Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy23 lutego 2022Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Obszary zależności Europy

Od metali ziem rzadkich po cyberbezpieczeństwo – Komisja przedstawia zaktualizowaną szczegółową analizę strategicznych zależności Europy

Kosmiczna łączność

Komisja opublikowała dzisiaj drugie wydanie sprawozdania w sprawie strategicznych zależności Europy. W sprawozdaniu przeanalizowano pięć obszarów – pierwiastki ziem rzadkich i magnez, panele słoneczne, chemikalia, cyberbezpieczeństwo, oprogramowanie informatyczne – w których Europa ma do czynienia ze strategicznymi zależnościami od państw trzecich. Analiza zagrożeń ma posłużyć do znalezienia metod przeciwdziałania zależnościom.

W dzisiejszym sprawozdaniu uzupełniającym w sprawie strategicznych zależności przedstawiono następujące wnioski:

  • Strategiczne zależności związane z metalami ziem rzadkichmagnezem i panelami fotowoltaicznymi wynikają z silnej koncentracji światowej produkcji w Chinach, z ograniczonych aktualnie możliwości w zakresie dywersyfikacji dostaw, również w obrębie UE, lub w zakresie wykorzystania produktów zamiennych. Strategiczne zależności określa się również w odniesieniu do szeregu chemikaliów o krytycznym znaczeniu dla wielu systemów przemysłowych. W sprawozdaniu wskazano również niedociągnięcia w porównaniu z konkurentami UE na światowym rynku kluczowych technologii, takich jak cyberbezpieczeństwo i oprogramowanie informatyczne.
  • W odniesieniu do sektorów badanych w pierwszym wydaniu szczegółowej analizy w sprawozdaniu dokonano przeglądu działań podjętych w celu wyeliminowania występujących w tych sektorach strategicznych zależności. W sprawozdaniu podkreślono, że zrobiono duże postępy, między innymi takie jak rozbudowa projektów inwestycyjnych poprzez istniejące sojusze przemysłowe na rzecz surowców, baterii i wodoru, a także poprzez niedawno zainicjowane sojusze na rzecz półprzewodników i usług w chmurze; przyjęcie wniosków regulacyjnych Komisji w sprawie baterii, wodoru i półprzewodników; nowe partnerstwa międzynarodowe, na przykład w dziedzinie surowców. W sprawozdaniu podkreślono również rolę ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania w zapewnianiu przełomowych innowacji, np. w dziedzinie półprzewodników i usług w chmurze.

Sprawozdanie opiera się na pierwszych analizach leżących u podstaw zaktualizowanej strategii przemysłowej z 2021 r. i toruje Europie drogę do przejścia na zieloną, cyfrową, odporną i konkurencyjną w skali światowej gospodarkę, przy jednoczesnym uwzględnieniu wpływu pandemii COVID-19 na jednolity rynek.

Kontekst

W maju 2021 r. Komisja opublikowała zaktualizowaną strategię przemysłową, która stanowi odpowiedź na wnioski z pandemii COVID-19 i ma na celu odbudowę gospodarczą Europy oraz zwiększenie jej otwartej strategicznej autonomii. W zaktualizowanej strategii potwierdzono priorytety wyznaczone rok wcześniej w komunikacie w sprawie aktualizacji nowej strategii przemysłowej z marca 2020 r., w którym określono ścieżkę ekologicznej i cyfrowej transformacji przemysłowej w Europie.https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digi…

Razem ze zaktualizowaną strategią przemysłową z 2021 r. opublikowano sprawozdanie dotyczące strategicznych zależności Europy. W analizie uwzględniono ponad 5 tys. produktów, a 137 spośród nich, należących do obszarów wrażliwych, uznano za wysoce uzależnione od zagranicznych dostawców. Poza tym w sprawozdaniu przedstawiono pierwszy etap szczegółowych ocen sytuacji w sześciu strategicznych obszarach, w których UE stoi w obliczu zależności. Te obszary to surowce, baterie, farmaceutyczne składniki czynne, czysty wodór, półprzewodniki, a także technologie chmury i technologie brzegowe.

Dodatkowe informacje

II Sprawozdanie na temat strategicznych zależności

Strona poświęcona szczegółowym ocenom strategicznych zależności

Zaktualizowana strategia przemysłowa 2021

Twitter: @EU_Commission i @EU_Growth

Informacje szczegółowe

Data publikacji
23 lutego 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce