Przejdź do treści głównej
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy24 czerwca 2020Przedstawicielstwo w Polsce

93 mln PLN z funduszy unijnych dla szczecińskiego dworca PKP

Zakończyła się współfinansowana z funduszy unijnych modernizacja dworca kolejowego Szczecin Główny, która znacząco poprawi komfort i bezpieczeństwo pasażerów korzystających z kolei. Infrastruktura stacji została dostosowana do potrzeb osób z...

93 mln PLN z funduszy unijnych dla szczecińskiego dworca PKP

Projekt „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap I Szczecin Główny”, o całkowitej wartości ponad 73 mln PLN, otrzymał ponad 50 mln PLN dofinansowania z Funduszu Spójności, z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Podróżni, którzy korzystają z dworca głównego w Szczecinie, mają teraz do dyspozycji windy, łącznik (przejście przez stację) oraz kładkę. Cztery perony zostały w pełni dostosowane do osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej mobilności. Przy okazji przebudowy stacji wymienione zostały elementy statycznej informacji pasażerskiej – tablice, znaki, piktogramy. Stacja zyskała nowe oświetlenie, kanalizację deszczową, przebudowana została sieć trakcyjna.

To kolejny projekt modernizacji szczecińskiego dworca kolejowego współfinansowany z funduszy unijnych. W 2016 roku zakończono przebudowę dworca Szczecin Główny, która objęła zarówno inwestycję w budynki dworcowe, jak i modernizację infrastruktury peronowej, a także uporządkowanie najbliższego otoczenia. Z unijnych funduszy sfinansowano wtedy prace o wartości ponad 42 mln PLN, przy czym wartość całego projektu wyniosła ponad 101 mln PLN.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
24 czerwca 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce