Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy26 stycznia 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

30 lat Erasmusa

Erasmus to jeden z najbardziej udanych programów UE. W ciągu 30 lat istnienia zapewniał młodym osobom możliwości kształcenia i szkolenia oraz zdobywania nowych doświadczeń i poszerzania horyzontów dzięki wyjazdom za granicę. Z opublikowanego dzisiaj...

170126_erasmus.jpg

W 2015 r. dzięki programowi Erasmus+ 678 000 Europejczyków – więcej niż kiedykolwiek wcześniej – mogło podjąć studia, pracę, zdobyć doświadczenie zawodowe i zostać wolontariuszami za granicą. W tym samym roku UE zainwestowała 2,1 mld euro w ponad 19 600 projektów, w których uczestniczyło 69 000 organizacji. Powyższe ustalenia to główne wnioski zawarte w sprawozdaniu rocznym na temat programu Erasmus+ za 2015 r., które dziś opublikowała Komisja Europejska. Rezultaty tego programu potwierdzają również, że jego realizacja przebiega pomyślnie i że spełniony zostanie cel udzielenia wsparcia 4 milionom osób w latach 2014–2020.

Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost, inwestycje i konkurencyjność oraz były student w ramach programu Erasmus na uniwersytecie w Leicester (Zjednoczone Królestwo) powiedział: Kształcenie jest kwestią zasadniczą, jeśli chodzi o zapewnianie obywatelom wiedzy, kompetencji, umiejętności i zdolności służących jak najlepszemu wykorzystaniu ich potencjału oraz dostępnych im możliwości. Mobilność poszerza horyzonty i jeszcze bardziej nas wzmacnia. Program Erasmus ma do zaoferowania obie te możliwości. Jako były student w ramach tego programu mogę osobiście potwierdzić to doświadczenie. Zachęcam studentów, a w szczególności nauczycieli, osoby prowadzące szkolenia, osoby pracujące z młodzieżą oraz uczestników kształcenia i szkolenia zawodowego do korzystania z możliwości, jakie stwarza im program Erasmus+.

Tibor Navracsics, komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu, stwierdził: Już od trzech dziesięcioleci program Erasmus oferuje młodym ludziom możliwości rozwoju kluczowych umiejętności, w tym umiejętności społecznych i międzykulturowych, oraz wspiera aktywne obywatelstwo. Łącząc ludzi i wspierając ich współpracę, program ten odgrywa niezwykle istotną rolę w przygotowaniu młodzieży do budowania lepszego społeczeństwa. Jest to wyraz solidarności, której Europa potrzebuje teraz bardziej niż kiedykolwiek. Pragnę zapewnić, że w ramach programu Erasmus+ możliwe będzie udzielenie w przyszłości wsparcia jeszcze większej liczbie osób pochodzących z różnych środowisk.

W 2015 r. zakres programu Erasmus+ został dodatkowo rozszerzony: po raz pierwszy w historii umożliwiono instytucjom szkolnictwa wyższego wymianę studentów i pracowników z uczelniami poza Europą, z czego skorzystało ponad 28 000 osób. Francja, Niemcy i Hiszpania pozostają trzema krajami wysyłającymi największą liczbę osób, a Hiszpania, Niemcy i Zjednoczone Królestwo przyjmują najwięcej uczestników programu. Reakcje uczestników programu potwierdzają, że czas spędzony za granicą w ramach Erasmus+ to czas dobrze wykorzystany: 94 proc. twierdzi, że zwiększyły się ich umiejętności, a 80 proc. odczuło, że czas ten wpłynął bardzo korzystnie na ich możliwości kariery zawodowej. Co trzecia osoba odbywająca staż w ramach programu Erasmus+ otrzymuje ofertę pracy od przedsiębiorstwa, które ją na staż przyjęło.

