Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy17 maja 2024Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 8 min

Kolejne inwestycje w obronność

Ponad miliard euro inwestycji w 54 ambitne projekty przemysłowe w dziedzinie obronności za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Obronnego.

Kolejne inwestycje w obronność

Komisja Europejska ogłosiła wyniki zaproszeń do składania wniosków z 2023 r. w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego (EFO) na kwotę 1031 mln euro z unijnego finansowania na wsparcie 54 pozostałych wspólnych europejskich projektów badawczo-rozwojowych w dziedzinie obronności.

Wybrane projekty będą wspierać doskonałość technologiczną w szerokim zakresie zdolności obronnych w krytycznych obszarach, w tym w dziedzinie cyberobrony, walki lądowej, powietrznej i morskiej, ochrony zasobów kosmicznych lub obrony chemicznej, biologicznej, radiologicznej i jądrowej (CBRJ). Przyczynią się one do realizacji priorytetów UE w zakresie zdolności, takich jak lepsza orientacja sytuacyjna w celu zapewnienia dostępu do przestrzeni kosmicznej, oraz do technologii przyszłego głównego czołgi bojowej. Na przykład projekty MARTE i FMBTech zrzeszają ponad 70 podmiotów przemysłowych i organizacji badawczych w celu opracowania projektu i systemów dla głównej platformy bojowej, która ma być wykorzystywana w całej Europie.

Będą one również wspierać strategiczny transport lotniczy ładunków pozagiełdowych, który jest podstawową zdolnością szybkiego wsparcia misji na całym świecie. Na przykład, zgodnie z wcześniej finansowanym projektem JEY-CUAS, E-CUAS zgromadzi 24 beneficjentów z 12 państw członkowskich i Norwegii w celu rozwijania technologii obronnych przeciwdziałających bezzałogowym systemom powietrznym, takim jak drony. W dziedzinie zdolności gruntowych, w oparciu o wyniki opracowane w ramach Europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego, projekt SRB2 udoskonalony zostanie nowy system zawieszenia dla ciężkich pojazdów opancerzonych. W wyniku EDC2 powstanie prototyp europejskiej korwety patrolowej, oparty na wstępnym projekcie opracowanym w ramach zaproszeń do składania wniosków w ramach EFR z 2021 r. Projekt badawczy TALOS-TWO, w którym uczestniczy 19 uczestników z 8 krajów, zapewni europejską doskonałość w dziedzinie laserowej broni energetycznej.

Margrethe Vestager

Entuzjastyczny udział przemysłu obronnego UE, w którym złożono wnioski o 76 proc. więcej niż w ubiegłym roku, ponownie ukazuje znaczenie Europejskiego Funduszu Obronnego. MŚP odnotowały szczególnie duże zainteresowanie, co potwierdza, że EFO jest nadal bardzo atrakcyjny dla mniejszych przedsiębiorstw i nowych podmiotów w sektorze obrony. Dzięki tej rundzie EFO dostrzegamy, że nowy unijny system innowacji w dziedzinie obronności ułatwia dostosowanie technologii cywilnych do dziedziny obronności i w rezultacie zwiększa konkurencyjność europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej sektora obronnego. Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej

Thierry Breton

Ogłaszamy finansowanie za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Obronnego 54 projektów opartych na współpracy w dziedzinie obronności o wartości ponad 1 mld euro. Dzięki EFO zachęcamy sektory przemysłu w państwach członkowskich do zacieśnienia współpracy i innowacji w krytycznych obszarach oraz do rozwijania potrzebnych zdolności obronnych, w tym cyberobrony, lądowej, powietrznej, wojennej i kosmicznej, a także do wspólnego przewidywania. Przyczynia się do zaspokojenia naszych potrzeb w zakresie bezpieczeństwa obronnego w obliczu nowego środowiska bezpieczeństwa i przygotowania się do wiodącej pozycji Europy w dziedzinie technologii. Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego

W ramach unijnego systemu innowacji w dziedzinie obronności (EUDIS) programu EFO MŚP, przedsiębiorstwa typu start-up i nowe podmioty wchodzące na rynek obronny skorzystały z szeregu możliwości oferowanych w ramach rundy finansowania EFO w 2023 r. Po raz pierwszy 4 projekty będą wspierać transfer innowacji cywilnych do obronności. Ponadto duży projekt połączy rozwój technologii z krótkoterminowym wsparciem technicznym i finansowym dla maksymalnie 60 przedsiębiorstw typu start-up i MŚP na etapie realizacji, zapewniając im łatwiejszy i prostszy dostęp do programu.

Sukces trzeciej edycji zaproszeń do składania wniosków w ramach EFO świadczy o silnym i stale rosnącym zainteresowaniu unijnego przemysłu obronnego i organizacji badawczych, niezależnie od ich wielkości i geografii, współpracą transgraniczną i wspólnym przyczynianiem się do rozwoju zdolności strategicznych UE:

