Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy12 grudnia 2014Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

Z Widokiem na nową Komisję Europejską

Minęło już pół roku od wyborów do Parlamentu Europejskiego. Nasze wyborcze decyzje właśnie przekuwane są w konkretne działania podejmowane przez Parlament Europejski i nową Komisję Europejską. Ale czy wiemy, co się teraz wydarzy i jak zmieniliśmy...

main.jpg

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej w Polsce wspólnie z Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu zorganizowało kolejną już debatę w ramach znanego wielu wrocławianom cyklu „Z Widokiem na Europę”. Tym razem zaproszeni goście rozmawiali na temat programu działania nowej Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Jean-Claude Junckera oraz sytuacji politycznej w Unii Europejskiej po wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Wśród zaproszonych do debaty gości znaleźli się eksperci od spraw europejskich: Natalia Szczucka, Dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej, dr Melchior Szczepanik z Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie, dr Krzysztof Biegun z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, członek sieci Team Europe, oraz Marek Pasztetnik, Prezes Zarządu Zachodniej Izby Gospodarczej. Debatę poprowadziła znana na Dolnym Śląsku dziennikarka specjalizująca się w tematyce europejskiej – redaktor Katarzyna Kaczorowska z Gazety Wrocławskiej.Natalia Szczucka, dyrektor Przedstawicielstwa, rozpoczęła spotkanie, przedstawiając skład i program działań nowej Komisji Europejskiej. W swojej prezentacji dyrektor Szczucka skupiła się na przedstawieniu 10 priorytetów Przewodniczącego Komisji Jean-Claude Junckera i kierunkiem działań, Komisji Europejskiej w ciągu najbliższych 5 lat. – Nowa Komisja europejska to silny i dynamiczny zespół, który za swoje najważniejsze zadania uważa pokryzysową odbudowę Europy – powiedziała na wstępie swojego wystąpienia Natalia Szczucka. – Do najważniejszych zadań Przewodniczącego Jean-Claude Junckera należy przywrócenie zaufania obywateli do instytucji unijnych, skoncentrowanie polityki na najistotniejszych wyzwaniach, przed którymi stoją gospodarki i społeczeństwa państw członkowskich oraz wzmocnienie legitymacji demokratycznej instytucji UE. Te strategiczne cele zostaną osiągnięte przez realizację 10 szczegółowych priorytetów działania nowej Komisji Europejskiej – kontynuowała swoją wypowiedź Natalia Szczucka.

Zaproszeni na debatę eksperci omówili program Komisji Junckera w świetle obecnej sytuacji politycznej Unii Europejskiej. – Pojawienie się w Parlamencie Europejskim silnej reprezentacji partii antyeuropejskich jest szansą dla demokratycznych zmian – powiedział na wstępie dr Melchior Szczepanik komentując wyniki ostatnich wyborów europejskich. – Parlament Europejski zawsze był burzliwy, ale wciąż kontroluje go silna centrowa większość złożona z partii chadeckich i socjaldemokratycznych. Dlatego proeuropejski kurs tej instytucji nie jest zagrożony. Obecność eurosceptyków w Parlamencie może ożywić debatę polityczną i wskazać na te elementy integracji europejskiej, które najmocniej doskwierają obywatelom w różnych krajach UE – kontynuował dr Szczepanik.W UE widać podział na Europę dwóch prędkości. Jest to związane z zacieśnianiem integracji wokół strefy Euro. Część państw pozostaje z własnej woli poza tą strefą i wiele rozwiązań prawnych przyjmowanych w UE dotyczy tylko państw posługujących się walutą euro. W kuluarach instytucji UE coraz częściej dyskutuje się o powołaniu budżetu strefy euro. Dla Polski ważne jest, aby jak najszybciej dołączyć do głównego nurtu integracji europejskiej, ale ze względów politycznych jest bardzo mało prawdopodobne, że Polska przyjmie walutę euro w najbliższych latach - powiedział z kolei dr Krzysztof Biegun, odpowiadając na pytanie dotyczące przyszłości Polski w UE.

Marek Pasztetnik zaprezentował natomiast oczekiwania polskich przedsiębiorców wobec Komisji Junckera. – Bardzo ważny dla przedsiębiorców jest Plan Inwestycyjny ogłoszony przez Przewodniczącego Komisji. Doprowadzać ma on do wpompowania w realną gospodarkę ok. 350 miliardów euro. Pieniądze te pochodzić będą w większości z banków i od prywatnych inwestorów. Wkład finansowy, jaki został zagwarantowany przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny ma przede wszystkich rozwiązać problem ryzyka, jaki wiąże się z inwestycjami w duże przedsięwzięcia infrastrukturalne, na które Komisja Europejska chce skierować strumień pieniędzy, który ma doprowadzić do ożywienia gospodarczego w Europie – powiedział Prezes Zachodniej Izby Gospodarczej.Kwestie społeczne były kolejnym tematem, jakim zajęli się rozmówcy. – Gospodarka i sprawy społeczne są ze sobą nierozerwalnie związane. Jeśli skupimy się tylko na ekonomii i zapomnimy o obywatelach, to UE upadnie, jak i wiele innych wielkich mocarstw w przeszłości – zaznaczyła Natalia Szczucka. – Popieram zdanie pani dyrektor – nadmienił dr Melchior Szczepaniak. – Komisja musi się teraz skoncentrować na gospodarce, ale z uwzględnieniem walki z bezrobociem, szczególnie osób młodych, bo to teraz największy problem społeczny w Europie. Reformy instytucjonalne w UE mają teraz charakter drugoplanowy – dodał przedstawiciel Instytutu Spraw Publicznych.

Krzysztof Biegun również podzielił zdanie pozostałych rozmówców na temat wagi spraw społecznych dla dalszego postępu integracji europejskiej. – Gospodarka i kwestie społeczne są ze sobą nierozerwalnie związane. Jeśli Komisja w pełni zrealizuje 3 z 10 zaplanowanych priorytetów, to będzie to już znaczący sukces. Każda z tych 10 rzeczy jest ważna, ale jest mało prawdopodobne, że wszystko się uda, choć trzymam kciuki za nową Komisję – dodał przedstawiciel Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Po debacie ekspertów przyszła kolej na pytania z sali i rozmowę ze zgromadzoną publicznością. Dyskusja potoczyła się bardzo żywiołowo i trwała ponad godzinę. Gromadzeni goście interesowali się kwestiami gospodarczymi, a w szczególności Planem Inwestycyjnym Komisji Europejskiej oraz perspektywami na przyjęcie przez Polskę waluty euro w najbliższej przyszłości. Największe zainteresowanie wzbudził jednak temat Ukrainy i relacji Rosja-UE. W tym kontekście padło wiele pytań dotyczących reakcji Unii na działania Rosji względem Ukrainy oraz bezpieczeństwo energetyczne. – Te kwestie są bardzo ważne dla Polski i Polaków i powinny zostać zauważone w Brukseli – powiedział jeden z gości obecnych na debacie. Wymiana poglądów z ekspertami na ten temat trwała jeszcze w kuluarach po zakończeniu oficjalnej części debaty.Inauguracja nowej Komisji Europejskiej i program działań ogłoszony przez jej nowego Przewodniczącego przyciągnął duże zainteresowanie dolnoślązaków. – Takie debaty są bardzo potrzebne i dobrze jest, że we Wrocławiu Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej stworzyło taką platformę do wymiany poglądów z obywatelami na temat różnych tematów związanych z integracją europejską – powiedziała na zakończenie jedna z uczestniczek spotkania.

Więcej informacji nowej Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Jean-Claude Junckera i jej programu można znaleźć pod poniższymi linkami:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
12 grudnia 2014
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce