Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy12 maja 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

117 mln euro na innowacyjne leki

- Musimy połączyć wiedzę fachową oraz zasoby sektora publicznego i prywatnego w celu pokonania pandemii i przygotowania się na ewentualne ogniska choroby w przyszłości – powiedziała komisarz Marija Gabriel. Komisja Europejska ogłosiła wybór ośmiu...

117 mln euro na innowacyjne leki

Projekty zakwalifikowano w drodze przyspieszonej procedury zaproszenia do składania wniosków, uruchomionej w marcu w ramach inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych (ILI) – partnerstwa publiczno-prywatnego.

Aby sfinansować większą liczbę wysokiej jakości wniosków, Komisja zwiększyła swoje zobowiązanie w ramach unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” do 72 mln euro (z pierwotnie planowanych 45 mln euro). Kwota 45 mln euro zostanie zapewniona przez branżę farmaceutyczną, partnerów stowarzyszonych ILI oraz inne organizacje zaangażowane w projekty, co oznacza, że całkowita wartość inwestycji wyniesie 117 mln euro.

Marija Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, powiedziała: - Musimy połączyć wiedzę fachową oraz zasoby sektora publicznego i prywatnego w celu pokonania pandemii i przygotowania się na ewentualne ogniska choroby w przyszłości. Przy pomocy finansowania z programu „Horyzont 2020” oraz naszych partnerów branżowych i pozabranżowych przyspieszamy rozwój diagnostyki i leczenia koronawirusa, tworząc niezbędne narzędzia, które pozwolą nam stawić czoła światowemu kryzysowi.

Wybrane projekty są częścią wspólnej europejskiej reakcji na pandemię koronawirusa, koordynowanej przez Komisję od początku tego kryzysu. 4 maja, podczas szczytu w sprawie globalnej reakcji na pandemię koronawirusa, Komisja zobowiązała się do przeznaczenia ogółem 1,4 mld euro, z czego 1 mld euro pochodzi z programu „Horyzont 2020” i ma służyć opracowaniu szczepionek, nowych metod leczenia oraz narzędzi diagnostycznych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Od stycznia 2020 r. Komisja uruchomiła ponadto 352 mln euro łącznie w ramach programu „Horyzont 2020”. Obejmuje to, między innymi, kwotę 48,2 mln euro przyznaną na realizację 18 projektów badawczych, w których rozpoczęto prace pod kątem gotowości i reagowania na ogniska choroby, szybkich badań w miejscu opieki nad pacjentem, nowych metod leczenia i nowych szczepionek.

Spośród ośmiu projektów finansowanych w ramach zaproszenia ILI pięć dotyczy kwestii diagnostyki, a trzy – leczenia. W ramach projektów obejmujących opracowanie narzędzi diagnostycznych powstać mają urządzenia, które mogłyby być stosowane w dowolnym miejscu (w tym w gabinetach lekarskich lub w domach pacjentów) oraz zapewnić szybkie uzyskiwanie wyników (w ciągu 14–40 minut). Inne projekty, które skupią się na rozwijaniu metod leczenia, dotyczyć będą przede wszystkim obecnej pandemii koronawirusa, ale obejmą również istotne działania mające na celu przygotowanie się na przyszłe ogniska choroby.

W sumie w projektach tych uczestniczą 94 podmioty, takie jak uniwersytety, organizacje badawcze, przedsiębiorstwa i instytucje publiczne. Znaczący jest również udział małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które stanowią ponad 20 proc. uczestników i otrzymają 17 proc. środków.

Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania i oczekujących na pomyślną finalizację umów o udzielenie dotacji z ILI dostępna jest tutaj.

Kontekst

Inicjatywa w zakresie leków innowacyjnych (ILI) to partnerstwo publiczno-prywatne między Komisją Europejską a branżą farmaceutyczną reprezentowaną przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA). Jej celem jest poprawa zdrowia dzięki przyspieszaniu prac nad rozwojem innowacyjnych leków i ułatwianiu pacjentom dostępu do tych leków, w szczególności w obszarach, w których występuje niezaspokojone zapotrzebowanie medyczne lub społeczne.

Więcej informacji:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
12 maja 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce