Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Konferencje i szczyty

Zawody przeszłości dla ocalenia przyszłości

20 lipca podczas Festiwalu Góry Literatury w Nowej Rudzie porozmawiamy jak kultura, sztuka i edukacja mogą wesprzeć nasze dążenia do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu. Szczególną uwagę zwrócimy na ideę Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB...

20 lipca podczas Festiwalu Góry Literatury w Nowej Rudzie porozmawiamy jak kultura, sztuka i edukacja mogą wesprzeć nasze dążenia do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu. Szczególną uwagę zwrócimy na ideę Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB) oraz zastanowimy się jak wykorzystać zapomniane zawody i dostosować je do zielonej rewolucji w energetyce, budownictwie czy urbanistyce.

  • przedstawicielstwo dyplomatyczne

Informacje praktyczne

Kiedy
Języki
polski

Opis