Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce

Dla mediów

Współpraca z przedstawicielami mediów ułatwia informowanie polskiego społeczeństwa o  incjatywach UE.

Rzecznicy prasowi Komisji Europejskiej

Serwis Prasowy Komisji Europejskiej (Le service du porte-parole SPP) działa pod zwierzchnictwem politycznym Przewodniczącej Komisji i we współpracy z krajowymi przedstawicielstwami Komisji Europejskiej. Odpowiada za wydawanie komunikatów prasowych, organizację konferencji prasowych oraz obsługę zapytań prasowych. Rzecznicy są odpowiedzialni za poszczególne obszary polityki Komisji Europejskiej.

Serwis Prasowy Komisji Europejskiej (SPP)

Dokumenty z biura rzecznika prasowego Komisji

Akredytacje dla przedstawicieli mediów - dziennikarze, fotoreporterzy oraz ekipy telewizyjne przed wejściem do budynków Komisji, Rady i Parlamentu muszą posiadać akredytacje.

Serwis audiowizualny