Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy26 lutego 2022Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Gospodarcze uderzenie w Rosję

Przewodnicząca Komisji Europejskiej ogłosiła pakiet dalszych sankcji, których celem jest gospodarcza i finansowa izolacja Rosji

UE wspiera Ukrainę
UE wspiera Ukrainę
AdobeStock

My, przywódcy Komisji Europejskiej, Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Kanady i Stanów Zjednoczonych, potępiamy wojnę z wyboru Putina i ataki na suwerenny naród i ludzi Ukrainy. Wspieramy ukraiński rząd i ukraiński naród w ich heroicznych wysiłkach odparcia inwazji Rosji. Wojna z Rosją jest atakiem na fundamentalne międzynarodowe zasady i normy, które dominowały od drugiej wojny światowej i których jesteśmy zdeterminowani bronić. Pociągniemy Rosję do odpowiedzialności i wspólnie zapewnimy, że ta wojna będzie strategiczną porażką Putina.

W minionym tygodniu, obok naszych wysiłków dyplomatycznych i wspólnej pracy na rzecz obrony naszych granic oraz pomocy rządowi i obywatelom Ukrainy w ich walce, my, a także nasi sojusznicy i partnerzy na całym świecie, nałożyliśmy surowe środki na kluczowe rosyjskie instytucje i banki oraz na architektów tej wojny, w tym prezydenta Rosji Władimira Putina.

Gdy siły rosyjskie atakują Kijów i inne ukraińskie miasta, jesteśmy zdecydowani nakładanie na Rosję ograniczeń, które jeszcze bardziej odizolują Rosję od międzynarodowego systemu finansowego i naszych gospodarek. W ciągu najbliższych dni wdrożymy te środki.

W szczególności zobowiązujemy się do podjęcia następujących działań:

Po pierwsze, zobowiązujemy się do usunięcia wybranych rosyjskich banków z systemu przesyłania wiadomości SWIFT. Zapewni to odłączenie tych banków od międzynarodowego systemu finansowego i uderzy w ich zdolności do globalnego działania.

Po drugie, zobowiązujemy się do nałożenia restrykcyjnych środków, które uniemożliwią rosyjskiemu bankowi centralnemu wykorzystywanie swoich międzynarodowych rezerw w celu łagodzenia wpływu naszych sankcji.

Po trzecie, zobowiązujemy się do działania przeciwko ludziom i podmiotom, które ułatwiają wojnę na Ukrainie i szkodliwą działalność rosyjskiego rządu. W szczególności zobowiązujemy się do podjęcia działań mających na celu ograniczenie sprzedaży obywatelstwa – tak zwanych złotych paszportów – które pozwalają bogatym Rosjanom powiązanym z rosyjskim rządem stać się obywatelami naszych krajów i uzyskać dostęp do naszych systemów finansowych.

Po czwarte, zobowiązujemy się do uruchomienia w nadchodzącym tygodniu transatlantyckiej grupy zadaniowej, która zapewni skuteczne wdrożenie naszych sankcji finansowych poprzez zidentyfikowanie i zamrożenie aktywów osób i firm objętych sankcjami, które istnieją w naszych jurysdykcjach. W ramach tych wysiłków zobowiązujemy się do nałożenia sankcji i innych środków finansowych i wykonawczych na dodatkowych rosyjskich urzędników i elity bliskie rządowi rosyjskiemu, a także ich rodziny, oraz na osoby umożliwiające identyfikację i zamrażanie aktywów, które posiadają w naszych jurysdykcjach . Zaangażujemy również inne rządy i będziemy pracować nad wykrywaniem i zakłócaniem przepływu nielegalnie zdobytych zysków oraz odmawianiem tym osobom możliwości ukrywania swoich aktywów w jurysdykcjach na całym świecie.

Wreszcie, wzmocnimy naszą koordynację w walce z dezinformacją i innymi formami wojny hybrydowej.

Jesteśmy razem z narodem ukraińskim w tej ciemnej godzinie. Poza środkami, które dzisiaj ogłaszamy, jesteśmy także gotowi podjąć dalsze środki, aby pociągać Rosję do odpowiedzialności za atak na Ukrainę.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
26 lutego 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce