Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jest jednym z priorytetów polityki spójności. Każdy kraj UE odpowiada na swoim terytorium za zarządzanie funduszami spójności. W 2018 r. w Polsce działało ponad 2,15 mln MŚP, które wypracowywały prawie 50 proc. polskiego PKB i zatrudniały niemal 7 mln osób.

Podobnie jest w całej UE. Małe i średnie przedsiębiorstwa mają istotne znaczenie dla gospodarki UE - stanowią ponad 99 proc. wszystkich firm w Europie i zapewniają dwie trzecie miejsc pracy w sektorze prywatnym.

Dlatego Komisja Europejska zapewnia dotacje na wspieranie projektów lub organizacji, które działają w interesie UE. MŚP i inne zainteresowane strony mogą się o nie ubiegać, odpowiadając na zaproszenia do składania wniosków w ramach unijnych programów finansowania. Komisja korzysta też z przetargów publicznych w celu zakupu towarów i usług, których dostawcy są wybierani w drodze zaproszeń do składania ofert.

Wsparcie dla przedsiębiorców i przedsiębiorstw jest dostępne w ramach szerokiej gamy unijnych programów i jest udzielane za pośrednictwem lokalnych instytucji finansowych. Portal Dostęp do finansowania pomaga znaleźć finansowanie ze środków UE na realizację projektów. Może ono mieć postać pożyczek, gwarancji, finansowania kapitałowego oraz wiele innych form.

Instrument mikrofinansowy w ramach programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) pomaga sektorowi MŚP poprzez udzielanie pożyczek do wysokości 25 tys. euro indywidualnym osobom na zakładanie małych przedsiębiorstw lub rozwój ich działalności.

W Polsce przewodnikiem po możliwościach finansowania jest Portal Fundusz Europejskich zarządzany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Przykłady projektów

aPSYstent

aPSYstent

To skrócona nazwa projektu, którego pełny tytuł brzmi „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”.
Rowerowe laboratorium

Rowerowe laboratorium

Firma AG MOTORS Sp. z o.o. tworzy pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej kompleksowe Centrum Badawczo-Rozwojowego specjalizujące się w opracowywaniu i testowaniu innowacyjnych elementów konstrukcyjnych dla branży rowerowej.
Małe i średnie firmy

Łódka na słońce

Stolem 2 to pierwsza w Polsce w pełni ekologiczna jednostka pływająca o masie 25 ton. Rozwiązanie techniczne zostało opracowane w Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia.