Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy27 czerwiec 2014Przedstawicielstwo w Polsce

3. zjazd sieci Europa Café za nami!

Współpraca organizacji pozarządowych nie tylko między sobą, ale także z innymi sektorami jest niezwykle istotna i potrafi być bardzo owocna. Najlepszym przykładem tego jest Sieć Europa Café, w ramach, której NGOs z całej Polski spotykają się, by...

140627_europa_cafe_main.jpg


Spotkanie przygotowała grupa inicjatywna, w skład której weszli Ewa Modrzejewska z MamPrawoWiedziec.pl, Marcin Sokołowski z Fundacji Kilim Kultur, Justyna Szambelan z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Monika Ratyńska z Komisji Europejskiej w Polsce. W programie znalazły się zarówno warsztaty grupowe, dyskusje panelowe jak i spotkania z zaproszonymi gośćmi.Tematem pierwszego dnia zjazdu była współpraca międzysektorowa w Polsce, a spotkanie na ten temat i warsztaty poprowadziła Justyna Szambelan z OFOP. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać ekspertów w tej dziedzinie, a więc Marty Wiśniewskiej z Polskiej Zielonej Sieci, Natalii Ćwik-Obrębowskiej z Go Responsible Consulting i Magdaleny Pękackiej z Forum Darczyńców. Poruszone zostały między innymi tematy współpracy z fundacjami korporacyjnymi, fundraisingu czy wolontariatu pracowniczego. Następnie uczestnicy dzielili się przykładami współpracy organizacji pozarządowych z biznesem ze swojego własnego regionu. Rozważano także, jak instytucje publiczne mogą się włączyć we współpracę międzysektorową, jak mogą tę współpracę wspierać, być katalizatorem zmian. W tej części dyskusji poruszano temat przestrzeni o wielu znaczeniach – instytucje publiczne mogłyby zapewniać przestrzeń do współpracy, mogłyby stać się swoistym facylitatorem takiej przestrzeni. Cześć uczestników stwierdziła jednak, że w Polsce nie brakuje fizycznej przestrzeni do współpracy, brakuje jednak ludzi, którzy tworzyliby w tej przestrzeni odpowiednie warunki do współpracy, inspirowali, angażowali, zachęcali innych. Ta sesja wygenerowała ważnych dla uczestników kilkanaście pytań, na które odpowiedzi będziemy szukac na kolejnych zjazdach.W drugim dniu zjazdu Ewa Modrzejewska omówiła ostatnie wybory do Parlamentu Europejskiego, kładąc nacisk na aspekt świadomego głosowania na kandydatów (prezentacja Ewy w załączeniu), na możliwe sposoby współpracy NGOsów z europosłami. Uczestnicy dowiedzieli się, jak kształtują się poszczególne frakcje polityczne, jak wygląda praca posła, jak może wyglądać współpraca NGOsów z europosłami. Natomiast Marcin Sokołowski pokierował panelem dyskusyjnym na temat perspektywy rozszerzenia Unii Europejskiej. Do dyskusji zaproszeni zostali senator i poseł do Parlamentu Europejskiego w latach 2004-2009 Józef Pinior oraz Marko Babić z Instytutu Europeistyki UW oraz Kinga Schlesinger z Przedstawicielstwa KE w Polsce. Spotkanie dotyczyło wrażliwych politycznie aspektów rozszerzenia Unii Europejskiej, kwestii prawnych oraz moralnych. Główny nacisk został położony na omówienie sytuacji na Bałkanach w kontekście współpracy z Unia Europejską. Na koniec Tomasz Gibas z Przedstawicielstwa KE w Polsce zaprezentował nowe rekomendacje Komisji Europejskiej dla Polski i zachęcał organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych nt. strategii społeczno-gospodarczej UE – Europa 2020.Dwudniowy zjazd wspólnie podsumowali jego uczestnicy. Miał on charakter zarówno edukacyjno – integracyjny. Z uwagi na to, iż był to ostatni zjazd prowadzony przez Monikę Ratyńską, która od 1 września obejmie nową funkcje w Brukseli, i pierwszy z nowym koordynatorem sieci ze strony Przedstawicielstwa – Katarzyną Pszczołą, pojawiła się potrzeba podsumowania dotychczasowej współpracy i zastanowienia się nad przyszłością sieci i formułą jej działania. Padły pytania o to, jak powinna wyglądać dalsza współpraca w ramach sieci Europa Café, tak by uczestnicy mieli poczucie jeszcze bardziej wartościowego i ukierunkowanego na cele działania. Pojawiły się propozycje otwarcia sieci dla nowych zainteresowanych uczestników, przeniesienia zjazdów sieci ze stolicy na poziom lokalny czy regionalny, ustrukturalizowania działania sieci i zapewnienia jej widoczności w istniejących systemach.Wyłoniła się też Grupa Inicjatywna 4. zjazdu sieci zaplanowanego na 23 – 24 października 2014 roku (więcej informacji wkrótce), tym razem jeszcze w Warszawie.

Jedno jest pewne - otwarta i przyjazna atmosfera sprzyjała integracji oraz wzajemnej wymianie doświadczeń i pomysłów i to jest aspekt działania sieci, który zdecydowanie warto utrzymać podczas kolejnych zjazdów.

Przypominamy, że na Facebooku istnieje grupa sieci Europa Cafe – rodzaj forum dyskusyjnego, do którego serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

https://www.facebook.com/groups/177822585752153/?fref=ts

Kontakty:

Monika Ratyńska, Przedstawicielstwo KE w Polsce – monika.ratynska@ec.europa.eu

Katarzyna Pszczoła, Przedstawicielstwo KE w Polsce – katarzyna.pszczoła@ec.europa.eu


zaproszenie.pdf English (543.3 KB - PDF)

Download

Informacje szczegółowe

Data publikacji
27 czerwiec 2014
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce