Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Debaty publiczne

Pojazdy silnikowe - ochrona konkurencji

Komisja zachęca do zgłaszania uwag na temat projektów wniosków dotyczących przyszłości rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze pojazdów silnikowych oraz uzupełniających wytycznych.

Komisja Europejska rozpoczęła dziś konsultacje publiczne i opublikowała zaproszenie do zgłaszania uwag, zachęcając wszystkie zainteresowane strony do zgłaszania uwag na temat projektów wniosków dotyczących przyszłego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze pojazdów silnikowych. Obejmują one (i) projekt rozporządzenia przedłużającego ważność obowiązującego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze pojazdów silnikowych o pięć lat oraz (ii) projekt komunikatu wprowadzającego ukierunkowane aktualizacje wytycznych uzupełniających.

  • Komisja Europejska
  • -

Informacje praktyczne

Kiedy
-
Języki
polski

Opis