Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce

Europejski Zielony Ład ma sprawić, że do 2050 r. Europa stanie się neutralna dla klimatu. Aby cel ten stał się prawnie wiążący, Komisja Europejska zaproponowała Europejskie prawo o klimacie, w którym określono między innymi nowy, ambitniejszy cel w zakresie emisji gazów cieplarnianych netto – redukcję o co najmniej 55 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r.

Dla Polski przejście na gospodarkę niskoemisyjną jest szczególnie kosztowne, gdyż zdecydowana większość przemysłu energetycznego opiera się na paliwach kopalnych. W 2020 r. 70 proc. elektryczności zostało wyprodukowanej z węgla, kolejne 10 proc. – przy użyciu gazu. Rośnie udział źródeł odnawialnych – 18 proc. udziału w miksie energetycznym (2020 r.).

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Polskie władze przygotowują się do energetycznej zmiany. W lutym 2021 r. Rada Ministrów zatwierdziła „Politykę energetyczną Polski do 2040 r.”. To dokument strategiczny, który zakłada, że w 2040 r. ponad połowę mocy zainstalowanych będą stanowić źródła zeroemisyjne. Szczególną rolę odegra w tym procesie wdrożenie do systemu elektroenergetycznego morskiej energetyki wiatrowej i uruchomienie elektrowni jądrowej. Będą to dwa strategiczne nowe obszary i gałęzie przemysłu, które zostaną zbudowane w Polsce. Równolegle do wielkoskalowej energetyki, rozwijać się będzie energetyka rozproszona i obywatelska – oparta na lokalnym kapitale.

Polska zakłada, że transformacja wymaga również zwiększenia wykorzystania technologii OZE w wytwarzaniu ciepła i zwiększenia wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie, również poprzez rozwój elektromobilności i wodoromobilności.

W nowej perspektywie finansowe 2021-2027 "Polska będzie zobowiązana przeznaczyć co najmniej 25% budżetu polityki spójności, 30% środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz 37% środków Funduszu Spójności na działania zmierzające do przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Ze środków Polityki Spójności finansowane będą dotychczasowe przedsięwzięcia w zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, budownictwie wielorodzinnym oraz przedsiębiorstwach. Kontynuowane będą inwestycje w wysokosprawną kogenerację.

Dofinansowanie otrzyma też dalszy rozwój transportu niskoemisyjnego, tworzenie stref czystego ruchu oraz działania świadomościowe, których efektem będzie poprawa jakości powietrza poprzez m.in. redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Przykłady projektów

Inwestycje kolejowe

Modernizacja trakcji

Podróże i transport towarów koleją od Chybia przez Żory i Rybnik do Nędzy stały się wygodniejsze i szybsze. Podróżni korzystają z 18 wygodniejszych peronów, sprawniej kursują pociągi po 60 km wymienionych torów.
Smart Grid

Smart Grid i zmiany klimatu

Smart Grid polega na wyposażeniu tradycyjnej sieci dystrybucji prądu w urządzenia i systemy, które automatycznie diagnozują i zwalczają problem w przypadku awarii.
Fotowoltaika

Szyby jak elektrownie

Szyba PVGLASS+ przeznaczona jest dla sektora budownictwa energetycznie dodatniego. Można ją wykorzystywać zarówno jako wyposażenie okien zewnętrznych, jak i wewnątrz budynku jako zabudowy ścian działowych czy przegród szklanych.