Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy20 listopada 2019Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

200 mln na promocję unijnej żywności

W 2020 r. Komisja Europejska przeznaczy 200,9 mln euro na współfinansowanie działań promujących produkty rolno-spożywcze UE zarówno we wspólnocie jak i poza jej granicami m.in. w Kanadzie, Chinach, Japonii, Korei, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. - R...

200 mln na promocję unijnej żywności

W przyjętym przez Komisję programie prac w zakresie polityki promocji na 2020 r. określono główne priorytety wsparcia. Celem polityki UE w zakresie promocji produktów rolno-spożywczych jest pomaganie sektorowi w czerpaniu korzyści z rozwijającego się i coraz bardziej dynamicznego światowego rynku produktów rolno-spożywczych, propagowanie systemów jakości, w tym produktów ekologicznych, w UE oraz udzielanie wsparcia producentom w razie zakłóceń na rynku.

Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Phil Hogan, powiedział: - UE nie osiągnęła pozycji czołowego światowego eksportera produktów rolno-spożywczych przez przypadek. Poprzez naszą politykę promocji, której budżet jest coraz większy, wspieramy producentów unijnych, propagując ich produkty w UE i poza jej granicami, co pozwala im lepiej radzić sobie z ewentualnymi trudnościami na rynku. Obowiązujące umowy handlowe również stwarzają warunki sprzyjające zwiększaniu wywozu towarów na szybko rosnące rynki. Niedawne zawarcie dwustronnego porozumienia między UE a Chinami w sprawie oznaczeń geograficznych jest kolejnym przykładem działań Komisji mających na celu stworzenie możliwości dla producentów i dla produktów unijnych wysokiej jakości.

W 2020 r. ponad połowa budżetu (118 mln EUR) zostanie przeznaczona na kampanie na rynkach krajów spoza UE, które mają duży potencjał rozwoju. Są to m.in. Kanada, Chiny, Japonia, Korea, Meksyk i Stany Zjednoczone. Kwalifikujące się sektory obejmują przetwory mleczne i sery, oliwki stołowe oraz oliwę z oliwek i wina. Oczekuje się, że wybrane kampanie zwiększą konkurencyjność i poziom konsumpcji unijnych produktów rolno-spożywczych, podniosą ich status oraz zwiększą ich udział w rynku w tych docelowych krajach.

Kampanie będą również informować unijnych i globalnych konsumentów o różnych unijnych systemach i znakach jakości, takich jak oznaczenia geograficzne lub produkty ekologiczne. Dodatkowym celem kampanii będzie również zwrócenie uwagi na wysokie standardy bezpieczeństwa i jakości, jak również na różnorodność i tradycyjne aspekty produktów rolno-spożywczych UE. Ponadto w UE nacisk zostanie położony na promowanie zdrowego odżywiania i zwiększenie spożycia świeżych owoców i warzyw w ramach zrównoważonej diety.

Zaproszenia do składania wniosków w ramach kampanii zaplanowanych na 2020 r. zostaną opublikowane w styczniu 2020 r. Do ubiegania się o finansowanie i składania wniosków kwalifikują się liczne podmioty, takie jak organizacje handlowe, organizacje producentów i grupy z sektora rolno-spożywczego odpowiedzialne za działania promocyjne.

Wnioski dotyczące tzw. programów „prostych” mogą składać pojedyncze organizacje lub grupy organizacji z jednego państwa UE. Dopuszcza się również programy z udziałem organizacji krajowych z kilku różnych państw członkowskich bądź też jednej lub kilku organizacji europejskich.

Na 2020 r. na programy proste przeznaczono 100 mln euro, a na programy, w których uczestniczy wiele państw – 91,4 mln euro.

Dodatkowe 9,5 mln euro przeznaczono na inicjatywy własne Komisji. Obejmują one uczestnictwo w targach i kampanie informacyjne, a także kampanie dyplomatyczne pod przewodnictwem komisarza europejskiego ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, w których biorą udział przedstawiciele biznesu. Inicjatywy te zostaną zasilone dodatkowym budżetem w wysokości 17,2 mln EUR, dostępnym w ramach programów zaplanowanych na 2019 r. i obejmujących wiele działań promocyjnych. Stanowi to dodatkowe wsparcie dla sektorów serów i masła oraz oliwy z oliwek i oliwek stołowych na pełnym wyzwań rynku światowym.

Więcej informacji

Załącznik

w mln euro

PROGRAMY PROSTE

100

Programy proste na rynku wewnętrznym

20

Temat 1. Programy dotyczące unijnych systemów jakości (produkty ekologiczne, oznaczenia geograficzne, logo regionów najbardziej oddalonych)

12

Temat 2. Programy podkreślające szczególne cechy metod produkcji rolnej w Unii (bezpieczeństwo żywności, identyfikowalność, autentyczność, etykietowanie, wartości odżywcze i zdrowotne, dobrostan zwierząt…) oraz cechy produktów UE pod względem jakości, smaku, różnorodności lub tradycji (=produkty poza systemami jakości UE)

8

Programy proste w państwach trzecich

75

Temat 3. Chiny, Japonia, Korea, Azja Południowo-Wschodnia, Azja Południowa

27,5

Temat 4. Kanada, Stany Zjednoczone, Meksyk

20

Temat 5. Inne obszary geograficzne

22,5

Temat 6. Programy informacyjne i promocyjne dotyczące wołowiny lub cielęciny skierowane do dowolnych państw trzecich

5

Programy proste dotyczące zakłóceń na rynku / dodatkowe zaproszenie do składania wniosków

5

PROGRAMY, w których uczestniczy wiele państw

91,4

Programy, w których uczestniczy wiele państw, na rynku wewnętrznym

43

Temat A. Programy dotyczące unijnych systemów jakości (produkty ekologiczne, oznaczenia geograficzne, logo regionów najbardziej oddalonych) LUB programy podkreślające szczególne cechy metod produkcji rolnej w Unii (bezpieczeństwo żywności, identyfikowalność, autentyczność, etykietowanie, wartości odżywcze i zdrowotne, dobrostan zwierząt…) oraz cechy produktów UE pod względem jakości, smaku, różnorodności lub tradycji

35

Temat B. Programy informacyjne i promocyjne mające na celu zwiększenie spożycia świeżych owoców i warzyw na rynku wewnętrznym w kontekście zrównoważonej i właściwej praktyki żywieniowej

8

Programy, w których uczestniczy wiele państw, w państwach trzecich

43,4

Temat C. Programy dotyczące unijnych systemów jakości (produkty ekologiczne, oznaczenia geograficzne, logo regionów najbardziej oddalonych) LUB programy podkreślające szczególne cechy metod produkcji rolnej w Unii (bezpieczeństwo żywności, identyfikowalność, autentyczność, etykietowanie, wartości odżywcze i zdrowotne, dobrostan zwierząt…) oraz cechy produktów UE pod względem jakości, smaku, różnorodności lub tradycji

43,4

Programy, w których uczestniczy wiele państw, dotyczące zakłóceń na rynku / dodatkowe zaproszenie do składania wniosków

5

Inicjatywy własne Komisji

9,5

Ogółem działania promocyjne

200,9

Uwaga:

  • Program prosty to program promocyjny przedstawiony przez jedną lub kilka organizacji inicjujących z tego samego państwa członkowskiego.
  • Program, w którym uczestniczy wiele państw, to program przedstawiony przez co najmniej dwie organizacje z co najmniej dwóch państw członkowskich lub przez co najmniej jedną organizację europejską.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
20 listopada 2019
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce