Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy18 października 2022Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Lotnictwo: umowa dla miliarda ludzi

Unia Europejska i Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) podpisały kompleksową umowę o transporcie lotniczym, która stworzy więcej możliwości i zwiększy liczbę bezpośrednich połączeń między regionami.

Lotnictwo: umowa dla miliarda ludzi

Umowa wchodzi w życie natychmiast. Umowa, która ustanawia globalne poziomy odniesienia zobowiązujące wszystkie 37 krajów w tych dwóch regionach do uczciwej konkurencji oraz poprawy warunków społecznych i środowiskowych, jest najnowszym przykładem początku nowej generacji międzynarodowych umów o transporcie lotniczym. Podpisanie umowy oznacza nowe możliwości dla konsumentów, linii lotniczych i portów lotniczych zarówno w Europie, jak i państwach ASEAN[1].

Komisarz ds. transportu Adina Vălean powiedziała: - Ta pierwsza w historii umowa o transporcie lotniczym między blokami wynosi partnerstwo UE-ASEAN w dziedzinie lotnictwa na nowy poziom. Wesprze ona odbudowę sektora lotnictwa po pandemii COVID-19 i przywróci bardzo potrzebną łączność z korzyścią dla około 1,1 mld osób, umożliwiając większą wymianę biznesową, handlową, turystyczną oraz kontakty międzyludzkie. Zastępuje ona ponad 140 dwustronnych umów o komunikacji lotniczej, dzięki czemu zapewnia jednolity zbiór przepisów i ogranicza biurokrację. Daje nam również nową platformę współpracy na rzecz naszego wspólnego zaangażowania w lotnictwo zrównoważone pod względem gospodarczym, społecznym i środowiskowym.

Większa łączność i równe warunki działania

ASEAN jest światową potęgą gospodarczą o szybko rozwijającym się rynku lotniczym. W 2019 r. był to dla UE dziewiąty co do wielkości rynek przewozów towarowych, a szesnasty co do wielkości rynek pod względem liczby podróżnych, która wyniosła ponad 8 milionów. Wprowadzenie nowoczesnych ram dla przewozów lotniczych między Europą a Azją, otwierających nowe możliwości przy jednoczesnym zapewnieniu wysokich standardów, stanowi zatem inwestycję w przyszłość.

Dzisiejsza umowa zapewnia równe warunki działania i oczekuje się, że przyniesie ona nowe możliwości w zakresie transportu lotniczego i korzyści gospodarcze dla obu stron:

  • Zastępuje ona ponad 140 dwustronnych umów o komunikacji lotniczej, dzięki czemu zapewnia jednolity zbiór przepisów i ogranicza biurokrację. Państwa członkowskie UE, które nie zawarły żadnych umów dwustronnych z państwami ASEAN, są obecnie również objęte nowoczesnymi ramami prawnymi.
  • Wszystkie unijne linie lotnicze będą mogły obsługiwać bezpośrednie loty z dowolnego portu lotniczego w UE do wszystkich portów lotniczych w państwach ASEAN – i odwrotnie w przypadku linii lotniczych ASEAN. Pomoże to konkurować liniom lotniczym UE i ASEAN z konkurentami na lukratywnym rynku UE-ASEAN.
  • Linie lotnicze będą mogły wykonywać do czternastu cotygodniowych przewozów pasażerskich do każdego państwa członkowskiego UE lub z każdego takiego państwa oraz dowolną liczbę przewozów towarowych przez oba regiony i poza nie do dowolnego państwa trzeciego („przywilej piątej wolności”).
  • Umowa zawiera nowoczesne i uczciwe przepisy dotyczące konkurencji w celu przeciwdziałania zakłóceniom na rynku.

Obie strony uznały również znaczenie kwestii środowiskowych i społecznych, zgodziły się współpracować w tym względzie i udoskonalać swoje przepisy i polityki w zakresie pracy i spraw społecznych.

Kontekst

W 2016 r. Komisja uzyskała od Rady upoważnienie do negocjowania z ASEAN umowy lotniczej na szczeblu UE. Negocjacje zakończono w czerwcu 2021 r.

Podobne kompleksowe umowy o transporcie lotniczym UE podpisano już z innymi krajami partnerskimi, a mianowicie ze Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Katarem, Bałkanami Zachodnimi, Marokiem, Gruzją, Jordanią, Mołdawią, Izraelem, Ukrainą i Armenią.

Dalsze działania

Umowa zaczyna obowiązywać dziś od momentu podpisania. Kolejnym krokiem będzie rozpoczęcie procesu ratyfikacji przez strony zgodnie z ich odpowiednimi procedurami, aby umowa weszła w życie.

Dalsze informacje:

[1] Członkowie ASEAN: Brunei, Kambodża, Indonezja, Laos, Malezja, Mjanma/Birma, Filipiny, Singapur, Tajlandia oraz Wietnam.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
18 października 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce