Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy20 września 2022Przedstawicielstwo w Polsce

35 lat programu Erasmus

Erasmus + jest prawdziwym osiągnięciem Europy. Liczby mówią same za siebie: do tej pory prawie 13 mln uczestników mogło uczyć się, pracować lub szkolić się za granicą – powiedziała komisarz Marija Gabriel.

35 lat programu Erasmus

Z okazji 35. rocznicy symbolicznego już programu Erasmus+ wiceprzewodniczący Margaritis Schinas i komisarz Marija Gabriel spotkają się we wtorek 20 września 2022 r. z 35 obecnymi i byłymi uczestnikami programu Erasmus+, a także z przedstawicielami zespołu założycielskiego programu. Wydarzenie to będzie uhonorowaniem osiągnięć programu, w którym udział wzięło 13 mln osób od czasu jego utworzenia w 1987 r.

Wiceprzewodniczący do spraw promowania naszego europejskiego stylu życia Margaritis Schinas powiedział przed spotkaniem: - Erasmus+ od 35 lat oferuje milionom ludzi przełomowe możliwości. Nie przychodzi mi do głowy lepszy i bardziej przekonujący przykład tego, co konkretnie oznacza „europejski styl życia”. Z niecierpliwością oczekuję wymiany doświadczeń z uczestnikami oraz z założycielami Erasmus+, którzy ponad trzy dekady temu położyli podwaliny pod ten wspaniały program.

Komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel powiedziała przy tej okazji: - Erasmus + jest prawdziwym osiągnięciem Europy. Liczby mówią same za siebie: do tej pory prawie 13 mln uczestników mogło uczyć się, pracować lub szkolić się za granicą. Każdego roku ponad 600 tys. Europejczyków korzysta z możliwości oferowanych przez ten program. Wszyscy mówią to samo: że program odmienił ich życie. Od czasu jego utworzenia w 1987 r. Erasmus+ wychowuje nowe pokolenia wykształconych, wyszkolonych i zaangażowanych Europejczyków, połączonych ponad granicami. Jest to prawdziwy powód do świętowania.  

Każdy uczestnik będzie dzielić się osobistymi doświadczeniami oraz omawiać osiągnięcia i wyzwania związane z tym sztandarowym programem UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu.

Na przestrzeni lat w programie Erasmus+ zaszły istotne zmiany; jest on stale unowocześniany, rozszerzany i otwarty na kraje, które nie były jego uczestnikami od pierwszych dni jego istnienia. Początkowo zaledwie 3 tys. studentów korzystało z programu, który obecnie oferuje możliwości współpracy i mobilności w zakresie edukacji szkolnej uczniom i nauczycielom kształcenia i szkolenia zawodowego, studentom szkolnictwa wyższego i uczestnikom kształcenia dorosłych, a także projekty dla uczniów zawodu, młodzieży, osób pracujących z młodzieżą, a nawet (od 2023 r.) trenerów sportowych. Rozszerzenie to pod względem geograficznym i sektorowym doprowadziło w 2021 r., pomimo niekorzystnej sytuacji sanitarnej, do realizacji ponad 615 tys. działań w zakresie mobilności. W 2014 r. nazwa programu uległa zmianie na „Erasmus+”, by zaznaczyć rozszerzenie programu na wszystkie dziedziny edukacji oraz na młodzież i sport. Erasmus+ oferuje wszystkim grupom wiekowym możliwość odkrywania innych krajów dzięki szerokiemu wyborowi organizacji uczestniczących.

Wyzwania przekształcono w możliwości, kiedy w reakcji na pandemię COVID-19 program Erasmus+ dostosowano za pomocą uproszczonych przepisów i procedur, aby lepiej uwzględnić mobilność, oraz w drodze dwóch nadzwyczajnych zaproszeń do składania wniosków w celu wsparcia gotowości edukacji cyfrowej i umiejętności kreatywnych.

W wyniku rosyjskiej wojny napastniczej w Ukrainie program Erasmus+ zapewnił jak największą elastyczność w realizacji projektów z myślą o zapewnieniu wsparcia ukraińskim osobom uczącym się i kadrze edukacyjnej.

Obecna edycja programu Erasmus+ na lata 2021–2027 stanowi krok do włączenia inicjatywy DiscoverEU do programu. W związku z tą zmianą i dzięki wyjątkowym środkom finansowym przyznanym w kontekście Europejskiego Roku Młodzieży 2022 w 2022 r. udostępniono 70 tys. biletów na podróż. Program DiscoverEU jest otwarty dla 18-latków i daje możliwość odkrywania Europy poprzez podróże i doświadczenia edukacyjne. Kolejna runda zgłoszeniowa rozpocznie się 11 października i jest otwarta dla kandydatów z UE i wszystkich krajów uczestniczących w programie Erasmus+, mianowicie Islandii, Liechtensteinu, Macedonii Północnej, Norwegii, Serbii i Turcji.

Widzowie mogą obejrzeć 20 września dyskusję na żywo na stronie internetowej programu Erasmus+ i w mediach społecznościowych. Będą również mogli uczestniczyć w debacie online.

Kontekst

Erasmus+ powstał w 1987 r. i zapewniał możliwość mobilności edukacyjnej jedynie 3 tys. studentów. Od tego czasu w programie Erasmus+ wzięło udział około 13 mln osób.

Na okres 2021–2027 program Erasmus+ dysponuje szacunkowym budżetem w wysokości 26,2 mld euro, co stanowi niemal dwukrotność w porównaniu z poprzednim programem (2014–2020); budżet programu został ponadto uzupełniony o około 2,2 mld euro z unijnego instrumentu współpracy zewnętrznej. 

Projekty Erasmus+ w zakresie mobilności i współpracy wspierają transformację ekologiczną i cyfrową, jednocześnie promując aktywną postawę obywatelską i większy udział w życiu demokratycznym.  Sprzyjanie włączeniu w dalszym ciągu pozostaje głównym priorytetem programu, by umożliwić większej liczbie osób uczenie się i udział w transnarodowych projektach, a także by dotrzeć do większej liczby osób o mniejszych szansach.

Informacje dodatkowe

Informacje szczegółowe

Data publikacji
20 września 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce