Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy18 czerwca 2019Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

30 lat programu „Jean Monnet”

Mija 30 lat działań „Jean Monnet”. Ich celem jest promowanie doskonałości nauczania na tematy dotyczące Unii Europejskiej na poziomie szkolnictwa wyższego na całym świecie, a także tworzenie powiązań między środowiskiem akademickim, badaczami i...

Jean Monnet

W latach 1989–2019 w ramach działań „Jean Monnet” udzielono wsparcia ponad tysiącowi uczelni w około 100 krajach, co umożliwiło im oferowanie w ramach programów nauczania zajęć z zakresu europeistyki. Obecnie z oferty tej co roku korzysta 300 tys. studentów.

Komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tibor Navracsics oznajmił: - 30-lecie działań „Jean Monnet” przypada w czasie, gdy są one bardziej potrzebne niż kiedykolwiek dotąd. Pozwalają budować wiedzę, która umacnia Unię Europejską i zwiększa zrozumienie integracji europejskiej, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Kolejnym krokiem jest rozszerzenie tych działań na szkoły. Nauka o Unii Europejskiej od najmłodszych lat pomoże wzmocnić pozycję młodych ludzi, tak aby stali się świadomymi obywatelami Unii Europejskiej, zaangażowanymi w procesy demokratyczne, które kształtują jej przyszłość. Działania „Jean Monnet” pomagają uczynić projekt integracji europejskiej bardziej namacalnym i odpornym.

Co roku w ramach działań „Jean Monnet”, będących częścią programu Erasmus+, finansowanych jest ponad 250 nowych działań, w które zaangażowanych jest około 9 tys. wykładowców uniwersyteckich oraz wiele innych osób i instytucji. Do tej pory wsparcie otrzymało ponad 5 tys. działań.

Od początku realizacji tej inicjatywy w 1989 r. umożliwiła ona opracowanie tysięcy publikacji badawczych poświęconych studiom na tematy europejskie obejmujące szereg dziedzin i obszarów polityki, takich jak prawo europejskie, historia integracji europejskiej, innowacje, zatrudnienie, obrona, migracja, opieka zdrowotna, energia, transport i działania w dziedzinie klimatu. Duża część tej stale aktualizowanej wiedzy była omawiana w czasopismach na najwyższym poziomie, a także na forach dostarczających informacji na potrzeby opracowywania polityki, które wywierają wpływ na prowadzone debaty i wspierają lepsze kształtowanie polityki na szczeblu krajowym i europejskim, co z kolei wpływa na życie i szanse ludzi.

Działania „Jean Monnet” nabrały prawdziwie globalnego charakteru: w 2018 r. 60 proc. spośród 1300 wniosków o dotacje pochodziło z krajów spoza Unii Europejskiej.

Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący przyszłego programu Erasmus (na lata 2021–2027) przewiduje rozszerzenie działań „Jean Monnet” na inne sektory kształcenia, w szczególności na szkoły, aby poszerzyć wiedzę młodych ludzi o Unii Europejskiej.

Kontekst

Działania „Jean Monnet” – nazwane tak od imienia i nazwiska jednego z ojców założycieli Unii Europejskiej, żyjącego w latach 1888–1979 – są częścią europejskiego programu Erasmus+ na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Zainteresowanie nimi mogą wyrazić uczeni z dowolnej uznanej instytucji szkolnictwa wyższego na świecie, co wspiera rozwój nauczania i badań na tematy dotyczące Unii Europejskiej także w krajach, w których wiedza ta jest bardzo ograniczona.

Beneficjenci dotacji „Jean Monnet” cieszą się pełną wolnością nauki; oczekuje się od nich, że ich prace zostaną przygotowane w sposób niezależny i rzetelny pod względem naukowym.

W ramach działań „Jean Monnet” wspieranych jest również kilka wyznaczonych instytucji w samej Europie, aby zapewnić dążenie do doskonałości w dziedzinie studiów i badań naukowych na tematy europejskie.

Kampania na rzecz uczczenia trzydziestolecia osiągnięć działań „Jean Monnet” potrwa do końca roku 2019. Setki imprez i wydarzeń zorganizowanych na całym świecie będą dla dotychczasowych i obecnych beneficjentów działań „Jean Monnet” okazją do udziału w debatach, konferencjach, warsztatach i innych działaniach dla studentów, polityków i ogółu społeczeństwa.

Więcej informacji

Informacje szczegółowe

Data publikacji
18 czerwca 2019
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce