Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy16 maja 2024Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Uratujmy Ziemię: podatki od emisji gazów

Komisja Europejska podjęła decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Uratujmy Ziemię: podatki od emisji gazów cieplarnianych zamiast od pracy”.

Uratujmy Ziemię: podatki od emisji gazów

Organizatorzy inicjatywy wzywają Ke do wzmocnienia pakietu „Gotowi na 55” i unijnego systemu ustalania opłat za emisję gazów cieplarnianych przez szybsze wycofanie bezpłatnych uprawnień do emisji i brak górnej granicy opłaty emisyjnej, ponieważ jest to niezbędne do osiągnięcia celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Organizatorzy wzywają również do redystrybucji znacznej części dochodów z tytułu opłat za emisję gazów cieplarnianych na rzecz gospodarstw domowych o niskich dochodach, wzmocnienia unijnego Społecznego Funduszu Klimatycznego UE i promowania stworzenia „klubu klimatycznego”, w ramach którego kraje uczestniczące ustalają solidne opłaty za emisję gazów cieplarnianych, uwzględniając należycie wspomnianą redystrybucję.

Decyzja o rejestracji inicjatywy ma charakter formalny. Oznacza to, że decyzja ta nie przesądza o ostatecznych prawnych i politycznych wnioskach Komisji w sprawie tej inicjatywy, ani o ewentualnych działaniach, jakie podejmie ona w przypadku, gdyby inicjatywa uzyskała wymagane poparcie.

Europejska inicjatywa obywatelska spełnia formalne warunki określone w odpowiednich przepisach, dlatego Komisja uważa, że jest ona prawnie dopuszczalna. Na tym etapie Komisja nie przeanalizowała wniosków pod względem merytorycznym.

Co dalej?

Od momentu zarejestrowania inicjatywy jej organizatorzy mają sześć miesięcy na rozpoczęcie zbierania podpisów. Jeżeli w ciągu roku europejską inicjatywę obywatelską poprze milion osób z co najmniej siedmiu państw członkowskich, Komisja będzie musiała zareagować. Będzie musiała zadecydować, czy podejmie działania w odpowiedzi na wniosek, czy też ich nie podejmie, i w obu wypadkach będzie zobowiązana przedstawić uzasadnienie.

Kontekst

Europejska inicjatywa obywatelska została wprowadzona Traktatem z Lizbony jako mechanizm, przy pomocy którego obywatele mogą kształtować politykę. Oficjalnie wprowadzono ją w kwietniu 2012 r. Formalna rejestracja europejskiej inicjatywy obywatelskiej otwiera procedurę, w ramach której milion obywateli z co najmniej siedmiu państw członkowskich UE może zwrócić się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosków ustawodawczych w dziedzinach, w których posiada ona takie uprawnienia. Warunki dopuszczalności są następujące: 1) proponowane działanie nie wykracza w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji w zakresie przedkładania wniosku dotyczącego aktu prawnego, 2) nie jest ono oczywistym nadużyciem, nie jest w sposób oczywisty niepoważne, uciążliwe ani 3) sprzeczne z wartościami Unii.

Od wprowadzenia europejskiej inicjatywy obywatelskiej Komisja zarejestrowała 112 inicjatyw.

Dodatkowe informacje

 

Informacje szczegółowe

Data publikacji
16 maja 2024
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce