Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy16 maja 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Airbus: WTO oddala zarzuty USA

UE z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie Organu Apelacyjnego Światowej Organizacji Handlu (WTO) w sporze wniesiony przez Stany Zjednoczone i dotyczącym wsparcia dla Airbusa. W sprawozdaniu odrzucono większość zarzutów zgłoszonych przez USA...

Airbus: WTO oddala zarzuty USA

Organ Apelacyjny zdecydowanie oddalił zarzuty, jakoby każdy rodzaj wsparcia UE był z założenia „zakazany” na mocy zasad WTO.

Komisarz Cecilia Malmström powiedziała: - Organ Apelacyjny, najwyższy sąd WTO, ostatecznie odrzucił zarzuty Stanów Zjednoczonych dotyczące większej części pomocy udzielonej przez UE Airbusowi oraz potwierdził, że UE w dużym stopniu zastosowała się do pierwotnych ustaleń sądu. Ważne, że odrzucono również większość amerykańskich zarzutów, jakoby pomoc UE zaszkodziła sprzedaży samolotów Boeing. UE podejmie jak najszybciej działania, aby w pełni zastosować się do ostatecznej decyzji WTO w tej sprawie. Czekamy ponadto na orzeczenie Organu Apelacyjnego w sprawie zastosowania się USA do ustaleń dotyczących szeroko zakrojonej i utrzymywanej przez dłuższy czas pomocy rządu amerykańskiego dla Boeinga.

Organ Apelacyjny ustalił, że znaczna część wsparcia UE na rzecz Airbusa (kwestionowana przez Stany Zjednoczone) ustała w 2011 r. Orzeczono, że zgodnie z zasadami WTO Unia nie musi podejmować dalszych działań w odniesieniu do pomocy państwa, która ustała, czyli do kwestionowanego wsparcia dla modeli samolotów A300, A310, A320 i A330/A340.

Zgodnie z orzeczeniem Unii pozostało zaledwie kilka kwestii, aby w pełni dostosować się do zasad WTO. Chodzi o zwrotne pożyczki udzielone w odniesieniu do nowszych modeli A380 i A350 XWB. Wszystkie obowiązki dotyczące samolotów wąskokadłubowych zostały dopełnione.

Organ Apelacyjny znacznie obniżył wycenę szkód gospodarczych, które pozostała pomoc UE miała wyrządzić w odniesieniu do sprzedaży samolotów Boeinga. Stany Zjednoczone zgłosiły 218 zastrzeżeń dotyczących „niekorzystnych skutków” dla Boeinga – takich jak utrata sprzedaży – w wyniku domniemanego wsparcia dla Airbusa. Organ Apelacyjny odrzucił 94 proc. zarzutów i podtrzymał 14 kwestii, w których wsparcie miało negatywny wpływ na Boeinga. Dotyczy to wsparcia dla modeli A350 XWB i A380.

UE podejmie teraz szybkie działania, aby dostosować się do zasad WTO w odniesieniu do niezrealizowanych zobowiązań.

Kontekst

Sprawa przed WTO została pierwotnie wszczęta w 2004 r. Stany Zjednoczone zakwestionowały pomoc udzieloną przez Francję, Niemcy, Hiszpanię i Wielką Brytanię przedsiębiorstwu Airbus na cele projektu i produkcji serii dużych cywilnych statków powietrznych.

WTO wydało orzeczenie w tej sprawie w 2011 r., jednak Stany Zjednoczone uznały, że UE, Francja, Niemcy, Hiszpania i Wielka Brytania nie podjęły wystarczających kroków, aby wycofać subsydia dla Airbusa i usunąć negatywne skutki tych subsydiów dla Boeinga. Stany Zjednoczony wniosły więc przeciwko UE sprawę o niezastosowanie się do orzeczenia, kwestionując w ten sposób podjęte przez UE działania. Postępowanie w tej sprawie kończy się dzisiaj, ponieważ Organ Apelacyjny jest najwyższym sądem WTO.

UE wszczęła w 2005 r. równoległą sprawę o wsparcie rządu USA dla samolotów Boeinga. W tej sprawie trwa obecnie również postępowanie w sprawie niezastosowania się do orzeczenia, po tym jak UE zaskarżyła Stany Zjednoczone na forum WTO w związku z utrzymywaniem się subsydiów rządowych.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
16 maja 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce