Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce

Twoja opinia

Istnieje wiele sposobów by włączyć się w proces podejmowania decyzji w UE. Konsultacje, Europejska inicjatywa obywatelska, uczestnictwo w wyborach europejskiej tylko niektóre z nich.

Portal Aktywności Europejskiej
W każdym panelu obywatelskim bierze udział 150 losowo wybranych obywateli ze wszystkich 27 państw członkowskich UE. Wybór uczestników jest odzwierciedleniem różnorodności Europy i uwzględnia reprezentację młodego pokolenia.
Europe and Youth: the White Paper
Możesz wypowiedzieć się na temat nowych inicjatyw i przedstawionych w nich priorytetów w danej dziedzinie. Możesz również ocenić realizowane już strategie polityczne i obowiązujące przepisy.
Europe and Youth: the White Paper
Zabierz głos w sprawach polityki, które mają wpływ na Twoje życie. Europejska inicjatywa obywatelska to wyjątkowy sposób, dzięki któremu obywatele mogą przyczyniać się do kształtowania UE, wzywając Komisję Europejską do zaproponowania nowych przepisów.
Symbolic - EU pen and flag
Platforma ds. dostosowania się do wymogów przyszłości pomaga Komisji Europejskiej uprościć obowiązujące przepisy i zmniejszyć obciążenia regulacyjne. W pracach platformy można wziąć udział na portalu "Wyraź swoją opinię: Upraszczamy!"
Right to vote
Od momentu pierwszych wyborów, w 1979 roku, wybory europejskie odbywają się co pięć lat. Każde państwo członkowskie ma ustaloną liczbę posłów do Parlamentu Europejskiego. Na Polskę przypadają 52 mandaty na 705 parlamentarnych miejsc.