Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy15 listopada 2023Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Światowy Dzień Cukrzycy

Kluczową rolę w zwalczaniu cukrzycy odgrywa profilaktyka. Na przykład ryzyko i obciążenie cukrzycą typu 2 można zmniejszyć dzięki zdrowszemu stylowi życia: diecie, aktywności fizycznej czy niepaleniu.

Światowy Dzień Cukrzycy

14 listopada przypada Światowy Dzień Cukrzycy. Z tej okazji komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides przypomniała, jaka jest skala tej choroby w Europie i jak można lepiej pomagać pacjentom.

Obecnie w UE na cukrzycę cierpi ponad 32 mln osób, a więc co dziesiąta osoba dorosła niezależnie od środowiska, z którego się wywodzi. Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że tylko w ostatnim dziesięcioleciu liczba ta wzrosła dwukrotnie.

Musimy zrobić więcej, aby zareagować na to chroniczne obciążenie dla zdrowia ludzi, jakości ich życia i ogólnie pojętych systemów opieki zdrowotnej. Dlatego też Komisja dokłada wszelkich starań, aby wzmocnić profilaktykę, diagnozowanie i leczenie cukrzycy oraz zmniejszyć nierówności w zakresie zdrowia w całej UE. Profilaktyka jest zawsze lepsza niż leczenie, dlatego koncentrujemy się na środkach umożliwiających interwencje na wczesnym etapie i jak najszybsze wykrywanie symptomów.

Unijna inicjatywa „Zdrowsi razem” dotycząca chorób niezakaźnych to nasza wizja i zbiór zasad dla państw członkowskich, które mają służyć poprawie zdrowia i dobrostanu obywateli poprzez wspólne działania zmniejszające wpływ chorób niezakaźnych, w tym cukrzycy, oraz niwelujące nierówności pod względem stanu zdrowia i dostępu do opieki zdrowotnej.

Dzięki wsparciu w wysokości 53 mln euro w ramach Programu UE dla zdrowia – największemu w historii wkładowi finansowemu UE na działania dotyczące cukrzycy i chorób układu krążenia – inicjatywa ta ma przynieść rzeczywistą zmianę na lepsze osobom zagrożonym cukrzycą, a także osobom cierpiącym na cukrzycę i inne choroby przewlekłe, takie jak choroby układu krążenia.

Poza tym najskuteczniejszym sposobem walki z cukrzycą jest współpraca oraz dzielenie się wiedzą fachową i doświadczeniem. Dlatego właśnie wspieramy wspólne działania państw członkowskich wkładem w wysokości 75 mln euro, który ma posłużyć usprawnieniu gromadzenia danych i informacji na temat czynników ryzyka, takich jak tytoń i alkohol, brak aktywności fizycznej i niezdrowa dieta. Informacje te zostaną wykorzystane do wdrożenia ukierunkowanych programów profilaktycznych, na przykład kampanii uświadamiających na temat zdrowia i najlepszych praktyk w tym zakresie.

Intensywnie inwestujemy również w badania, przeznaczając ponad 296 mln euro z programu „Horyzont Europa” na wsparcie prawie 120 projektów związanych z cukrzycą.

Nadal ściśle współpracujemy z państwami członkowskimi i wspieramy je za pośrednictwem grupy ekspertów ds. zdrowia publicznego, aby zwiększyć promocję zdrowia i działania w zakresie profilaktyki chorób. Za pośrednictwem platformy polityki zdrowotnej UE wspieramy zainteresowane strony w wymianie wiedzy i informacji na temat cukrzycy i innych chorób, aby jeszcze bardziej usprawnić działania państw członkowskich na rzecz ograniczenia wpływu tych chorób przewlekłych.

Powinniśmy również pamiętać, że kluczową rolę w zwalczaniu cukrzycy odgrywają sami obywatele. Na przykład ryzyko i obciążenie cukrzycą typu 2 można zmniejszyć dzięki zdrowszemu stylowi życia: zdrowszej diecie, aktywności fizycznej czy niepaleniu, a więc decyzjom, które może podjąć każdy z nas. Dlatego tak ważne jest stworzenie dla obywateli środowiska, w którym zdrowy wybór będzie łatwym wyborem.

Cukrzyca jest obecnie jednym z głównych wyzwań zdrowotnych i pozostanie nim, dopóki wspólnie nie podejmiemy natychmiastowych działań, by temu wyzwaniu sprostać. W Światowym Dniu Cukrzycy wzywam państwa członkowskie i zainteresowane strony do zacieśnienia współpracy, tak abyśmy mogli poprawić jakość życia milionów Europejczyków cierpiących na cukrzycę. Musimy działać teraz.

 

Informacje szczegółowe

Data publikacji
15 listopada 2023
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce