Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy6 października 2022Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

24 mld euro bezzwrotnych dotacji z UE dla Polski

Komisja Europejska zatwierdziła polski program polityki spójności – „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027”. To jednocześnie największy unijny program polityki spójności.

Visit of Elisa Ferreira, European Commissioner, to Croatia

Dofinansowanie unijne w ramach programu wyniesie ponad 24,1 miliarda euro (12,9 miliarda euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 11,2 miliarda euro z Funduszu Spójności).

W ramach programu wsparcie otrzymają sektory transportu, energii, środowiska, zdrowia oraz kultury. Inwestycje w ograniczenie zużycia energii i rozwój energii odnawialnej, wpisujące się w ideę Europejskiego Zielonego Ładu, pomogą Polsce zmniejszyć zależność od paliw kopalnych, w tym złagodzić skutki odcięcia importu z Rosji. Program zapewni też finansowanie adaptacji do zmian klimatu (obszary zielone w miastach, naturalne retencjonowanie wody) i ochrony bioróżnorodności. Zbudowanych lub rozbudowanych zostanie co najmniej 500 kilometrów dróg w sieci TEN-T, przy czym wsparcie dla sektora transportu koncentrować się będzie przede wszystkim na kolei i transporcie miejskim. Największy program polityki spójności obejmie również inwestycje w sektorze zdrowia (w tym wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej) oraz kultury (ochrona zabytków i udostępnianie zasobów kultury).

Jednocześnie, Komisja Europejska przyjęła dziś decyzję zatwierdzającą program „Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027”. Alokacja 2,65 miliarda euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego trafi nie tylko do pięciu województw Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie) ale także do części województwa mazowieckiego (z wyłączeniem Warszawy i sąsiadujących powiatów). Wsparcie obejmie małe i średnie przedsiębiorstwa, sieci energetyczne, adaptację do zmian klimatu, ochronę przyrody, transport oraz turystykę.

Unijna komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira powiedziała: „Z zadowoleniem przyjmuję dzisiejsze przyjęcie programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko na lata 2021–2027, jednego z największych programów spójności w Unii Europejskiej, z wkładem Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 24,2 mld euro. Program przyczyni się do unowocześnienia polskiej gospodarki i wzmocnienia jej bezpieczeństwa energetycznego poprzez inwestycje w efektywność energetyczną budynków, rozwój energii odnawialnej oraz inteligentne sieci. Będzie też finansował szeroki zakres działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu, modernizacji infrastruktury transportowej, a także inwestował w ochronę zdrowia poprzez wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i służb ratowniczych. Drugi przyjęty dziś program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021–2027 o wartości 2,6 mld euro daje nową długofalową perspektywę rozwoju sześciu najbiedniejszych polskich regionów. W szczególności będzie on dostosowany do pomocy mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom działającym we wschodniej części Polski, gdzie przedsiębiorcy i ludzie są najbardziej narażeni na skutki wojny w Ukrainie. Wypłaty z obu programów są uzależnione od spełnienia warunków podstawowych, w tym stosowania Karty Praw Podstawowych. Komisja współpracuje z polskimi władzami na rzecz pełnej zgodności z Kartą.”

Wcześniej, 27 września br. Komisja zatwierdziła program „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027” o alokacji 7,9 miliarda euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program przyczyni się do zwiększenia innowacyjności polskiej gospodarki poprzez wsparcie m.in. dla wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Przewidziano również finansowanie proekologicznej transformacji procesów produkcyjnych, w duchu Europejskiego Zielonego Ładu.

Z kolei 1 sierpnia br. Komisja zatwierdziła program „Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027”, z alokacją 550 milionów euro. Program będzie wspierał system wdrażania funduszy UE w Polsce.

Na uzgodnienie i zatwierdzenie przez KE oczekuje jeszcze 16 programów regionalnych, jak również programy: „Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027”, „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027”, „Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027”.

Dodatkowe informacje:

Unijna polityka spójności: Komisja przyjmuje umowę o partnerstwie z Polską na lata 2021–2027 o wartości 76,5 mld euro

 

Informacje szczegółowe

Data publikacji
6 października 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce