Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Debaty publiczne

Pojazdy silnikowe - ochrona konkurencji

Komisja zachęca do zgłaszania uwag na temat projektów wniosków dotyczących przyszłości rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze pojazdów silnikowych oraz uzupełniających wytycznych.

Komisja Europejska rozpoczęła dziś konsultacje publiczne i opublikowała zaproszenie do zgłaszania uwag, zachęcając wszystkie zainteresowane strony do zgłaszania uwag na temat projektów wniosków dotyczących przyszłego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze pojazdów silnikowych. Obejmują one (i) projekt rozporządzenia przedłużającego ważność obowiązującego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze pojazdów silnikowych o pięć lat oraz (ii) projekt komunikatu wprowadzającego ukierunkowane aktualizacje wytycznych uzupełniających.

  • Komisja Europejska
  • środa 6 lipca 2022 r., godz. 19:35 - piątek 30 września 2022 r., godz. 23:00 (CEST)

Informacje praktyczne

Kiedy
środa 6 lipca 2022 r., godz. 19:35 - piątek 30 września 2022 r., godz. 23:00 (CEST)
Języki
polski

Opis