Opublikowane dziś sprawozdanie zawiera także przegląd działań podejmowanych przez Komisję w celu dostosowania programu Erasmus+ do pomocy UE i państwom członkowskim w rozwiązywaniu problemów społecznych, takich jak integracja uchodźców i migrantów. Przykładowo, system wsparcia językowego online programu Erasmus+ został rozszerzony, tak aby w ciągu trzech kolejnych lat mogło z niego skorzystać 100 000 uchodźców. Na ten cel przeznaczono 4 mln euro. Działanie to ma umożliwić zwłaszcza osobom młodym uczestnictwo w systemie kształcenia państwa przyjmującego i rozwijanie umiejętności.

Opublikowanie sprawozdania zbiega się w czasie z uruchomieniem kampanii z okazji 30-lecia programu Erasmus (zwanego Erasmus+ od 2014 r. z uwagi na fakt, że przynosi on korzyści większej liczbie osób dzięki szerszemu zakresowi możliwości). Przez cały 2017 r. będą organizowane wydarzenia na szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym, mające na celu podkreślenie pozytywnego wpływu programu Erasmus zarówno na poszczególne osoby, jak i na społeczeństwo jako całość. Wydarzenia te będą również służyć wymianie poglądów na temat rozwoju tego programu w przyszłości. W ciągu ostatnich 30 lat w ramach programu Erasmus+ i jego poprzednich wersji udzielono wsparcia ponad 5 milionom studentów, praktykantów i wolontariuszy, a oprócz tego wspierano także pracowników i wymianę młodzieży – ogółem ze wsparcia skorzystało 9 mln osób.

Kontekst

Erasmus to jeden z najbardziej udanych programów Unii Europejskiej. W ciągu trzech dziesięcioleci zapewniał w szczególności osobom młodym możliwości zdobycia nowych doświadczeń i poszerzania horyzontów dzięki wyjazdom za granicę. Niegdyś skromny program na rzecz mobilności studentów szkół wyższych, który zapoczątkowano w 1987 r. z udziałem jedynie 3 200 studentów w pierwszym roku, w ciągu 30 lat stał się programem flagowym, z którego rocznie korzysta prawie 300 000 studentów szkół wyższych. Jednocześnie zakres programu znacznie się rozszerzył, dzięki zapewnieniu możliwości studiów i staży/praktyk, zarówno dla studentów w ramach szkolnictwa wyższego, jak i w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, wymiany młodzieży, wolontariatu, wymiany pracowników we wszystkich dziedzinach dotyczących kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Erasmus+ jest także otwarty na osoby ze środowisk defaworyzowanych bardziej niż którykolwiek z poprzedników tego programu.

Zakres geograficzny programu zwiększył się z 11 państw w 1987 r. do 33 państw obecnie (wszystkie 28 państw członkowskich UE oraz Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii, Norwegia, Islandia i Liechtenstein).

Budżet aktualnego programu Erasmus+ na lata 2014–2020 wynosi 14,7 mld euro i zapewni ponad 4 milionom osób możliwości studiowania, kształcenia, zdobycia doświadczenia zawodowego i odbycia wolontariatu za granicą. Program ten wspiera również transnarodowe partnerstwa między placówkami edukacyjnymi, szkoleniowymi i placówkami dla młodzieży, a także działania w dziedzinie sportu, aby przyczynić się do rozwijania jego wymiaru europejskiego i zwalczania poważnych zagrożeń transgranicznych. Program promuje ponadto nauczanie i badania dotyczące integracji europejskiej poprzez realizację działań „Jean Monnet”.

W celu uczczenia obchodów 30-lecia programu Erasmus+ w 2017 r. w całej Europie zostanie zorganizowanych wiele wydarzeń, w tym główna impreza w Parlamencie Europejskim w czerwcu.

Dodatkowe informacje

MEMO/17/83 Erasmus+ (sprawozdanie roczne na temat programu Erasmus+ za 2015 r.; arkusze informacyjne; wideoklipy; komentarze; infografiki)

Informacje szczegółowe

Data publikacji
26 stycznia 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce