Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce

Infrastruktura transportowa

Celem polityki transportowej UE jest zapewnienie Europejczykom skutecznych, bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań w zakresie mobilności oraz stworzenie warunków dla konkurencyjnego przemysłu przyczyniającego się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Zatory komunikacyjne, innowacje, prawa pasażerów, dofinansowanie infrastruktury – to tylko kilka przykładów kwestii związanych z transportem, którymi najlepiej można zająć się na szczeblu UE.

Polska po 1989 r. borykała się z gigantycznymi problemami związanymi z transportem – zarówno na poziomie ilości i jakości dróg oraz trakcji kolejowych jak i dostępności infrastruktury. Dzięki wsparciu z funduszy polityki spójności mogło powstać wiele odcinków tras szybkiego ruchu, obwodnic, bezpiecznych, dróg krajowych i lokalnych. Pieniądze ze wspólnotowego budżetu pozwalają realizować modernizację infrastruktury kolejowej, wymianę taboru i unowocześnianie systemów kontroli ruchem. Kolej w kolejnej perspektywie finansowej UE ma mieć szczególne znaczenie ze względu na jej ekologiczne walory.

Ze względu na swoje położenie Polska jest również beneficjentem instrumentu „Łącząc Europę”. Jego wartość to 30 mld euro na lata 2021–2027. Będzie on finansować projekty transportowe, energetyczne i cyfrowe, które mają znaczenie ogólnoeuropejskie. Dzięki niemu do 2030 roku zostaną terminowo ukończone istotne projekty transeuropejskie, takie jak Rail Baltica, infrastruktura ładowania pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi i wprowadzenie zasięgu 5G na ważnych osiach transportowych.

 

Przykłady projektów

Ważenie pojazdów
Projekt dotyczy opracowania i wdrożenia bardzo precyzyjnego systemu ważenia pojazdów w ruchu, utrzymującego wymaganą przez procedurę certyfikacji klasę dokładności pomiaru przez cały okres pracy systemu.
Kraków Zabłocie
Krakowska łącznica to największy taki obiekt w Polsce, o długości ponad 1100 m. Składa się z trzech estakad i dwóch wiaduktów, podtrzymywanych przez 30 filarów o wysokości do 15 metrów. W ramach inwestycji przebudowano również prawie 9 km torów oraz 6 rozjazdów kolejowych.