość państw członkowskich postanowiła uruchomić aplikacje mobilne, które uzupełniają tradycyjne metody śledzenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Znaczna większość zatwierdzonych aplikacji krajowych opartych jest na zdecentralizowanej architekturze, co oznacza, że losowe identyfikatory użytkowników, których aplikacja wykryła w pobliżu przez pewien czas, są zapisywane na telefonie i tam są porównywane z identyfikatorami użytkowników, których zgłoszono jako zakażonych. Techniczne specyfikacje interoperacyjności umożliwią przeprowadzanie takich porównań także wtedy, gdy użytkownicy przybyli z innych państw członkowskich. Nie będzie potrzeby pobierania kilku aplikacji z różnych krajów.

Informacja o tym, że w pobliżu znajduje się inny użytkownik, będzie wymieniana między aplikacjami drogą szyfrowaną, co uniemożliwi zidentyfikowanie poszczególnych osób, zgodnie z rygorystycznymi wytycznymi EU w sprawie ochrony danych w aplikacjach. Nie będą wykorzystywane dane geolokalizacyjne. Aby jeszcze bardziej usprawnić ten system, Komisja utworzy bramę sieciową, interfejs sprawnie odbierający i przekazujący dalej dane z krajowych aplikacji do ustalania kontaktów zakaźnych i z serwerów. Ograniczy to do minimum ilość wymienianych danych, dzięki czemu zmniejszy się zużycie transferu danych przez użytkowników.

Uzgodnione dzisiaj specyfikacje techniczne oparte są na przyjętych w maju wytycznych w sprawie interoperacyjności, w których określono ogólne zasady.

Dalsze kroki

Gdy tylko będą do tego technicznie gotowe, państwa członkowskie będą mogły zaktualizować swoje aplikacje, aby umożliwić wymianę informacji między krajowymi, zdecentralizowanymi aplikacjami. Komisja będzie nadal wspierać prace państw członkowskich nad rozszerzeniem tego rozwiązania także na scentralizowane aplikacje.

Kontekst

W ramach sieci e-zdrowie państwa członkowskie, przy wsparciu Komisji, opracowały unijny zestaw instrumentów ułatwiających stosowanie aplikacji mobilnych do ustalania kontaktów zakaźnych i generowania ostrzeżeń w odpowiedzi na pandemię koronawirusa. Towarzyszyły mu wytyczne dotyczące ochrony danych w kontekście stosowania takich aplikacji mobilnych. Środki te stanowią element wspólnego skoordynowanego podejścia mającego na celu wspieranie stopniowego znoszenia środków izolacji, jak określono w zaleceniu Komisji.

Od początku pandemii koronawirusa państwa członkowskie, przy wsparciu Komisji, prowadzą ocenę rozwiązań cyfrowych stosowanych w walce z kryzysem pod kątem ich skuteczności i bezpieczeństwa oraz zapewnienia prywatności i ochrony danych. Aplikacje służące do ustalania kontaktów zakaźnych – pod warunkiem że będą w pełni zgodne z przepisami UE i będą między sobą skutecznie współpracować – mogą odegrać kluczową rolę na wszystkich etapach zarządzania obecnym kryzysem, zwłaszcza teraz, gdy większość państw stopniowo znosi ograniczenia kontaktów personalnych. Mogą one uzupełniać dotychczasowe tradycyjne metody ustalania kontaktów zakaźnych i pomagać w przerwaniu łańcucha zakażeń.

Więcej informacji

Techniczne specyfikacje interoperacyjności aplikacji służących do ustalania kontaktów zakaźnych

Pytania i odpowiedzi: wspólne podejście w Unii do bezpiecznych i skutecznych aplikacji mobilnych do śledzenia kontaktów

Wytyczne w sprawie interoperacyjności aplikacji służących do ustalania kontaktów zakaźnych

Unijny zestaw instrumentów na potrzeby mobilnych aplikacji ułatwiających ustalanie kontaktów zakaźnych w ramach unijnej walki z epidemią COVID-19

Wytyczne mające zapewnić pełne przestrzeganie standardów ochrony danych w przypadku wykorzystywania aplikacji pomocnych w walce z pandemią

Wytyczne ECDC w sprawie aplikacji mobilnych wspierających ustalanie kontaktów zakaźnych w kontekście COVID-19

Zalecenie Komisji w sprawie wspólnego unijnego zestawu instrumentów ułatwiającego wykorzystanie technologii i danych w celu zwalczania kryzysu wywołanego przez COVID-19 i wyjścia z niego

Strona Komisji: Koronawirus – reakcja UE

Technologie cyfrowe w odpowiedzi na pandemię koronawirusa

Informacje szczegółowe

Data publikacji
17 czerwca 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce