Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce

Przetargi i zamówienia

Informacje na temat rodzajów procedur i zasad udzielania zamówień publicznych w UE, sposobu ubiegania się o zamówienie oraz składania odwołań w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w UE.

Komisja Europejska centralizuje publikację dwóch rodzajów ogłoszeń o zamówieniach publicznych na internetowym portalu o przetargach (Tenders Electronic Daily-TED).

  • Otwarte zaproszenia publikowane przez państwa członkowskie UE, kraje kandydujące, państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarię: ogłoszenia o zamówieniach na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz zamówieniach w sektorze użyteczności publicznej
  • Otwarte zaproszenia publikowane przez instytucje, agencje i inne organy UE: zamówienia publiczne na roboty budowlane, dostawy i usługi, zaproszenia do wyrażenia zainteresowania oraz roczny wykaz wykonawców

Europejskie przetargi publiczne (TED)

Przetargi dla instytucji UE (TED–eTendering)

Więcej przetargów na portalu Funding and Tenders (SEDIA)

Wytyczne dotyczące udzielania zamówień publicznych w UE

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce: zaproszenia do składania ofert

Zobacz wszystkie otwarte zaproszenia do składania ofert opublikowane przez Przedstawicielstwo w Polsce dotyczące towarów i usług, takich jak pomoc techniczna, szkolenia, konferencje i działania informacyjne.