 • Bardzo atrakcyjny program cieszący się dużym zainteresowaniem ze strony przemysłu UE: 236 wniosków otrzymanych przez różne konsorcja, obejmujące duże sektory przemysłu, MŚP, spółki o średniej kapitalizacji oraz organizacje badawczo-technologiczne, obejmujące wszystkie opublikowane zaproszenia i tematy.
 • Szeroki zasięg geograficzny: W wybranych wnioskach uczestniczy 581 podmiotów prawnych z 26 państw członkowskich UE i Norwegii.
 • Szeroko zakrojona współpraca w ramach projektów: wybrane wnioski dotyczą średnio 17 podmiotów z 8 krajów.
 • Silne zaangażowanie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) MŚP stanowią ponad 42 proc. wszystkich podmiotów w wybranych wnioskach, które otrzymują ponad 18 proc. całkowitego wnioskowanego finansowania UE.
 • Dobra równowaga między działaniami badawczymi a działaniami w zakresie rozwoju zdolności: 265 mln EUR na sfinansowanie 30 projektów badawczych i 766 mln EUR na finansowanie 24 projektów w zakresie rozwoju zdolności.
 • Wsparcie przełomowych technologii obronnych: 4 proc. budżetu przeznaczonego na finansowanie przełomowych pomysłów, które wprowadzą innowacje w celu radykalnej zmiany koncepcji i przebiegu projektów obronnych.
 • Zrównoważone wsparcie na rzecz strategicznych zdolności obronnych oraz nowych obiecujących rozwiązań technologicznych;
 • Spójność z innymi inicjatywami UE w dziedzinie obronności: za pośrednictwem Strategicznego kompasu UE, priorytetów UE w zakresie zdolności i stałej współpracy strukturalnej (PESCO), przy czym 14 spośród wybranych propozycji rozwoju jest powiązanych z PESCO.

Kolejne kroki

Komisja przystąpi teraz do przygotowania umowy o udzielenie dotacji z konsorcjami odpowiedzialnymi za wybrane wnioski. Po pomyślnym zakończeniu tego procesu i przyjęciu przez Komisję decyzji o przyznaniu dotacji umowy o udzielenie dotacji zostaną podpisane przed końcem roku, a projekty rozpoczną współpracę. W nadchodzących latach te wspólne projekty będą miały zasadnicze znaczenie dla kształtowania przyszłego krajobrazu europejskich technologii obronnych, wspierania współpracy transgranicznej i zwiększenia zdolności innowacyjnych europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej sektora obronnego.

Kontekst ogólny

Do 22 listopada 2023 r. europejski przemysł obronny przedłożył 236 wniosków dotyczących wspólnych projektów badawczo-rozwojowych w dziedzinie obronności w odpowiedzi na zaproszenia do składania wniosków z Europejskiego Funduszu Obronnego (EFO) z 2023 r., odzwierciedlające wszystkie priorytety tematyczne określone przez państwa członkowskie przy wsparciu Komisji.

EFO jest kluczowym instrumentem UE wspierającym współpracę w dziedzinie badań i rozwoju w dziedzinie obronności w Europie. Opierając się na wysiłkach państw członkowskich, promuje współpracę między przedsiębiorstwami każdej wielkości i podmiotami badawczymi w całej UE i Norwegii (jako państwie stowarzyszonym). EFO wspiera oparte na współpracy projekty w dziedzinie obronności przez cały cykl prac badawczo-rozwojowych, koncentrując się przy tym na projektach prowadzących do opracowania najnowocześniejszych i interoperacyjnych technologii obronnych i elementów wyposażenia obronnego. Wspiera on również innowacje i zachęca MŚP do udziału w projektach transgranicznych. Projekty są wybierane w następstwie zaproszeń do składania wniosków, które określa się zgodnie z unijnymi priorytetami rozwoju zdolności uzgodnionymi przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPBiO), a szczególnie w kontekście planu rozwoju zdolności (CDP). 

EFR dysponuje budżetem w wysokości 7,933 mld EUR na lata 2021–2027, z czego 1/3 przeznaczono na wspólne badania w dziedzinie obronności w celu przeciwdziałania pojawiającym się i przyszłym zagrożeniom dla bezpieczeństwa, a 2/3 na współfinansowanie wspólnych projektów w zakresie rozwoju zdolności. Środki w wysokości 4–8 proc. budżetu EFO przeznaczone są na rozwój lub badania dotyczące technologii przełomowych, które mogą prowadzić do przełomowych innowacji w sektorze obrony. Przyjmując w marcu 2024 r. roczny program prac na 2024 r., Komisja zobowiązała się obecnie zainwestować ponad 4 mld EUR z budżetu EFO we wspólne badania i rozwój w dziedzinie obronności. EFO jest wdrażany za pomocą rocznych programów prac uporządkowanych według 17 stabilnych tematycznych i horyzontalnych kategorii działań w wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027, koncentrując się na:

 • Nowe wyzwania związane z kształtowaniem wielowymiarowego i całościowego podejścia do współczesnej przestrzeni walki zbrojnej, obejmujące takie kwestie jak wsparcie medyczne w dziedzinie obronności, zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne i jądrowe, biotechnologia i czynniki ludzkie, przewaga informacyjna, zaawansowane bierne i aktywne czujniki, cyberprzestrzeń i przestrzeń kosmiczna;
 • Czynniki przyspieszające i umożliwiające w dziedzinie obronności w celu osiągnięcia kluczowego impulsu technologicznego dla EFO, które są istotne dla wszystkich rodzajów zdolności, takie jak transformacja cyfrowa, odporność energetyczna i transformacja środowiskowa, materiały i komponenty, przełomowe technologie i otwarte zaproszenia do składania wniosków w zakresie innowacyjnych i przyszłościowych rozwiązań obronnych, w tym specjalne zaproszenia dla MŚP;
 • Doskonałość w działaniach wojennych w celu zwiększenia zdolności i wspierania ambitnych systemów obrony w dziedzinach takich jak walka w powietrzu, obrona powietrzna i przeciwrakietowa, walka naziemna, ochrona i mobilność sił zbrojnych, walka na morzu, podwodne działania wojenne oraz symulacja i szkolenia.

Więcej Informacji

Tekst na tej stronie jest tłumaczeniem maszynowym. Powrót do języka oryginału. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakość i dokładność tego tłumaczenia maszynowego.

Ważne informacje o tłumaczeniu maszynowym

 

Informacje szczegółowe

Data publikacji
17 maja 2024
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce