Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy20 lipca 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

64 mln euro dla Afryki Południowej

64,7 mln euro pomocy humanitarnej dla krajów regionu Afryki Południowej przekaże Komisja Europejska by wesprzeć osoby znajdujące się w trudnej sytuacji z powodu pandemii koronawirusa, ekstremalnych warunków pogodowych, takich jak panująca w regionie...

64 mln euro dla Afryki Południowej

Jak zaznaczył komisarz do spraw zarządzania kryzysowego Janez Lenarčič: UE pomaga zapewnić ratującą życie pomoc najuboższym gospodarstwom domowym, dotkniętym na skutek suszy spadkiem plonów i pogłowia zwierząt gospodarskich. Nowy pakiet pomocy pomoże również krajom tego regionu lepiej się przygotować na pandemię koronawirusa i lepiej na nią reagować. Jednocześnie UE pomaga społecznościom lepiej przygotować się na katastrofy naturalne i ograniczyć ich skutki.

Fundusze przekazane w ramach tego pakietu pomocy zostaną przeznaczone na projekty humanitarne w Angoli (3 mln euro), Botswanie (1,95 mln euro), na Komorach (0,5 mln euro), w Eswatini (2,4 mln euro), Lesotho (4,8 mln euro), na Madagaskarze (7,3 mln euro), w Malawi (7,1 mln euro), na Mauritiusie (0,25 mln euro), w Mozambiku (14,6 mln euro), Namibii (2 mln euro), Zambii (5 mln euro) i Zimbabwe (14,2 mln euro). Kolejne 1,6 mln euro będzie przeznaczone na regionalne działania w zakresie gotowości na wypadek klęsk żywiołowych.

Fundusze te zostaną spożytkowane na następujące cele:

  • wsparcie żywnościowe dla gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji oraz pomoc dla rolników na obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi w przywróceniu źródeł środków utrzymania,
  • zwiększanie gotowości na pandemię i zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa poprzez działania mające na celu wspieranie lokalnych systemów opieki zdrowotnej, a także ułatwianie dostępu do opieki zdrowotnej, wyposażenia ochronnego, urządzeń sanitarnych i higieny,
  • projekty w zakresie gotowości na wypadek klęsk żywiołowych, które obejmują również nowe potrzeby spowodowane pandemią koronawirusa; obejmują one m.in. ulepszenie systemów wczesnego ostrzegania i planów ewakuacji dla lokalnych społeczności narażonych na katastrofy naturalne, a także zapewnienie, że społeczności te dysponują zapasami interwencyjnymi środków ochrony osobistej,
  • wspieranie edukacji dzieci i zapewnianie szkoleń personelowi dydaktycznemu.

Ze względu na poważne pogorszenie się sytuacji w zakresie bezpieczeństwa w Cabo Delgado w Mozambiku na wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji w tym regionie zostanie przeznaczona kwota 5 mln euro.

Kontekst

Pomoc humanitarna w ramach ogłoszonego dzisiaj pakietu jest kontynuacją programów pomocy z 2019 r. W następstwie dwóch cyklonów, suszy oraz kryzysu gospodarczego i humanitarnego w Zimbabwe UE przekazała wtedy państwom regionu ponad 67 mln euro.

W ciągu ostatnich pięciu lat region Afryki Południowej doświadczył zaledwie jednego normalnego sezonu deszczowego, a ostatni kwartał 2019 r. był na większości obszarów jednym z dziesięciu najbardziej suchych kwartałów od 1981 r., co doprowadziło do poważnych strat w plonach i pogłowiu zwierząt gospodarskich. W wielu miejscach w obecnym sezonie wegetacyjnym jest wyjątkowo gorąco i sucho, podczas gdy inne części regionu doświadczają nieregularnych i nieprzewidywalnych opadów deszczu, co grozi utratą plonów w 2020 r. W niektórych krajach nakłada się to na już istniejące poważne kłopoty gospodarcze.

Pandemia koronawirusa prawdopodobnie jeszcze bardziej pogłębi złą sytuację humanitarną w tym regionie.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
20 lipca 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce