Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce

Pozostałe instytucje UE w Polsce

Biuro PE i siedziba FRONTEX

Informacje na temat praw obywatelskich oraz prawa UE

Twoja Europa – Porady

Jest to unijne biuro porad dla obywateli. Porad udzielają obecnie eksperci prawni organizacji European Citizen Action Service (ECAS) na podstawie umowy zawartej z Komisją Europejską. W skład zespołu oferującego porady we wszystkich językach urzędowych UE wchodzi 65 niezależnych prawników, którzy specjalizują się w prawie UE oraz przepisach wszystkich państw członkowskich

SOLVIT pomaga w zmaganiach z urzędami

SOLVIT to system, w ramach którego urzędy administracji państwowej w krajach UE oraz w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii pomagają w rozwiązywaniu problemów wynikających z błędnego stosowania przepisów unijnych. Korzystanie z usług SOLVIT-u jest bezpłatne.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Emily O'Reilly
Emily O'Reilly

Celem pracy Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich jest promowanie dobrej administracji na szczeblu unijnym. Rzecznik Praw Obywatelskich rozpatruje skargi dotyczące przypadków niewłaściwego administrowania w działaniach instytucji i organów UE oraz czynnie bada problemy systemowe o szerszym znaczeniu. Obecnie stanowisko to zajmuje Irlandka Emily O'Reilly.

Sieć rozstrzygania sporów finansowych: FIN-NET

Sieć FIN-NET może pomóc w rozstrzygnięciu problemu poza sądem, jeżeli mieszkasz w Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie lub Norwegii i chcesz wnieść skargę przeciwko podmiotowi świadczącemu usługi finansowe w innym z tych krajów. W Polsce można kontaktować się również z Bankowym Arbitrażem Konsumenckim (Związek Banków Polskich).

OLAF – Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych

OLAF prowadzi dochodzenia w sprawie nadużyć na szkodę budżetu UE, korupcji oraz poważnych uchybień wewnątrz instytucji europejskich. Opracowuje również politykę zwalczania nadużyć finansowych na potrzeby Komisji Europejskiej.

Zatrudnienie, szkolenia, badania i mobilność

EURES – praca w dowolnym miejscu w Europie

EURES, który rozpoczął działalność w 1994 r., jest europejską siecią współpracy służb zatrudnienia mającą na celu ułatwianie swobodnego przepływu pracowników. Sieć zawsze dążyła do zapewnienia, aby Europejczycy mogli korzystać z równych szans, pomimo istnienia barier językowych, różnic kulturowych, wyzwań biurokratycznych, zróżnicowanych przepisów prawa pracy oraz nieuznawania świadectw edukacyjnych w różnych krajach Europy.

Eurodesk

Eurodesk to program Unii Europejskiej dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych, wspierany – finansowo i merytorycznie - przez Komisję Europejską, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego w ramach programu "Erasmus+".

EURAXESS

Sieć EURAXESS Polska udziela praktycznych informacji związanych z zatrudnianiem i pobytem zagranicznych badaczy w Polsce. Na polskiej wersji naszej strony pracodawcy znajdą niezbędne informacje związane z przyjazdem zagranicznego naukowca. Natomiast naukowcy planujący wzbogacić swoją ścieżkę kariery o wymiar międzynarodowy, znajdą oferty grantów i stypendiów zagranicznych, a także informacje dotyczące wyjazdu za granicę. Wersja angielska portalu przeznaczona jest dla zagranicznych badaczy.

Informacje dla konsumentów

Europejskiej Centrum Konsumenckie

Twój bagaż został zagubiony lub zniszczony przez zagraniczną linię lotniczą? Brytyjski sklep internetowy nie przysłał zamówionej sukienki? Niemiecki diler sprzedał Ci wadliwe auto? A może hiszpański sprzedawca nie chce przyjąć reklamacji zepsutego aparatu fotograficznego? Brzmi znajomo? Jeżeli tak, zgłoś się po darmową pomoc prawną do Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce (ECK) należącego do sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net).

Safety Gate: unijny system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych

System Safety Gate umożliwia szybką komunikację na temat niebezpiecznych produktów nieżywnościowych. W obiegu informacji uczestniczą organy krajowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo produktów na jednolitym rynku.