Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce

Prowadzenie firmy w UE

Unia Europejska, z rynkiem wewnętrznym potencjalnie obejmującym 450 mln konsumentów, jest jednym z największych rynków na świecie.

Dzięki jednolitemu rynkowi irlandzkie przedsiębiorstwa, niezależnie od ich wielkości, należą do tej dynamicznej strefy handlu, która napędza wzrost gospodarczy, tworzy miejsca pracy i ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej.

Prowadzenie małego lub średniego przedsiębiorstwa w UE 

Małe i średnie przedsiębiorstwa zatrudniają dwie trzecie wszystkich pracowników i tworzą 85 proc. wszystkich nowych miejsc pracy w UE. Stanowią one integralną część gospodarki europejskiej, a Komisja Europejska zapewnia informacje, wsparcie i źródła finansowania, aby wspomagać je w rozwoju i wzroście. W szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mogą:

  • korzystać ze swobodnego przepływu towarów i usług w całej UE bez przeszkód celnych lub regulacyjnych,
  • liczyć na wsparcie i solidarność ze strony UE w obliczu takich wyzwań jak pandemia COVID-19 i brexit,
  • czerpać korzyści ze zbiorowej siły przetargowej UE, która ułatwia dostęp do rynków światowych dzięki negocjacji umów handlowych z innymi krajami i regionami.

Finansowanie ze środków UE i wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw

Każdego roku UE wspiera ponad 200 tys. firm i przedsiębiorców poprzez pożyczki dla przedsiębiorstw, mikrofinansowanie, gwarancje i kapitał wysokiego ryzyka. Decyzja o przyznaniu finansowania unijnego jest zazwyczaj podejmowana przez lokalne instytucje finansowe, takie jak banki, inwestorzy kapitału wysokiego ryzyka i anioły biznesu.

W kwietniu 2020 r. Komisja Europejska zatwierdziła irlandzki program o wartości 200 mln euro, który ma wesprzeć przedsiębiorstwa dotknięte skutkami pandemii koronawirusa. W świetle szkód gospodarczych i społecznych spowodowanych pandemią UE uruchomiła plan naprawy gospodarczej dla Europy, aby wesprzeć gospodarki, przedsiębiorstwa i obywateli w zmaganiach ze skutkami kryzysu. Zapewni to dodatkowe wsparcie i możliwości finansowania irlandzkim przedsiębiorstwom, zwłaszcza w sektorze rolnym.

Unijny plan naprawy gospodarczej dla Europy - Polska

Informacje na temat funduszy UE i procedur dla przedsiębiorstw

Dostępne finansowanie dla przedsiębiorstw w Polsce

 

Sieci informacji i wsparcia dla przedsiębiorstw

Twoja Europa – Przedsiębiorstwa

Pełen zakres informacji na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej lub start-upu w UE, zasad i procedur podatkowych, zasobów ludzkich, wymogów dotyczących produktów, finansowania oraz obsługi klientów (wszystkie języki).

Twoja Europa – Porady

Sieć niezależnych prawników znających zarówno prawo UE, jak i prawo krajowe we wszystkich krajach UE, zapewniająca:

  • bezpłatne, spersonalizowane informacje w wybranym języku UE w ciągu tygodnia
  • wyjaśnienia dotyczące prawa europejskiego, które ma zastosowanie w danej sprawie
  • informacje o tym, jak korzystać ze swoich praw w UE (we wszystkich językach)

SOLVIT

Niesprawiedliwe przepisy lub decyzje oraz dyskryminująca biurokracja mogą utrudniać życie, pracę lub prowadzenie działalności gospodarczej w innym kraju UE. Jeśli obywatel UE lub przedsiębiorstwo napotyka przeszkody w innym kraju, ponieważ organ publiczny nie podejmuje działań wymaganych na mocy prawa UE, SOLVIT może udzielić mu pomocy. (wszystkie języki)

Program „Erasmus” dla młodych przedsiębiorców

Pomaga zapewnić początkującym europejskim przedsiębiorcom umiejętności niezbędne do założenia lub skutecznego prowadzenia małego przedsiębiorstwa w Europie poprzez szkolenia w miejscu pracy i mentoring. (wszystkie języki)

Enterprise Europe Network Poland

Pomaga przedsiębiorstwom rozwijać się dzięki nowym partnerstwom, możliwościom handlowym, umowom licencyjnym i wyszukiwaniu partnerów do działań badawczo-rozwojowych finansowanych przez UE. Usługi te są zaprojektowane dla MŚP, ale są dostępne dla wszystkich pozostałych przedsiębiorstw, uniwersytetów i ośrodków badawczych. (języki krajowe)

Access2Markets

Specjalny portal dla potencjalnych i obecnych unijnych eksporterów i importerów, pozwalający znaleźć szczegółowe informacje na temat ceł, podatków, przepisów dotyczących produktów i wymogów we wszystkich państwach UE i na ponad 120 innych rynkach na całym świecie.

Europejska Platforma Współpracy Klastrów

Internetowe narzędzie kojarzenia partnerów biznesowych z podziałem na kraje, regiony, sektory lub ekosystemy przemysłowe.

Zatrudnienie i sprawy społeczne w UE

Informacje, aktualności i wydarzenia dotyczące strategii i polityki zatrudnienia UE, w tym prawa, umiejętności i kwalifikacje pracowników, mobilność, ochrona socjalna i włączenie społeczne.

Europejski punkt informacyjny ds. własności intelektualnej

Podstawowa usługa w zakresie własności intelektualnej zapewniająca europejskim MŚP i beneficjentom projektów badawczych finansowanych przez UE bezpłatne wsparcie w zarządzaniu własnością intelektualną w kontekście transnarodowych programów biznesowych lub unijnych programów w zakresie badań naukowych i innowacji.

Powiązane strony