Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Konferencje i szczyty

W obronie fauny i flory

Dalsze zaostrzenie zasad handlu dziką fauną i florą – to stanowisko UE, jakie zostanie zaprezentowane na rozpoczynającej się w sobotę w RPA Konferencji Stron Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych...

Dalsze zaostrzenie zasad handlu dziką fauną i florą – to stanowisko UE, jakie zostanie zaprezentowane na rozpoczynającej się w sobotę w RPA Konferencji Stron Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES). Delegaci mają uzgodnić konkretne środki służące lepszej ochronie określonych najbardziej zagrożonych gatunków na świecie.

  • przedstawicielstwo dyplomatyczne

Informacje praktyczne

Kiedy
Języki
polski

Opis