Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce

Pracuj dla instytucji UE

Europejski Urząd Doboru Kadr

Stanowiska stałe

Instytucje UE zatrudniają ponad 40 tys. osób – głównie w Unii Europejskiej, ale także na całym świecie. Jako obywatel UE możesz ubiegać się o pracę w którejkolwiek z instytucji UE.

Europejski Urząd Doboru Kadr zarządza centralnie konkursami otwartymi. Ich celem jest nabór kompetentnych osób, które mogą zostać zatrudnieni jako pracownicy UE. EPSO prowadzi konkursy na stanowiska wszystkich szczebli.

Wymagania dotyczące poszczególnych konkursów różnią się, dlatego przed złożeniem kandydatury należy zapoznać się z instrukcjami odnoszącymi się do danego konkursu.

Zachęcamy do utworzenia konta EPSO i umieszczenia tam swojego CV, aby w momencie ogłoszenia konkursu być gotowym na zarejestrowanie się.

Uwaga: urzędnicy UE muszą być w stanie pracować w więcej niż jednym języku UE.

Dlaczego praca w UE?

Najnowsze oferty pracy

Stanowiska tymczasowe

Staże w Komisji Europejskiej

Każda z instytucji UE posiada program stażowy

W Komisji Europejskiej organizowane są dwie pięciomiesięczne sesje stażowe – jedna rozpoczyna się w marcu, a druga w październiku. Aby ubiegać się o staż, należy go zaplanować z wyprzedzeniem, ponieważ termin zamknięcia naboru do sesji marcowej przypada na koniec sierpnia poprzedniego roku, a pod koniec stycznia – termin dla na sesji październikowej. Obywatele UE i państw trzecich mogą ubiegać się o staż, który jest płatny. Kandydaci muszą być absolwentami i posiadać bardzo dobrą znajomość dwóch języków UE (jednego w przypadku obywatela spoza UE).

Uwaga: w Komisji Europejskiej można również ubiegać się o staż tłumaczeniowy lub staż naukowy (Wspólne Centrum Badawcze).

Staże w instytucjach UE

Staże w Komisji Europejskiej - Blue Book