Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce

Studia i staże

Komisja Europejska opracowała wiele różnych programów, aby pomóc studentom w poznawaniu Unii Europejskiej. Studenci i nauczyciele z Polski mogą studiować i poszerzać swoje kompetencje za granicą w ramach specjalnych programów finansowanych przez UE.

Czym jest Erasmus+?

Europejski Korpus Solidarności

Staże w Komisji Europejskiej

W Komisji Europejskiej organizowane są dwie pięciomiesięczne sesje stażowe – jedna rozpoczyna się w marcu, a druga w październiku. Aby ubiegać się o staż, należy go zaplanować z wyprzedzeniem, ponieważ termin zamknięcia naboru do sesji marcowej przypada na koniec sierpnia poprzedniego roku, a pod koniec stycznia – termin dla na sesji październikowej. Obywatele UE i państw trzecich mogą ubiegać się o staż, który jest płatny. Kandydaci muszą być absolwentami i posiadać bardzo dobrą znajomość dwóch języków UE (jednego w przypadku obywatela spoza UE).

Uwaga: w Komisji Europejskiej można również ubiegać się o staż tłumaczeniowy lub staż naukowy (Wspólne Centrum Badawcze).

Staże w instytucjach UE

Staże w Komisji Europejskiej - Blue Book

Praktyki

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce (PKE) zaprasza do odbycia bezpłatnych praktyk dla studentów.

Kandydaci powinni być obywatelami UE, studentami co najmniej trzeciego roku (kandydaci do Wydziału Politycznego i Wydziału Językowego) lub co najmniej drugiego roku (Wydział Informacji i Komunikacji Społecznej oraz Wydział Prasowy) oraz posługiwać się językiem angielskim na poziomie min. B2.

Warunkiem odbycia praktyk jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zależy nam na kandydatach, którzy interesują się politykami Unii Europejskiej, nie boją się wyzwań i z zaangażowaniem podchodzą do powierzonych im zadań.

Oczekujemy dyspozycyjności przez minimum 4 tygodnie w wymiarze 40 godzin tygodniowo (8 godzin dziennie, w przedziale od godz. 8.00 do 18.00 – do uzgodnienia z opiekunem praktyki).

Najlepszym praktykantom oferujemy udział w ciekawych projektach i wydarzeniach, a także możliwość wyjazdu studyjnego do instytucji UE w Brukseli.

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny w języku angielskim) należy wysyłać na adres COMM-REP-WAW-PRAKTYKIatec [dot] europa [dot] eu (COMM-REP-WAW-PRAKTYKI[at]ec[dot]europa[dot]eu). Należy także załączyć dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (np. dyplom, świadectwo, zaświadczenie ze studiów).

W treści maila prosimy zaznaczyć wybrany dział, w którym miałaby się odbyć praktyka oraz preferowany termin odbycia praktyk.

Zgłoszenia na praktyki bezpłatne w Przedstawicielstwie KE w Polsce można przesyłać przez cały rok.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, z którymi przeprowadzimy dodatkowe rozmowy kwalifikacyjne.

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z poniższym opisem wymagań w poszczególnych działach.

Wydział Informacji i Komunikacji Społecznej

Profil kandydatów:

 • preferowane kierunki (studenci od drugiego roku studiów): europeistyka, dziennikarstwo, komunikacja społeczna, filologia itp.
 • mile widziane doświadczenie w organizacji imprez i konferencji, w pracy z mediami społecznościowymi oraz redagowaniu tekstów,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2, poziom polskiego C2/native.

Zadania: wsparcie Wydziału Informacji i Komunikacji Społecznej poprzez m.in.

 • pomoc przy organizacji wydarzeń komunikacyjnych,
 • pomoc w działaniach promocyjnych (m.in. media społecznościowe, strona internetowa),
 • pomoc przy koordynacji działania sieci informacyjnej Europe Direct,
 • pomoc w pracach biurowych (m.in. archiwizacja, aktualizacja baz danych).

Wydział Polityczny

Profil kandydatów:

 • preferowane kierunki (studenci od trzeciego roku studiów): europeistyka, ekonomia, prawo, politologia, stosunki międzynarodowe,
 • mile widziane doświadczenie w organizowaniu wydarzeń oraz redagowaniu raportów, doświadczenie w zakresie researchu,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2, poziom polskiego C2/native.

Zadania: wsparcie Wydziału Politycznego poprzez m.in.:

 • udział w spotkaniach, seminariach i konferencjach dotyczących polityk UE, sporządzanie notatek,
 • pomoc przy organizacji wizyt przedstawicieli Komisji Europejskiej w Polsce,
 • pomoc w organizacji wydarzeń i spotkań dla interesariuszy,
 • sporządzanie wkładów do raportów i analiz politycznych z bieżących wydarzeń w Polsce,
 • pomoc w pracach biurowych (m.in. archiwizacja, aktualizacja baz danych).

Wydział Prasowy

Profil kandydatów:

 • preferowane kierunki (studenci od drugiego roku studiów): europeistyka, dziennikarstwo, politologia, stosunki międzynarodowe,
 • mile widziane doświadczenie w pracy dziennikarskiej, redagowaniu tekstów oraz w pracy z mediami,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2, poziom polskiego C2/native.

Zadania: wsparcie Wydziału Prasowego poprzez m.in.

 • pomoc przy organizacji wydarzeń prasowych,
 • pomoc przy redagowaniu tekstów (m.in. komunikaty prasowe, relacje na stronę www),
 • pomoc przy monitorowaniu mediów i analiz przekazów medialnych,
 • pomoc w pracach biurowych (archiwizacja, aktualizacja baz danych).

Sekcja Językowa

Profil kandydatów:

 • preferowane kierunki (studenci od trzeciego roku studiów): filologie języków obcych, kulturoznawstwo,
 • mile widziane doświadczenie w wykonywaniu tłumaczeń pisemnych i organizacji wydarzeń,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1, poziom polskiego C2/native.

Zadania – Wsparcie Sekcji Językowej poprzez m.in.:

 • wsparcie językowe dla pracowników pozostałych sekcji Przedstawicielstwa KE,
 • tłumaczenie i redagowanie komunikatów prasowych i innych tekstów,
 • pomoc przy organizacji wydarzeń związanych z Europejskim Dniem Języków i innych wydarzeń związanych z wielojęzycznością,
 • pomoc w pracach biurowych (m.in.archiwizacja).

Komisja Europejska oferuje również płatne, pięciomiesięczne staże dla młodych ludzi. Nabór ogłaszany jest dwa razy w roku a stronie internetowej www.ec.europa.eu/stages .

Praktyki w Przedstawicielstwie KE w Polsce to nasza oferta dla studentów, którzy interesują się sprawami europejskimi i jednocześnie chcieliby zdobyć doświadczenie pracy w instytucji międzynarodowej.

Zobacz również:

Kariera w instytucjach UE - Europejski Urząd Doboru Kadr