Skip to main content
Przedstawicielstwo w Polsce

Filter by

News (2832)

RSS
Showing results 1 to 10
Biuro AI
 • Artykuł prasowy

Powstanie Biuro ds. Sztucznej Inteligencji w celu wzmocnienia wiodącej roli UE w zakresie bezpiecznej i godnej zaufania AI.

 • 6 min read
Surowce krytyczne zabezpieczone
 • Artykuł prasowy

W akcie w sprawie surowców krytycznych określono ambitne cele dotyczące przyspieszenia produkcji surowców pierwotnych i wtórnych przy jednoczesnym spełnieniu najwyższych norm społecznych i środowiskowych.

 • 4 min read
Eurobarometr: gospodarczy optymizm
 • Artykuł prasowy

Mimo obawy o bezpieczeństwo Europejczycy coraz lepiej oceniają kierunki i perspektywy rozwoju gospodarczego na kontynencie.

 • 3 min read
KE upomina Polskę
 • Artykuł prasowy

W kolejnym pakiecie postępowań o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego Polska została wezwana do naprawy legislacji w trzech obszarach.

 • 6 min read
Lekcja pandemii odrobiona
 • Artykuł prasowy

Jedność i solidarność, które pojawiły się w obliczu najtrudniejszego kryzysu zdrowotnego współczesnych czasów, doprowadziły do powstania silnej Europejskiej Unii Zdrowotnej.

 • 5 min read
Kolejne inwestycje w obronność
 • Artykuł prasowy

Ponad miliard euro inwestycji w 54 ambitne projekty przemysłowe w dziedzinie obronności za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Obronnego.

 • 8 min read
ue_flag_lgbt_flag
 • Artykuł prasowy

Chcemy wyrazić nasze poparcie dla starań o uświadamianie opinii publicznej w kwestii problemów, jakie dotykają społeczność LGBTQIA+ oraz innych mniejszości w Polsce – napisali sygnatariusze listu przygotowanego z inicjatywy Ambasady Australii. Pod dokumentem podpisali się m.in. przedstawiciele KE.

 • 1 min read
Realizacja unii bezpieczeństwa
 • Artykuł prasowy

Komisja Europejska przyjęła siódme sprawozdanie z postępów w realizacji strategii UE w zakresie unii bezpieczeństwa na lata 2020–2025.

 • 7 min read