Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce

ABC Unii Europejskiej

Współpraca polityczna i gospodarcza między państwami członkowskimi

Instytucje UE

UE ma jedyną w swoim rodzaju strukturę instytucjonalną – jej ogólne priorytety są określane przez rządy państw członkowskich podczas regularnie odbywających się szczytów, natomiast w procesie podejmowania decyzji uczestniczy szereg instytucji, przy czym cztery główne instytucje UE to:

  • Parlament Europejski: organ ustawodawczy wybierany przez obywateli UE, który głosuje nad przyjmowaniem przepisów UE, porozumień i budżetów UE oraz nadzoruje inne instytucje UE.
  • Rada Europejska: gromadzi przywódców wszystkich państw członkowskich UE w celu określenia kierunków polityki UE i unijnych priorytetów.
  • Europejskiej: instytucja, w której skład wchodzą krajowi ministrowie – wraz z Parlamentem negocjuje i przyjmuje prawodawstwo UE.
  • Komisja Europejska: organ wykonawczy UE, który opracowuje wnioski dotyczące nowych aktów prawa unijnego i wdraża decyzje organów ustawodawczych.
  • UE dysponuje także organem dyplomacji – Europejską Służbą Działań Zewnętrznych oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), który zapewnia przestrzeganie prawa UE.

Więcej na temat instytucji, organów i agencji UE

Procesy decyzyjne w UE

 

Pokojowa Nagroda Nobla

W 2012 r. Unia Europejska została Laureatem Pokojowej Nagrody Nobla za stabilizującą rolę, jaką odegrała w transformacji większości Europy z kontynentu wojny w pokojowy kontynent poprzez wspieranie pojednania, demokracji i praw człowieka w Europie.

Powiązane strony

  • Jak UE wspiera Polskę
  • Zapoznaj się z najnowszymi informacjami o UE
  • Kluczowe priorytety UE do 2024 r.